Familiebedrijven

Zoekt u een partner die de dynamiek van het familiebedrijf begrijpt? PwC adviseert familiebedrijven op het gebied van digital, eigendom en groei; drie thema’s die relevant zijn voor elk familiebedrijf. Thema’s waar onze accountants, fiscalisten en consultants u graag bij helpen.

Door integraal naar familiebedrijven te kijken, sluit PwC optimaal aan bij uw doelen als ondernemer en die van uw onderneming. Of het nu gaat om opvolging of eigendom, als familiebedrijf staat u voor een bijzondere uitdaging. U moet een strategie vinden die aan uw zakelijke wensen voldoet, maar die ook past bij de normen en waarden van uw familie. Wij kunnen u daarbij helpen. Ook op het gebied van digitalisering kunnen wij u van dienst zijn, en u houvast geven voor de toekomst. PwC heeft een unieke samenwerking met het Tilburg Institute for Family Business (TiFB). Dit is een multidisciplinair instituut dat zich richt op de dynamiek van familiebedrijven. Het TiFB verricht onderzoek en verzorgt onderwijs binnen de brede thema’s van familiebedrijven waarbij theorie en praktijk elkaar versterken. Meer weten over wat PwC voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Owner's Agenda

Eigenaar & familie

Om vennoot te zijn in een familiebedrijf moet men zijn/haar rol kennen en verantwoordelijkheid nemen.

Alleen gekwalificeerde en goed geïnformeerde vennoten kunnen goede (mede-)ondernemers zijn. Succesvolle ondernemersfamilies spreken rollen en beslissingsbevoegdheden af en leggen vast, wie uit de familie welke taken kan en moet overnemen. 

Waarden & doelstellingen

Lange termijn-denken, respect, integriteit, onafhankelijkheid, locatieverbondenheid en verantwoordelijkheid tegenover familie, medewerkers en hun regio: deze waarden en principes zijn kenmerkend voor succesvolle familiebedrijven. Dat zijn geen vanzelfsprekendheden. Ze vereisen, dat alle leden van de ondernemersfamilie het eens worden over gezamenlijke doelstellingen, dit erkennen en ernaar handelen. Dat geldt ook met het oog op het kiezen van nieuwe locaties.

Eigendomsstrategie

Een duurzaam zakelijk beleid is onmisbaar voor de toekomst en onafhankelijkheid van een familiebedrijf.

Dit vereist acceptatie en begrip van de eigenaarsfamilie over de hoogte van het toekomstige rendement alsmede de te verwachten kapitaaltoevoer- en afvoerstromen. Succesvolle ondernemersfamilies zijn bereid om af te zien van eigen voordelen, om groei of belangrijke investeringen te financieren.

Corporate Governance

Succesvolle familiebedrijven hebben hun leidinggevende- en controlestructuren geregeld en vastgelegd, of, onder welke omstandigheden en in welke posities familielieden in het familiebedrijf mogen werken. Ze zijn het eens geworden over de vergoeding en weten, hoe er om moet worden gegaan met potentieel extern management.

Family Governance

Om het familiebedrijf bij een groeiende of veranderende vennotenkring verantwoordelijk te leiden en aan de volgende generatie door te geven, moeten de interesses en waarden van de families behouden blijven, moet het saamhorigheidsgevoel alsmede de identificatie met het bedrijf versterkt en op de lange termijn geconsolideerd worden.

Rollen & mensen

Familieleden kunnen verschillende taken in en voor het familiebedrijf overnemen, zich inzetten voor de vennootschap of in een family office het vermogen van de ondernemersfamilie beheren. De verschillende rollen moeten gedefinieerd worden en samen met geschiktheid en interesses van de familieleden worden bezet.

Groei financieren

Familiebedrijven financieren groei eerder met eigen cashflow dan met financieel krediet. Maar een toereikende financiering moet altijd aanwezig zijn.

Alternatieve financieringsvormen helpen om de financiering over verschillende zuilen op te bouwen, de onafhankelijkheid van het familiebedrijf te waarborgen en inspraakrechten in het belang van de familie te waarborgen.

Winstgevendheid managen

Voor groei, efficiëntie, kwaliteitsverhoging en moderne organisatiestructuren alsmede het bevorderen en aantrekken van vakkundige en leidinggevende krachten is de verdere ontwikkeling van interne structuren en processen vereist. Want doorslaggevend is niet alleen wat uw familiebedrijf verkoopt, maar wat er aan het einde van overblijft.

Groeirisco's managen

Complexiteit en transparantie vragen om professionele structuren, om wetten en voorschriften in acht te nemen.

Succesvolle familiebedrijven beschikken over één systeem, dat informatie op een duidelijke manier weergeeft, verantwoordelijkheden duidelijk toewijst en zo flexibel ingericht is, dat compliance-structuren zonder veel moeite aan nieuwe situaties aangepast kunnen worden.

Organisch groeien

Om uw familiebedrijf aan de volgende generatie te kunnen doorgeven moet het stabiel, onafhankelijk en toekomstbestendig zijn. Is groei tegen elke prijs het antwoord? Nieuwe producten en diensten? Of nieuwe markten?
Wat het ook is: de verandering van het zakelijke model en de digitalisering zijn doorslaggevend voor het succes van het bedrijf op lange termijn. En dat betekent meestal ook het aanpassen van de organisatie- en personeelsstructuren.

Anorganisch groeien

Acquisities zijn belangrijk om kritische, nog niet in het bedrijf aanwezige vaardigheden op te bouwen en ontwrichtende ontwikkelingen tegen te gaan. Maar er zitten ook risico's aan vast.

Nieuwe onderdelen van het bedrijf moeten snel geïntegreerd worden, om ongewenste synergiën te behalen. Ook moeten historisch gegroeide ondernemingsonderdelen, die niet tot de kernactiviteit behoren, consequent gesloten en moeten verkopen effectief afgehandeld worden.

Groei sturen

Waarmee verdient u uw geld? De juiste cijfers over het zakelijke bestuur, veelzeggende rapportage volgens verschillende dimensies alsmede een duidelijk prestatiesysteem helpen om het bedrijf op lange termijn te besturen en transparantie in een onzekere omgeving te creëren.

En het vertrouwen van de familie dat de juiste stappen genomen zijn, wordt door goede rapportage ondersteund.

Volg ons

Contact

Philip Vossenberg

Philip Vossenberg

Tax Partner en Regioleider ZuidWest, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 295 34 75

Niels Govers

Niels Govers

Single Family Office leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 906 82 17

Hide