Risk & regulation

Verbeter uw strategie rondom risico's en regulering

In een steeds veranderende en onzekere wereld krijgt u zeker met onverwachte uitdagingen en risico’s te maken. De Covid-19-pandemie heeft het tempo waarin risicovolle gebeurtenissen plaatsvinden en zich verspreiden, verhoogd. Risico’s die eerst nog ver weg en onwaarschijnlijk leken, zijn de norm geworden. 

Om beter voorbereid te zijn op het onverwachte, is het belangrijk dat uw organisatie weerbaar is. Op die manier kunt u sneller en adequater reageren op veranderingen en nieuwe wet- en regelgeving. Zodat u beter aan de verwachtingen van hun stakeholders voldoet. Een geïntegreerd perspectief op risico, regulering en compliance is cruciaal voor weerbaarheid, vertrouwen en concurrentievoordeel.

Bij PwC hebben we veel ervaring in het helpen van organisaties bij veranderingen. We helpen u niet alleen te voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook bij het anticiperen op risico’s en veranderende regels. Zodat u op koers blijft in tijden van onrust.

Is uw aanpak voor risico’s geschikt voor de wereld van morgen? Wij ondersteunen u daar graag bij. Want morgen maak je samen_

Playback of this video is not currently available

0:02:06

"Rethink risk, regulation and compliance to drive strategy, capabilities and performance."

Thema's

Operational Resilience

Economische, sociale en geopolitieke megatrends, Covid-19 en snelle technologische ontwikkelingen maken organisaties steeds kwetsbaarder voor een breed scala aan crisissituaties. Denk aan IT-verstoringen, cyberaanvallen en verlies van data. Om de beste klantervaring te kunnen blijven leveren, is het noodzakelijk dat uw organisatie operationele verstoringen voorkomt en hier adequaat op reageert. Operational resilience is niet langer alleen een bouwsteen om te overleven. Het is een noodzakelijke en strategische capability geworden.

Met onze Resilience Proposition, met een scan en accelerator, kunt u zowel risico’s beheersen als inzichten geven in onzekere tijden. Wij brengen eenvoud aan in een complex onderwerp, en vergroten zo uw weerbaarheid, garanderen het juiste bestuur door leiderschap, en ontwikkelen de juiste mindset in uw mensen. Dit alles is gebaseerd op relevante data.

Meer over Operational Resilience

Conduct Risk

Producten en diensten, processen en gedrag leveren mogelijk geen eerlijke resultaten op voor klanten en de samenleving, zowel in het verleden, heden als de toekomst. Loopt uw organisatie dat risico? Wereldwijd zijn er hogere verwachtingen als het gaat om regelgeving en verandert daarnaast het consumentengedrag. Gedragsrisico is daarom steeds meer een aandachtsgebied geworden op board- en directieniveau en toonaangevende bedrijven stellen daarom klanten centraal bij zakelijke beslissingen en activiteiten.

Met geavanceerde data-analyse bieden wij inzichten in gedragspatronen. We bieden oplossingen gericht op integriteit, op het gebied van belasting, data, en gedrag. Zo willen wij vertrouwen en transparantie vergroten in een steeds meer gedigitaliseerde wereld.

Meer over Conduct Risk

Risk & Compliance Transformation

De wereld verandert snel. Toenemende druk vanuit de samenleving en toezichthouder vragen om een transformatie naar een duurzamer bedrijfsmodel. Dat brengt nieuwe risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld klimaat-, milieu-, sociale en governance risico's, maar ook cyber- en  technologische risico’s, en gedragsrisico’s. Dit betekent dat u uw risicomanagement organisatie moet heroverwegen. Om relevant en kosteneffectief te blijven doet u er goed aan hun uw risicobeheer aan te passen, te digitaliseren en af te stemmen  op de business om de uitvoering van de strategie mogelijk te maken.

