Deals Tax Services

Optimaliseer uw deals met de nummer 1 Deals Tax adviseur van Nederland

Tijdens alle fasen van een transactie - een fusie, overname, herstructurering, verkoop of in een crisissituatie - houden wij rekening met de fiscale aspecten om transactiewaarde te behouden, een efficiënte uitvoering mogelijk te maken en fiscale synergieën in uw onderneming te identificeren.

Ons team van Deals Tax specialisten heeft zeer ruime ervaring in lokale en grensoverschrijdende fusies en overnames, waaronder fiscale structurering, (vendor) due diligence opdrachten voor zowel corporate als private equity cliënten, SPA onderhandelingen, implementatie en dag 1-readiness.

Wij maken deel uit van de bredere Deals Community en Tax Community binnen PwC. Door onze nauwe samenwerking streven wij altijd naar een geïntegreerde aanpak bij de uitvoering van onze dienstverlening. Dit betekent dat wij ons niet alleen zullen richten op fiscale onderwerpen en het toepassen van fiscale wet- en regelgeving, maar dat wij de gehele transactiecontext overzien en waar nodig een beroep zullen doen op specialisten binnen PwC. PwC's unieke, geïntegreerde dienstverlening biedt u één vertrouwde adviseur die u door de complexiteit van het afronden van een transactie begeleidt.

Webcasts

Binnen de webcast serie State of Tax praten wij u bij over alle actuele ontwikkelingen op het gebied van deals en M&A.

 • M&A is key to corporate recovery strategy - Kijk terug of download de presentatie via de webcastpagina.
 • How best to lock in tax value in a deal  - Kijk terug of download de presentatie via de webcastpagina.  
 • Post Covid (tax) value drivers of M&A  - Kijk terug of download de presentatie via de webcastpagina.
 • Deals - The indirect tax essentials - Kijk terug of download de presentatie via de webcastpagina.

Ontdek onze Deals Tax services

Voorbereiden van een transactie

Verkoop en carve-out

Om een verkoop op effectieve wijze te plannen en de focus weer snel te kunnen leggen op uw dagelijkse werkzaamheden, kunnen wij u helpen bij de fiscale aspecten van het verkoopproces.

 • Fiscale gevolgen van carve-outs, spin-offs en IPO's voor het plannen, voorbereiden en positioneren van een onderneming voor een verkoop.
 • Opstellen van een tax vendor due diligence rapport, een tax vendor assistance rapport of een tax factbook om uw onderneming te positioneren.
 • Voldoen aan de eisen op het gebied van naleving van belastingwetgeving en compliance.
 • Reduceren fiscale kosten voor de verkoper en tegelijkertijd bescherming van de waarde van o.a. fiscale verliezen en andere verrekeningsmogelijkheden ten voordele van potentiële kopers, om zo waardeoptimalisatie te creëren.

Belastingrisico's identificeren en beheren

(Vendor) due diligence

Ons team van Deals Tax specialisten voert due diligence diensten uit voor potentiële corporate of private equity kopers, bedrijven met een voornemen tot verkoop of kredietverstrekkers. Dit geeft inzicht en duidelijkheid in de fiscale positie van de onderneming.

 • Beoordelen van het fiscale profiel van de onderneming.
 • Kwantificeren van potentiële fiscale risico's en kansen.
 • Advies over de impact van transacties en onderhandelingsstrategieën.

Structurering

Wij helpen ondernemingen om hun transactiestructuur en bedrijfsmodel af te stemmen op het steeds veranderende fiscale landschap, om zo waarde te kunnen creëren en potentiële groeistrategieën te ontdekken. Ook het beheren van risico’s hoort hier bij. De focus ligt hierbij op:

 • fiscale gevolgen van een transactie- en/of (her)financiering in kaart brengen;
 • het creëren van een flexibel platform voor een potentiële herinvestering, toekomstige overnames, het aflossen van schuld of het doen van uitkeringen aan aandeelhouders en een toekomstige exit;
 • het opzetten van een aangepast transfer pricing framework;
 • mechanismen opzetten voor de aflossing van rente en terugbetaling van schuld uit operationele kasstromen;
 • transactiekosten.

Efficiënte uitvoering

SPA

In elke transactie is de Sale and Purchase Agreement (SPA) het resultaat van commerciële- en prijsonderhandelingen. Kopers en verkopers worden zich steeds bewuster van de mogelijkheden om potentiële waarde te benutten tijdens onderhandelingen en via de SPA. Wij bieden:

 • ondersteuning in alle fasen van een transactie, van pre-deal diensten tot en met post-completion ondersteuning;
 • advies over fiscale correcties in de prijsbepaling;
 • adviseren bij onderhandelingen over de fiscale aspecten van de SPA, zoals commentaar op het prijsmechanisme, relevante representaties, vrijwaringen en garanties, overige fiscale clausules en eventuele geschillenbeslechtingsmechanismen met betrekking tot de aanpassing van de aankoopprijs, om zo de fiscale risico's die tijdens de due diligence fase zijn geïdentificeerd te beperken.

