Transfer Pricing

Dynamisch omgaan met wijzigende regelgeving

Elke onderneming die actief is in meerdere landen, dient te voldoen aan de wettelijke vereisten voor transfer pricing. Hoe gaat u om met onzekerheid door veranderingen in regelgeving en de interpretaties ervan? Wijzigingen vanuit de OECD, de EU en op nationale niveaus vragen om dynamische bijstelling van de manier waarop u uw interne verrekenprijs vaststelt en verantwoordt.

Onze oplossingen

Ontwerpen van een duurzaam transfer pricing-model op basis van uw activiteiten, functies, assets en risico’s, en de kenmerken van uw sector. Aanpassen van uw transfer pricing-model op veranderingen in uw businessmodel. Opstellen van transfer pricing documentatie om te voldoen aan de wettelijke vereisten in de voor uw relevante landen.

Implementeren van het transfer pricing-model in uw organisatie. Is uw transfer pricing model op de juiste manier verankerd in uw financiële systemen? Is de dagelijkse praktijk van uw bedrijf (denk aan taakomschrijvingen, autorisaties, KPIs, contracten) in lijn met uw transfer pricing model? Is u transfer price control-framework up-to-date? Zijn de juiste processen gedefinieerd om dit te waarborgen?

Ondersteunen bij belastingcontroles, door het voorbereiden van besprekingen en argumentatie. Ondersteunen bij audit of tax, waarin de accountant vraagt om verantwoording van de fiscale positie voor de jaarrekening. Adviseren bij (bilaterale) advanced pricing agreements met belastingdiensten. Begeleiden van mutual agreement-procedures wanneer de fiscus correcties oplegt.

Afspraken maken over de innovatiebox met de Nederlandse belastingdienst. Uitvoeren van een Value Chain Analysis - waardeallocatie aan de verschillende functies en vennootschappen in uw organisatie op basis van empirische data - ter nadere onderbouwing voor uw transfer pricing-model. Onderbouwen van de transfer price aangaande Financial Services gerelateerde transacties

Neem contact met ons op…

  • Als u wilt weten welke impact wijzigende regels en interpretatie hebben op uw transfer pricing-model.
  • Als u hulp nodig heeft met uw transfer pricing-methode en de onderbouwing ervan.
  • Als uw businessmodel transformeert door bijvoorbeeld reorganisatie, fusie of overname.
  • Als u discussies heeft met belastingdiensten over de allocatie van winst en verlies.
  • Als u vragen heeft over de feitelijke implementatie van uw transfer pricing model.

Onze transfer pricing specialisten werken nauw samen met onze adviseurs in andere disciplines, waaronder Corporate Tax, Indirect Tax en Inkomstenbelastingen. Ook met onze Consulting collega’s wordt nauw samengewerkt op het gebied van data analyse, de finance functie etc.. Deze werkwijze stelt ons in staat uw organisatie een geïntegreerd advies te kunnen geven.

Contact

Gaby Bes
Partner
Tel: +31 (0)88 792 41 44
E-mailadres

Volg ons