Familiebedrijven

Zoekt u een partner die de dynamiek van het familiebedrijf begrijpt? PwC adviseert familiebedrijven op het gebied van digital, eigendom en groei; drie thema’s die relevant zijn voor elk familiebedrijf. Thema’s waar onze accountants, fiscalisten en consultants u graag bij helpen.

Door integraal naar familiebedrijven te kijken, sluit PwC optimaal aan bij uw doelen als ondernemer en die van uw onderneming. Of het nu gaat om opvolging of eigendom, als familiebedrijf staat u voor een bijzondere uitdaging. U moet een strategie vinden die aan uw zakelijke wensen voldoet, maar die ook past bij de normen en waarden van uw familie. Wij kunnen u daarbij helpen. Ook op het gebied van digitalisering kunnen wij u van dienst zijn, en u houvast geven voor de toekomst. Vanuit PwC laten we ons bij de advisering van familiebedrijven leiden door de Owner's Agenda, een concept waarbij we vraagstukken vanuit het perspectief van zowel de eigenaar als de onderneming bekijken. Bewust of onbewust worden deze beide invalshoeken ook meegenomen bij de besluitvorming binnen het familiebedrijf. Wij begrijpen de bijzondere context van familiebedrijven. Door integraal naar familiebedrijven te kijken, sluiten wij hierbij aan en voegen wij extra waarde toe aan onze dienstverlening. 

Playback of this video is not currently available

0:02:48

Owner’s Agenda

Met behulp van de Owner’s Agenda helpen we u de uitdagingen en aandachtspunten binnen uw familiebedrijf te signaleren en aan te pakken. Beheer van eigendom en bedrijfsmanagement beïnvloeden elkaar en roepen vraagstukken op die cruciaal zijn voor de toekomst van uw bedrijf. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld bedrijfsopvolging, duurzaamheid, kunstmatige intelligentie, de arbeidsmarkt, cyber security. Wat is de impact van deze zaken op uw onderneming? Wat zijn de risico's, maar zeker ook waar liggen de mogelijkheden. PwC kan u hierbij helpen. Op deze pagina vindt u meer informatie over wat PwC u te bieden heeft. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

Meer weten over wat PwC voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Playback of this video is not currently available

0:01:49

Beheer van Eigendom

Vermogen

U wilt uw vermogen laten groeien, maar tegelijkertijd ook beschermen.

Beheer van Eigendom: Vermogen

Beheer van Eigendom

Governance

Wij onderscheiden twee typen governance die binnen familiebedrijven nauw met elkaar verbonden zijn. Er is de Corporate kant, die gaat over leidinggevende- en controlestructuren, potentieel externe management en toezicht en  onder welke omstandigheden en in welke posities familielieden in het familiebedrijf mogen werken. 

Daarnaast is er Family Governance, die ziet op identificering met het bedrijf en de waarden van de familie, de organisatie van de familie binnen het bedrijf, het beloningsbeleid binnen de familie en hoe om te gaan met familieconflicten.

Beheer van Eigendom: Governance

Beheer van Eigendom

Doelen & Waarden

Lange termijn-denken, respect, integriteit, onafhankelijkheid, locatieverbondenheid en verantwoordelijkheid tegenover familie, medewerkers en hun regio: deze waarden en principes zijn kenmerkend voor succesvolle familiebedrijven. Hoe deze om te zetten in gedeelde visie en missie kan lastig zijn. Alle stakeholders en familieleden moeten het hier dan over eens worden.

Beheer van Eigendom: Doelen & Waarden

Beheer van Eigendom

Continuïteit

Om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen, is het verstandig in een vroeg stadium na te denken over opvolging (kijkt u naar de volgende generatie of juist buiten de organisatie?), kennisoverdracht, overdracht van aandelen en uw testament.

Beheer van Eigendom: Continuïteit

Bedrijfsmanagement

Strategie en transformatie

Om de toekomst voor uw familiebedrijf te verzekeren, dient u ervoor te zorgen dat u meebeweegt met ontwikkelingen in de markt en de kansen grijpt. 

Wij helpen u te identificeren op welke gebieden u uw businessmodel kunt aanscherpen om de transformatie door te gaan die gevraagd wordt door zaken als klimaat, ESG, digitalisering, technologie, duurzaamheid en globalisering. Wij kijken hierbij naar verschillende bedrijfsonderdelen: finance, HR, operations, IT etc.

Bedrijfsmanagement: Strategie en transformatie

Bedrijfsmanagement

Overnames & Groei

Om uw familiebedrijf aan de volgende generatie door te kunnen moet het stabiel, onafhankelijk en toekomstbestendig zijn. Groei is op meerdere manieren mogelijk. PwC is gespecialiseerd in (internationale) overnames, carve-outs, samenwerking met start-ups, en ook in het ontwikkelen van nieuwe omzetmodellen, het professionaliseren van uw pricing-strategie.

Bedrijfsmanagement: Overnames & Groei

Bedrijfsmanagement

Winstgevendheid

Verhogen van de winstgevendheid gaat langs verschillende sporen. Enerzijds is er groei, bedrijfs-performance, kwaliteitsverhoging en anderzijds is er efficiëntie, operationele herstructurering.

Bedrijfsmanagemen: Winstegevendheid

Bedrijfsmanagement

Talent

Ook u als familiebedrijf merkt de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt, dus ook u kent termen als workforce strategy, talentmanagement en -ontwikkeling. Daarbij komen ook de arbeidsvoorwaarden aan bod. 

Voor familieleden zijn er verschillende rollen binnen de hele structuur; zij kunnen in het bedrijf werken, zich inzetten voor de vennootschap of in family office het vermogen van de familie beheren.

Bedrijfsmanagement: Talent

Bedrijfsmanagement

Risico’s & Regelgeving

Regelgeving wordt steeds complexer en daarmee de risico’s voor uw familiebedrijf steeds groter. PwC helpt u bij het navigeren van compliance-vraagstukken, zoals dataprivacy, taks, intellectueel eigendom, CSRD, Pensioenakkoord. 

Bedrijfsmanagemen: Risico’s & Regelgeving

Bedrijfsmanagement

Kapitaal

Familiebedrijven financieren groei eerder met eigen cashflow dan met financieel krediet, maar een toereikende financiering moet altijd aanwezig zijn.

Alternatieve financieringsvormen helpen om de financiering over verschillende zuilen op te bouwen, de onafhankelijkheid van het familiebedrijf te behouden en inspraakrechten in het belang van de familie te waarborgen.

Bedrijfsmanagemen: Kapitaal

Bedrijfsmanagement

Eigendom en stakeholders

In een familiebedrijf zit u met de bijzondere situatie dat de eigenaren stakeholder zijn en de stakeholders vaak eigenaar. Dit maakt het balanceren van korte en langetermijndoelstellingen soms lastig.

Bedrijfsmanagemen: Eigendom en stakeholders
Volg ons

Contact

Philip Vossenberg

Philip Vossenberg

Tax partner en Family Business Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 295 34 75

Marloes Griffioen

Marloes Griffioen

Single Family Office Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 003 49 88

Hide