Verbeter en bescherm de waarde van de transactie

Uitvoering & 100 dagen planning

Het identificeren en definiëren van waardeoptimalisatie en het beschermen van fiscale risico’s begint al bij het evalueren en onderhandelen van een transactie, en is key bij de implementatiefase na het sluiten van de deal.

 • Opzetten van een 100 dagen plan om een succesvolle acquisitie- en financieringsstructuur te implementeren.
 • Uitwerken van een governance-, rapportage- en compliance-raamwerk en het opschonen van due diligence-aangelegenheden om uw fiscale positie te controleren en risico's effectief te beheren.
 • Implementeren van het juiste operationele model, gebalanceerde toewijzing van EBITDA en creeën van leverage in de onderneming.

Fund structuring

Welke fiscale impact heeft uw beoogde fondsstructuur? Wij helpen u met de keuze in de wijze waarop het fonds zal investeren, daarbij rekening houdende met de fiscale positie van uw investeerders en de impact op de carried interest / co-investeringsplannen.

 • Ondersteuning bij overnames, financiële herstructureringen, bolt-on overnames en exitstrategieën.
 • Het optimaliseren van de beste structuur met het oog op de langere termijn, daarbij rekening houdend met bedrijfsdoelstellingen en deze in evenwicht te brengen met audit, fiscale, regulatoire, juridische en commerciële aspecten.

Voor meer informatie verwijzen we naar de specifieke webpagina over fondsstructurering.

Onze waardecreatie propositie helpt u om fiscale synergiën te identificeren, onnodige fiscale kosten te elimineren en een raamwerk te creëren om naleving van nationale en internationale fiscale regelgeving te garanderen.

Playback of this video is not currently available

0:02:06

Our approach to Value Creation in Deals

Wij gebruiken data-analyse om op een objectieve manier inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige fiscale positie van ondernemingen.

Tech enabled

In de huidige data-gerichte wereld gebruiken wij data-analyse en modelleringstools om ondernemingen te evalueren en u te voorzien van vergaande inzichten.

Wij hebben data-analyse in onze core business geïntegreerd om zo op een objectieve manier inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige fiscale positie van ondernemingen.

De kracht van gegevensanalyse

De fiscalist die inzicht heeft in de cijfers van verleden en heden, kan met modelleringstools een dynamisch beeld schetsen van de toekomst.

Scenarioanalyse is een van de belangrijkste elementen in het strategische besluitvormingsproces. Traditioneel gaat het hierbij om het gebruik van MS Excel. Om de volgende stap in de scenarioanalyse te zetten, hebben we onze eigen digitale oplossing ontwikkeld waarbij de kennis van onze verschillende specialisten is gebundeld.

Ons Financial Drawing Board biedt u een leeg canvas waarop we uw huidige financiële en fiscale situatie letterlijk ‘uittekenen’. Dit is het startpunt voor een tijdreis langs verschillende aanpassingen in uw organisatie of een forecast van uw cijfers.

PwC gebruikt diverse high-end data-analyse tools zoals de Payroll Tax Data Analytics Tool en VAT Insights om inzicht te krijgen in de effectiviteit van uw administratie of in potentiële toekomstige verbeteringen of STRATA om de (fiscale) waarde-impact van verschillende operational model scenario’s te kunnen beoordelen en voorspellen. Meer over Data Analytics.

Wereldwijd PwC Deals netwerk

 • Het Nederlandse Deals Tax team bestaat uit zeer ervaren professionals die direct contact hebben met het PwC Deals Global Network van meer dan 1.700 professionals uit 60 landen.

 • Ons wereldwijde netwerk biedt een direct en effectief netwerk aan kopers en verkopers.

 • Wij zijn een vertrouwde naam wereldwijd, met een breder netwerk dan wie dan ook.

Wereldwijd PwC Deals netwerk

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}
Volg ons

Contact

Hans Seeling

Hans Seeling

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 121 20 07

Brenda Mooijekind

Brenda Mooijekind

Partner, Lid Tax & Legal Board, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 239 94 51

Remko Franssen

Remko Franssen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 333 86 08

Bart Weijers

Bart Weijers

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 454 11 93

Eduard Schurink

Eduard Schurink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 217 57 12

Maarten Arends

Maarten Arends

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 210 81 46

Hide