Future of Banking

Toekomst bankenlandschap

Retail banken in 2025 en daarna

De retailbanken sector maakt een enorme verandering door. Een paar jaar geleden was het een vrij eenvoudige sector, maar vandaag de dag zetten technologie en innovatie, toenemende concurrentie, complexiteit van de regelgeving, ingebedde financiering, consolidatie en veranderende verwachtingen van klanten de traditionele bedrijfsmodellen onder enorme druk. Dit ingewikkelde en evoluerende web van trends beïnvloedt wie consumenten vertrouwen en hoe zij hun financiële leven willen leiden. Het dwingt banken ook om zich te buigen over de fundamentele vraag wat een financiële instelling is en welke waarde zij biedt.

Voor leidinggevende teams van gevestigde retailbanken is dit het moment om deze trends beter te begrijpen en zich voor te bereiden op een snel veranderende omgeving. Om hierbij te helpen, hebben wij vijf hypothetische scenario's ontwikkeld hoe de toekomst van de sector er in de komende jaren uit zou kunnen zien.

Lees het hele rapport

Tijd om opnieuw te kijken naar toekomst bankenlandschap

Risico van too big to fail kan in een nieuwe jas terugkeren
Blog van Eugénie Krijnsen, Industrie Leader Financial Sector

Naast de grote hoeveelheid regelgeving wordt de transformatie van het internationale bankenlandschap gedreven door de opmars van kleinere en grote technologiebedrijven in de financiële sector. Hierdoor kunnen nieuwe risico’s ontstaan die zich laten omschrijven als too big to fail en too complex to resolve. Daarom is het tien jaar na de financiële crisis tijd dat de beleidsmakers zich opnieuw buigen over de gewenste toekomst voor de financiële sector.

Lees het volledige blog

The Accelerator: co-creatie voor de digitale transformatie

PwC heeft een multidisciplinair team van experts opgezet op het gebied van business- en softwareontwikkeling die IT- oplossingen kunnen genereren voor het beheersen van bedrijfsproblemen.
 

Lees meer over The Accelerator

Automated Risk Insights

Een platform dat geautomatiseerde risicoanalyses op de financiële jaarrekeningen van klanten, tegenpartijen en leveranciers faciliteert.

Customer Lifecycle Interaction Platform

Gebruik dit platform op Salesforce om alle partijen in het klantonderzoek processen samen te brengen, inclusief de klanten zelf.

Zo kunnen wij u helpen

Hoe zorgt u er onder deze veranderende omstandigheden voor dat uw bank een relevante speler blijft? Wij bieden u graag houvast bij het beantwoorden van die vraag. Dat doen we aan de hand van vier factoren die ingaan op klantgerichtheid, concurrentie, de nieuwe bedrijfseconomie en het heruitvinden van uw organisatie. Voor meer informatie over de ‘Future of Banking’ kunt u altijd contact opnemen met ons ‘FoB’-team.

Relevantie formule

De relevantie die banken hebben voor belanghebbenden is het product van drie factoren: Vertrouwen, Gemak en Lage kosten; hoe hoger elk van deze drie factoren uit de formule hoe hoger de relevantie van banken. Geen van de factoren mag zeer laag of negatief zijn.

Relevantie = Gemak x Lage kosten x Vertrouwen

Gemak kan een onderscheidende, toegevoegde waarde van banken aan hun klanten zijn. Onder gemak verstaan we onder meer de mate waarin klanten tevreden zijn over hun gebruikservaringen met het product- en dienstenaanbod van banken, en over de snelheid, de stabiliteit en de eenvoud die zij ervaren in de interactie en communicatie met banken via het kanaal van hun keuze. Lees meer over hoe banken gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën en FinTech om aan relevantie te winnen voor de factor gemak.

Lees meer

Kosten het verder verlagen van de kosten is een essentiële randvoorwaarde voor banken om producten en diensten te kunnen leveren voor een concurrerende en door klanten als eerlijk ervaren prijs. Lees meer over hoe banken gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën en FinTech om aan relevantie te winnen voor de factor kosten.

Lees meer

Vertrouwen betekent dat de banken betrouwbaar, dat wil zeggen voorspelbaar, transparant en integer, zijn voor hun klanten. Met vertrouwen doelen we ook op de mate waarin banken een nuttige en gewaardeerde bijdrage leveren aan de samenleving waar ze deel van uitmaken. Het is het fundament voor relevantie van banken. Lees meer over hoe banken gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën en FinTech om aan relevantie te winnen voor de factor vertrouwen.

Lees meer

Insights

{{filterContent.facetedTitle}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Contact

Wilbert van den Heuvel

Wilbert van den Heuvel

Banking & Capital Markets Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 184 54 76

Eugénie Krijnsen

Eugénie Krijnsen

Industry Leader Financial Sector, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 36 98

Volg ons