Transfer pricing

Dynamisch omgaan met wijzigende regelgeving

Elke onderneming die actief is in meerdere landen, dient te voldoen aan de wettelijke vereisten voor transfer pricing. Hoe gaat u om met onzekerheid door veranderingen in regelgeving en de interpretaties ervan? Wijzigingen vanuit de OECD, de EU en op nationale niveaus vragen om dynamische bijstelling van de manier waarop u uw interne verrekenprijs vaststelt en verantwoordt.

Onze diensten

PwC’s Global Coordinated Documentation™ (GCD)

Hoe om te gaan met de toegenomen transparantie- en openbaarmakingsvereisten? U hebt een efficiënt en consistent kader nodig om de documentatie te produceren die nodig is om uw beleid voor verrekenprijzen te verdedigen. Je moet weten waar je je inspanningen efficiënt moet richten. En u moet ervoor zorgen dat aan alle specifieke eisen van de lokale belastingdienst ten aanzien van territoria wordt voldaan. Onze GCD-service helpt daarbij.

Ons GCD-aanbod kan u helpen:

 • de potentiële implicaties van deze nieuwe vereisten analyseren en vaststellen welke corrigerende maatregelen voorafgaand aan de implementatie moeten worden genomen
 • bereid het hoofdbestand en 'kern' lokaal bestand voor met behulp van het GCD-concept ('kerndocument' dat vervolgens door elk land wordt gebruikt als onderdeel van het lokale bestandsrapport dat wordt ingezet waar u ook zaken doet)
 • analyseer de output van uw land per landenrapport, inclusief de identificatie van mogelijke risico's
 • de consistentie van de informatieverschaffing beoordelen met het Master-bestand, het lokale bestand en de geretourneerde lokale informatie

Lees meer

View more

Country by country reporting

 • De definitieve richtlijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht dat de gegevens per land voor de verslaglegging (CbCR) van de verrekenprijsdocumentatie voor het fiscale jaar vanaf 1 januari 2016 eind 2017 beschikbaar zullen zijn.
 • CbCR zal multinationale ondernemingen (MNO's) verplichten om informatie te verstrekken over hun wereldwijde allocatie van winst, betaalde belastingen en bepaalde indicatoren van economische activiteit tussen de landen waarin zij actief zijn (tegen het einde van 2017).
 • CbCR kan voor grote uitdagingen zorgen voor bedrijven, dus veel bedrijven plannen nu hun reactie op CbCR. Betrokkenheid op directieniveau in een vroeg stadium en het vermogen van uw organisatie om te voldoen aan dergelijke gedetailleerde gegevensverzoeken zijn van cruciaal belang.

Lees meer

View more

Verrekenprijzen voor financiële diensten

Wat we aanbieden:

 • Wereldwijde aanwezigheid
 • Sterke reputatie van grensoverschrijdende samenwerking
 • Kennis en inzichten van evoluerend regelgevingslandschap gedreven door organisaties zoals de OESO, de Europese Unie, de VN en andere belanghebbenden, met advies over specifieke beleidsimpacten voor de financiële sector rond regelgevingsontwikkelingen in alle grote theaters
 • Met betrekking tot Financial Services Transfer Pricing (TP) is het team actief bezig met thought leadership en het bieden van pragmatisch advies voor sectorspecifieke intercompany-problemen in elk van de financiële dienstensectoren, waaronder bijvoorbeeld problemen met verrekenprijzen rond de structuren van managementbedrijven over de hele linie. traditionele, alternatieve of private equity Asset Management- groepen; op grond van evenredigheid of op overeenkomsten gebaseerde transacties die risicoafclachtend zijn, en transacties voor risicobeheersing of andere diensten voor verzekeringsgroepen; evenals handelsdiensten, boekingsmodellen, diensten en andere intercompany-problemen voor deelnemers aan het bank- en kapitaalverkeer.
 • Met betrekking totfinanciële transacties TP begrijpt het team de ambiguïteit in de arena vanwege het ontbreken van directe wettelijke richtlijnen met betrekking tot dergelijke transacties, en heeft met succes technisch robuuste en implementeerbare ondersteuning ontwikkeld voor de grote verscheidenheid aan instrumenten en bewerkingen die worden beïnvloed door financiering en gerelateerde treasury-transacties in een multinationale organisatie. Het team bestaat uit specialisten in alle belangrijke markten met diepgaande technische en controversiële ervaring met betrekking tot het gehele spectrum van intercompany-treasury-transacties, waaronder leningen, garanties, cash pooling.

