ESG Risk and Regulatory Management

ESG Regulatory Compliance  

Een tsunami aan regulering rond ESG-risico’s komt onze kant op. Het gaat hier om risico’s op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Belangrijk is dat organisaties hier klaar voor zijn. Daarom moeten zij deze ESG-regulering tijdig en juist in kaart brengen, beoordelen en implementeren in hun voor risicomanagement frameworks. PwC ondersteunt hierbij door passende oplossingen te ontwikkelen. Samen met u zorgen we ervoor dat u aan de vereisten en verwachtingen kunt voldoen van zowel de toezichthouder als de maatschappij.

Climate Risk Stress Testing

De huidige afname van biodiversiteit en het snel veranderende klimaat leiden tot nieuwe en snel toenemende risico’s. Deze risico’s moeten worden gevangen en vertaald naar betekenisvolle cijfers, waardoor organisaties kunnen anticiperen op deze risico’s en ze mitigeren. PwC heeft diepgaande kennis in huis over duurzaamheid en risicomanagement en beschikt daarnaast over ervaring en vaardigheden op het gebied van data-analyse en kwantitatieve risicomodellering. Door het combineren van deze kennis, vaardigheden en ervaring helpen wij u met het beoordelen en beheersen van risico’s die voortkomen uit klimaatverandering. We houden daarbij rekening met de specifieke context van de organisaties en het bestaande risicomanagement.

Volg ons

Contact

Julien Linger

Julien Linger

Partner Advisory, PwC Europe

Tel: +31 (0)63 094 45 19

Patrick Heisen

Patrick Heisen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 048 37 84

Hide