Verzekeraars

Bijdragen aan vertrouwen

Onze ambitie

Een gezonde verzekeringssector beantwoordt aan vragen uit de maatschappij. Verzekeraars bieden burgers en bedrijven zekerheid. Dat kan zekerheid zijn over financiële bescherming wanneer dat nodig is. Of hulp in situaties die met grote onzekerheid gepaard gaan. Zekerheid is pas zekerheid als men er volledig op kan vertrouwen. Aan dat vertrouwen in een gezonde verzekeringssector, willen wij graag bijdragen.

Voor onze klanten, en de klanten van onze klanten

Vertrouwen ontstaat als verzekeraars snel en efficiënt reageren op klantvragen. Daarvoor zijn goed getrainde medewerkers nodig, stabiele systemen en een effectieve organisatiestructuur. Voor vertrouwen is verder nodig dat verzekeringsmaatschappij doen wat ze beloven. Heldere producten en een eerlijke prijs dragen daaraan bij. Om het vertrouwen te versterken, zijn wij er voor onze klanten, en voor de klanten van onze klanten. 

‘Wij gaan graag het gesprek aan over dilemma’s waar verzekeraars voor staan. Want wij zijn ervan overtuigd dat kritische gesprekken de sector vooruit helpen.’

Bas van de Pas

Actueel en publicaties

Insurance 2020 and beyond: Creating a winning culture

Insurance 2020 and beyond: Creating a winning culture

De nieuwste PwC CEO survey laat zien dat de verzekeringssector, na entertainment & media, het meest te maken heeft met disruptie. De disruptie wordt gekenmerkt door de snelheid waarmee sociale, technologische, milieu-, economische en politieke veranderingen impact hebben op de verzekeringssector.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
The wait is nearly over? IFRS 17 is coming, are you prepared for it?

The wait is nearly over? IFRS 17 is coming, are you prepared for it?

Na vele jaren van besprekingen en consultatie wordt de nieuwe accountingstandaard voor verzekeringscontracten naar verwachting begin 2017 door de International Accounting Standards Board bekendgemaakt. De standaard, genaamd IFRS 17, zal uiterlijk 2021 ingaan en veroorzaakt voor verzekeraars die onder IFRS rapporteren een grote verandering in de financiële verslaggeving en bedrijfsvoering.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Optimisme groeit - maar er is nog steeds sprake van een disruptieve markt.

Dit is een van belangrijkste uitkomsten van PwC's 21st CEO Survey voor verzekeraars. CEO’s bij verzekeraars (85%) maken zich meer zorgen over het tempo van technologische veranderingen dan leiders in andere sectoren. Technologische vooruitgang verandert bedrijfs- en operationele modellen, wat een uitdaging is voor een industrie die gewend is aan langzame evolutie in plaats van snelle transformatie. 

CEO’s bij verzekeraars geven aan dat hun marktsector het meest aan verandering onderhevig is. Hun humeur wordt echter steeds positiever. Een van de redenen voor hun optimisme is dat de verwachte verstoring door nieuwe concurrenten zich niet heeft voorgedaan in de mate waarin gevreesd werd. Maar onderschatten verzekeraars, nu dat het dringend noodzakelijk is om digitaal, klantgerichte organisaties met flexibele bedrijfs- en operationele modellen te worden? U leest er alles over in onze global CEO survey voor verzekeraars.

Contact

Bas van de Pas
Partner, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 69 89
E-mailadres

Matthijs Kortenhorst
Partner, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 75 73
E-mailadres

Volg ons