Wij helpen organisaties om risico’s, regelgeving en compliance te zien als middelen om strategie te drijven. En om te focussen op die risico’s die het er meest toe doen, zowel nieuwe als bestaande. Op deze manier beogen wij een mooie toekomst voor onszelf, en voor de volgende generatie te realiseren. Is uw organisatie klaar voor de toekomst?

Meer over Risk & Compliance Transformation

Financial Economic Crime

Financieel-economische criminaliteit (FEC) is een serieus risico voor organisaties. Witwassen, terrorismefinanciering, belastingontduiking en andere vormen van FEC kunnen zowel grote financiële als reputatieschade veroorzaken. Door digitalisering is de impact van financieel-economische criminaliteit sterk toegenomen. Behalve grensoverschrijdend zijn doeltreffende criminele handelingen online eenvoudiger schaalbaar. En de bedreiging van FEC is groter nu organisaties sterk afhankelijk zijn van digitale systemen. Hoe komt uw organisatie tot een efficiënte aanpak van financieel-economische criminaliteit, zonder de compliancekosten uit het oog te verliezen?

Meer over Financial Economic Crime

Financial Risk & Modelling

Met een exponentiële toename in de hoeveelheid data hebben organisaties effectieve en vergevorderde voorspellende risicomodellen nodig, om zo onzekerheid te begrijpen en besluitvorming te bevorderen. PwC’s risk professionals brengen u een combinatie van kwantitatieve, kwalitatieve en technologische vaardigheden, inclusief voorspellende analyses. Op deze manier kunnen wij u helpen met het effectiever begrijpen, kwantificeren, voorspellen en beheersen van risico’s. Ook helpen we u met het voldoen aan de immer veranderende vereisten van de toezichthouder, en ondersteunen we uw besluitvorming met behulp van kwantitatieve modellering en risicomanagement frameworks. Daarnaast bieden we diensten op het gebied van model validation en stress testing en het verbinden van uw strategie met uw risk appetite.

ESG Risk and Regulatory Management

Duurzaamheid en inclusiviteit staat steeds hoger op de agenda van organisaties. Klanten vragen erom, wetgeving vereist het. Bovendien roept de samenleving bedrijven op om bij te dragen aan een bestendige toekomst. Banken, verzekeringsmaatschappijen, private equity en andere marktpartijen worden vanwege hun financieringsrol gezien als een cruciale factor in de transformatie naar een duurzame economie. Maar zij ondervinden zelf ook risico’s van bijvoorbeeld klimaatverandering. Wij helpen u met het beheersen van deze risico's binnen uw risicomanagement framework, om zo te voldoen aan de verwachtingen van de toezichthouder en de maatschappij, en om bij te dragen aan een samenleving voor onze volgende generaties.

Meer over ESG Risk and Regulatory Management

‘Tussen innovatie en regulering moet geen tegenstelling bestaan. We moeten innoveren en tegelijkertijd alert blijven op de risico’s daarvan.’

Anthony Kruizinga (Risk & regulation)

Proactief reageren op nieuwe regelgeving

Nieuwe wet- en regelgeving komt vaak op ongelegen momenten en lijkt voortdurend te worden geïntroduceerd. Hoe gaat u daar als organisatie mee om en hoe bepaalt u welke regelgeving van belang is voor u?

Lees meer

Op zoek naar een gelukkig huwelijk

Innovatie en het vermijden van risico’s gaan op het eerste gezicht niet hand in hand. Toch is het in deze tijd belangrijk dat er tussen deze twee ‘uitersten’ sprake is van een huwelijk, betoogt Olaf Sleijpen, directeur monetaire zaken van De Nederlandsche Bank in gesprek met cybersecurity-expert Mary-Jo de Leeuw.

Playback of this video is not currently available

0:14:18

Volg ons

Contact

Anthony Kruizinga

Anthony Kruizinga

Partner, Risk & Regulation lead, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 308 76 37

Hide