Onze juridische structuur

De Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A. (de Coöperatie) is enig aandeelhouder van Holding PricewaterhouseCoopers Nederland BV (de Holding). Omdat de Coöperatie het groepshoofd is van PwC NL, is de raad van commissarissen ingesteld op het niveau van de Coöperatie. Conform de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) houdt de raad van commissarissen tevens toezicht op PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaren ('Werk-BV's') zijn lid van de Coöperatie. Met elk van de Werk-BV's heeft de Coöperatie een aansluitingsovereenkomst gesloten. Op grond van deze overeenkomsten worden de beroepsbeoefenaars door de Werk-BV’s ter beschikking gesteld voor het uitoefenen van één van de beroepen binnen de Lines of Service (Assurance, Tax & Legal en Advisory) tegen een managementfee.

De Coöperatie kent de volgende operationele dochtermaatschappijen:
  • Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V. 
  • PricewaterhouseCoopers B.V. 
  • PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. ('Assurance')
  • PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. ('Tax & Legal') 
  • PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. ('Advisory')
  • PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V.
  • PricewaterhouseCoopers Certification B.V.
  • PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. 
  • PricewaterhouseCoopers Deelnemingen B.V.

Onze vereenvoudigde structuur

Onze juridische structuur

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons