Future of Insurance

Toekomst verzekeraars

Ook voor verzekeraars zijn de gevolgen van de Covid-19-uitbraak groot. Denk aan een toename van het aantal schades, bijvoorbeeld uit hoofde van zorg-, krediet- en bedrijfsverzekeringen, de impact van de overheidsmaatregelen, de druk op de verkoop als gevolg van verminderde bedrijvigheid, en minder direct contact met de klant. Dat laatste is zeker een probleem indien digitalisering van distributiekanalen nog niet op het juiste niveau is.

De toenemende economische onzekerheid als gevolg van de pandemie zorgt ook voor druk op de beurzen en voor toename van het kredietrisico van bedrijven en particulieren die mogelijk in gebreke blijven. In combinatie met de lage rente kan dit ervoor zorgen dat solvabiliteit en liquiditeit onder druk komen te staan. Dit verhoogt de kans dat toezichthouders extra informatie uitvragen doen om vast te stellen dat verzekeraars de onmiddellijke effecten van de pandemie en de daaruit voortvloeiende gevolgen kunnen opvangen.

Al met al is deze lijst met uitdagingen voor een sector die al gebukt gaat onder de aanhoudende lage rente en de beperkte groei in de volwassen markten, een zware beproeving voor de veerkracht van de sector. Dat geldt niet alleen op de korte termijn maar sowieso ook voor de duurzaamheid van het businessmodel van verzekeraars op langere termijn. In die zin kan de Covid-19-crisis ook een accelerator zijn van de duurzame vernieuwing in de sector.

PwC wil u daarbij houvast bieden en samen met u zorgen dat de negatieve gevolgen voor uw organisatie zoveel mogelijk worden beperkt en u goed gepositioneerd bent voor de toekomst. Wij staan voor u klaar om samen met u oplossingen te zoeken voor uw acute vragen.

Insights

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

The Accelerator: co-creatie voor de digitale transformatie

PwC heeft een multidisciplinair team van experts opgezet op het gebied van business- en softwareontwikkeling die IT- oplossingen kunnen genereren voor het beheersen van bedrijfsproblemen.

Lees meer over The Accelerator

Automated Risk Insights

Een platform dat geautomatiseerde risicoanalyses op de financiële jaarrekeningen van klanten, tegenpartijen en leveranciers faciliteert.

Customer Lifecycle Interaction Platform

Gebruik dit platform op Salesforce om alle partijen in het klantonderzoek processen samen te brengen, inclusief de klanten zelf.

Technologie en nieuwe prijsstelling versterken winstgevendheid

De toekomst van verzekeraars wordt bepaald door wendbare, digitale organisaties. InsurTech en digitale technologie gaan steeds meer een doorslaggevende rol spelen. Nieuwe manieren van prijsstelling, voortgaande kostenreductie en marktconsolidatie zijn andere onderwerpen die de winstgevendheid van verzekeraars zullen versterken.

Kostenreductie als strategie
Om concurrerend te blijven in een verzadigde markt blijft kostenreductie een strategisch kernpunt. Ook de smalle marges, de lage rentestand en het provisieverbod voor complexe producten eisen een scherp kostenbeleid. Hoe zorgt u dat uw organisatie de kosten laag houdt, voor bijvoorbeeld uw legacysystemen en closed books?

Zo kunnen wij u helpen

Een voortdurende strategie van kostenreductie vraagt onder meer om onderzoek naar outsourcing van bijvoorbeeld uw backoffice, de operatie of ondersteunende afdelingen. Onze strategieconsultants van Strategy& ontwikkelen met u een groeistrategie en bijpassend operatingmodel waarin digitalisering een plaats heeft. Om complexiteit te reduceren in uw organisatie, werken we aan het vereenvoudigen en standaardiseren van uw organisatiestructuur en uw commerciële en interne processen. We begeleiden alle aspecten van transformaties, zoals het onderbrengen van uw administratie in cloud computing en het wijzigen van de werkcultuur.

Zo kunnen wij u helpen

‘Wij gaan graag het gesprek aan over dilemma’s waar verzekeraars voor staan. Want wij zijn ervan overtuigd dat kritische gesprekken de sector vooruit helpen.’

Gert-Jan Heuvelink

Contact

Gert-Jan Heuvelink

Gert-Jan Heuvelink

Partner & EMEA Insurance leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 054 29 72

Matthijs Kortenhorst

Matthijs Kortenhorst

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 272 83 07

Amanda Korver-Heins

Amanda Korver-Heins

Partner & Insurance leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 266 17 54

Volg ons