Compliance & integrity services

Compliance en integriteitsmanagement

Of een organisatie al dan niet compliant is, is essentieel voor haar reputatie en continuïteit.

Compliance en integriteitsmanagement is daarom een ​​topprioriteit in de meeste directiekamers, zoals PwC's laatste CEO Survey (editie 2019) bevestigt. 

Compliance is veel meer dan alleen maar een reeks regels en procedures die in een opwelling kunnen worden gewijzigd. Het gaat om gedrag, en wat als het juiste gedrag wordt beschouwd, hetgeen moet worden weerspiegeld in de tone at the top. Topbestuurders moeten optreden als levende voorbeelden van de normen en waarden die iedereen in en rond de organisatie moet naleven voor een effectief en werkbaar werkklimaat.

We installeren een compliance-raamwerk dat u helpt om de druk erdoor te verminderen

Plan van aanpak compliance

PwC's Compliance & Integrity Services helpt u een compliance-raamwerk te installeren dat aan uw behoeften voldoet. We verminderen de nalevingslast door een technologie-gedreven oplossing te introduceren, waarbij slimme gegevensanalyse helpt om compliance risico’s te verminderen en detectie te verbeteren.

Verder helpen we u om de normen beter toegankelijk en begrijpelijk te maken en ze op te nemen in bedrijfsprocessen en bedrijfsprotocollen. We introduceren bijvoorbeeld klokkenluidersregelingen en bieden u de hulpmiddelen voor het beheersen van omkoping- en sanctie-risico's in alle landen waar uw organisatie actief is.

Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat wordt vermeden dat uw compliance-raamwerk zo groot wordt dat het een risico op zichzelf wordt.

Contact

Christine Manders

Christine Manders

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 67 69

Volg ons