Belastingconflicten tussen lidstaten

Als gevolg van het OESO/G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) project en andere internationale ontwikkelingen scherpen landen hun fiscale wet- en regelgeving aan. In hun verdragen en wetten worden verstrekkende anti-misbruikbepalingen opgenomen. Belastingdiensten intensiveren wereldwijd hun controles en wisselen zowel binnen de EU als daarbuiten fiscale informatie uit. Dit leidt onvermijdelijk tot meer nationale en internationale conflicten. Het vereist veel technische expertise om hiermee effectief om te gaan. Essentieel is dat u goed voorbereid bent. Door het nemen van preventieve maatregelen en het kiezen van de juiste methoden kunnen conflicten worden voorkomen of sneller en effectiever worden opgelost.

Hoe anticipeert uw multinationale onderneming op conflicten over belastingen? Wij kunnen uw bestuur helpen bij het ontwikkelen van een wereldwijde strategie om fiscale risico’s te minimaliseren in overeenstemming met de doelen van uw onderneming. Verder kunnen wij u wereldwijd ondersteuning bieden bij het managen van fiscale controles en bij het voorkomen en oplossen van belastingconflicten. PwC beschikt over een Global ‘Tax Controversy and Dispute Resolution’ (TCDR) Netwerk van experts op alle relevante gebieden in meer dan 80 landen.

 

Onze oplossingen

Voorbereiden van uw onderneming op mogelijke conflicten. Wij helpen uw bestuur bij het analyseren van de fiscale risico’s waaraan de onderneming in diverse landen blootstaat en het ontwikkelen van een wereldwijde strategie om die risico’s te minimaliseren. Wij doen dit in samenwerking met uw specialisten en de experts in ons internationale netwerk, zoals die op het gebied van transfer pricing. We toetsen uw internationale groepsstructuur op de speerpunten van nationale belastingdiensten en helpen u bij de documentatie van uw fiscale posities zodat die uw onderneming kan beschermen in het geval van controles en conflicten.

PwC kan u helpen bij het verkrijgen van zekerheid vooraf (APA’s, rulings) en bijstaan bij (de voorbereiding op) controles door de belastingdienst, inclusief het sluiten van vaststellingsovereenkomsten. Dit kan langlopende conflicten en kostbare gerechtelijke procedures voorkomen. Ook kunnen wij u adviseren over uw rechten en plichten bij internationale gegevensuitwisselingen door belastingdiensten en u bijstaan bij ‘joint audits’.

Wanneer een conflict uiteindelijk toch onvermijdelijk blijkt, zijn er op nationaal en internationaal niveau verschillende wegen om het conflict op te lossen. PwC kan u daarover adviseren. Verder kan PwC u bijstaan in een procedure bij de nationale belastingrechter of een procedure bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, maar ook bij internationale overleg- of arbitrageprocedures (MAPs). In ons wereldwijde expertnetwerk beschikken wij over juridische en economische specialisten en tientallen voormalige autoriteiten van overheden en belastingdiensten die vanuit brede kennis en ervaring ondersteuning kunnen bieden. Ook kijken wij naar alternatieve geschilbeslechtingmechanismen in bilaterale, multilaterale en internationale verdragen, zoals handelsverdragen.

Neem contact met ons op…

  • Als uw organisatie transformaties doormaakt. Denk aan fusies, overnames, internationale herstructureringen, een herziening van de supply chain, etc.
  • Als u wilt anticiperen op conflicten met belastingdiensten door uw groepsstructuur te laten toetsen en u een gedocumenteerde verdediging wilt organiseren.
  • Als uw organisatie voor een controle staat en u een gedegen ‘auditmanagement’ wilt opzetten.
  • Als u bij een belastinggeschil ondersteuning wilt bij de procesvoering of bij een overlegprocedure.

Contact

Edwin Visser

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 36 11

Eric Vroemen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 50 38

Tjeerd van den Berg

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 10 19

Volg ons