Verzekeraars

Bijdragen aan vertrouwen

Onze ambitie

Een gezonde verzekeringssector beantwoordt aan vragen uit de maatschappij. Verzekeraars bieden burgers en bedrijven zekerheid. Dat kan zekerheid zijn over financiële bescherming wanneer dat nodig is. Of hulp in situaties die met grote onzekerheid gepaard gaan. Zekerheid is pas zekerheid als men er volledig op kan vertrouwen. Aan dat vertrouwen in een gezonde verzekeringssector, willen wij graag bijdragen.

Voor onze klanten, en de klanten van onze klanten

Vertrouwen ontstaat als verzekeraars snel en efficiënt reageren op klantvragen. Daarvoor zijn goed getrainde medewerkers nodig, stabiele systemen en een effectieve organisatiestructuur. Voor vertrouwen is verder nodig dat verzekeringsmaatschappij doen wat ze beloven. Heldere producten en een eerlijke prijs dragen daaraan bij. Om het vertrouwen te versterken, zijn wij er voor onze klanten, en voor de klanten van onze klanten. 

‘Wij gaan graag het gesprek aan over dilemma’s waar verzekeraars voor staan. Want wij zijn ervan overtuigd dat kritische gesprekken de sector vooruit helpen.’

Bas van de Pas

Publicaties

Contact

Bas van de Pas
Insurance Leader
Tel: +31 (0)88 792 69 89
E-mailadres

Volg ons