View more

Advance pricing agreements

Nu belastingconflicten wereldwijd toenemen, staan ​​bedrijven voor nog meer uitdagingen om het belastingrisico te verzachten en belastingzekerheid te bereiken. Advance pricing agreements (APA's) blijven een krachtig hulpmiddel om die doelen te bereiken. Ontdek hoe PwC en ons wereldwijde netwerk van professionals op het gebied van transfer pricing klaar staan ​​om u te helpen bij het navigeren door de APA-omgeving.

Lees meer

View more

Value chain analysis

Of het nu gaat om het uitleggen van het winstprofiel van uw land per land, het beoordelen van de veerkracht van uw verrekenprijzen in het algemeen, of het testen van de toepassing van specifieke methoden, het is nu veel belangrijker om te bepalen welke activiteiten in uw bedrijf waarde genereren en hoe winsten worden toegewezen.

Steeds meer mensen wenden zich tot Value Chain Analysis (VCA) om aan deze behoeften te voldoen en de OESO heeft een belangrijk deel van haar behandeling van de winstverdeelsysteem besteed aan het onderscheiden van de rollen van VCA, die algemener is, en winstverdeling, hetgeen de toepassing van een specifieke TP-methode.

Lees meer

View more

End-to-end transfer pricing

De interne functies en procedures van uw organisatie onderzoeken? De voordelen van een meer strategische E2E-verrekenprijsuitvoering kunnen wijdverspreid en langdurig zijn. Deze omvatten:

 • Voldoen aan wettelijke vereisten; verbetering van compliance, transparantie, efficiëntie en communicatie
 • Verlaging van auditrisico's, kosten voor indirecte belastingnaleving en kosten van controleverdediging
 • Betere interne belastingcontroles handhaven
 • Het ontwikkelen van een sneller sluitproces
 • Standaardiseren van gegevensverzamelingsprocessen en verrekenprijsberekeningen
 • Het verbeteren van het beheer van de geldbelasting
 • Efficiënte scenarioanalyse van transfer pricing uitvoeren

De transfer pricing-professionals van PwC kunnen u helpen uw E2E-strategie en -processen opnieuw uit te vinden, wat leidt tot een meer gestroomlijnde aanpak, vermindering van de werklast, hogere nauwkeurigheid van kosten, aanzienlijk verbeterde transparantie en - niet het minst - goed gepositioneerde documentatie ter ondersteuning van toekomstige beoordelingen, inclusief lokale beoordelingen wettelijke controles.

Lees meer

 

View more

Value chain transformatie

Value Chain Transformation (VCT) maakt deel uit van PwC's Integrated Global Structuring paraplu-oplossingen. VCT streeft ernaar onze klanten te helpen bij het afstemmen van compatibele belastingstrategieën op bedrijfsinitiatieven en bedrijfsmodellen. Dit is een bijzonder kritieke taak in het licht van OESO BEPS en aanverwante initiatieven.

VCT-oplossingen omvatten verschillende industriesectoren en verschillende delen van de waardeketens - van supply chain, innovatie, marketing en verkoop, logistiek, wereldwijde zakelijke diensten, enz. VCT werkt als een netwerk van specialisten van onze internationale belastingdiensten, verrekenprijzen, douane en handels- en adviespraktijken.

View more

Meet the team

Gaby Bes

Partner, Amsterdam, PwC Netherlands

+31 (0)88 792 41 44

E-mailadres

Michel van der Breggen

Partner, Amsterdam, PwC Netherlands

+31 (0)88 792 75 23

E-mailadres

Jeroen Peerbooms

Partner, Amsterdam, PwC Netherlands

+31 (0)88 792 76 84

E-mailadres

Arnout van der Rest

Partner, Rotterdam, PwC Netherlands

+31 (0)88 792 39 71

E-mailadres

Noor Sanders

Partner, Amsterdam, PwC Netherlands

+31 (0)88 792 54 06

E-mailadres

Eric Vroemen

Partner, Rotterdam, PwC Netherlands

+31 (0)88 792 50 38

E-mailadres

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Gaby Bes

Gaby Bes

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 41 44

Volg ons