Basel IV - de nieuwe generatie RWA

  • Afronding van Basel III en ontwikkeling van Basel IV
  • Alles over de laatste wet- en regelgeving
  • Deze pagina gaat dieper in op uw uitdagingen en onze oplossingen

Het invoeren van de Basel IV-richtlijnen vormt voor de Europese bancaire sector al een behoorlijke uitdaging op zich, aangezien hiervoor de methodieken voor het vaststellen van kapitaalvereisten moeten worden herzien. Daardoor worden kapitaalberekeningen voor alle soorten risico’s ingrijpend gewijzigd.

Basel IV - de nieuwe generatie RWA
Wat betekent dit voor banken?

Wat betekent dit voor banken?

Voor banken betekent dit dat de vervolgstappen voor een efficiënte uitvoering al in een vroeg stadium moeten worden voorbereid en begeleid en dat ze in de organisatiestrategie moeten worden geïntegreerd. PwC kan uw bank ondersteunen op basis van de ruime ervaring die wij met begeleidingstrajecten hebben opgedaan. In het kader van Basel IV adviseren wij een holistische projectaanpak, onderverdeeld in thematische modules, zodat per thema de juiste verbanden kunnen worden gelegd en de strategische effecten kunnen worden vastgesteld en beheerd. PwC heeft inmiddels een groot aantal thematische oplossingen en projectmanagementmodellen ontwikkeld om banken te helpen bij het voldoen aan de vereisten voor Basel IV. Hier vindt u de verschillende oplossingen van PwC.

Deze webcast besteedt onder meer aandacht aan de details van de afronding van Basel III, het invoeren van de Basel IV-voorschriften in CRR II en de uitdagingen die dat met zich meebrengt voor uw kredietinstelling.

Playback of this video is not currently available

Basel IV webcast

As the Basel committee continues its drive to strengthen the regulation, supervision and practices of banks worldwide, the committee has produced, and continues to produce a number of consultation and discussion papers which point to a significant revision of the Basel Framework. This revision may well be considered

Hoe kan PwC het kwantitatieve effect van de Basel IV-richtlijnen op uw portfolio beoordelen?

Playback of this video is not currently available

Credit Risk Calculator

Basel IV Channel: Credit Risk Calculator

Klein, nuttig en altijd binnen handbereik: een perfecte leidraad voor Basel IV.

Hebt u vragen over onze toolbox, neem dan contact op met de verantwoordelijke voor Basel IV in uw regio.

Basel IV Toolbox

Onze nieuwe Basel IV-poster biedt u een uitvoerig overzicht van de regelgeving die het Basel Committee met betrekking tot Basel IV heeft vastgesteld. Onze Basel IV-poster schetst de wettelijke grondslag, geeft aan welke documentatie voor Basel ter zake doet en illustreert de onderlinge verbanden tussen de afzonderlijke regelingen. Als u een poster bestelt, ontvangt u een compact overzicht van de complete wet- en regelgeving rond Basel IV.

Basel IV Poster

Bekijk hier de Basel IV Poster

Onze deskundigen van Regulatory Management hebben een uitgebreid boek samengesteld rond Basel IV, dat daarmee het eerste “zelfonderzoek” is naar de nieuwe aspecten van Basel IV aan de hand van opgestelde voorbeelden en nadere achtergrondinformatie over de belangrijkste veranderingen.

Basel IV Boek

Contact

Wilbert van den Heuvel

Wilbert van den Heuvel

Banking & Capital Markets Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 184 54 76

Eugénie Krijnsen

Eugénie Krijnsen

Industry Leader Financial Sector, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 36 98

Volg ons