Basel IV

Basel IV - de nieuwe generatie RWA

  • Afronding van Basel III en ontwikkeling van Basel IV
  • Alles over de laatste wet- en regelgeving
  • Deze pagina gaat dieper in op uw uitdagingen en onze oplossingen

Het invoeren van de Basel IV-richtlijnen vormt voor de Europese bancaire sector al een behoorlijke uitdaging op zich, aangezien hiervoor de methodieken voor het vaststellen van kapitaalvereisten moeten worden herzien. Daardoor worden kapitaalberekeningen voor alle soorten risico’s ingrijpend gewijzigd.

Wat betekent dit voor banken?

Voor banken betekent dit dat de vervolgstappen voor een efficiënte uitvoering al in een vroeg stadium moeten worden voorbereid en begeleid en dat ze in de organisatiestrategie moeten worden geïntegreerd. PwC kan uw bank ondersteunen op basis van de ruime ervaring die wij met begeleidingstrajecten hebben opgedaan. In het kader van Basel IV adviseren wij een holistische projectaanpak, onderverdeeld in thematische modules, zodat per thema de juiste verbanden kunnen worden gelegd en de strategische effecten kunnen worden vastgesteld en beheerd. PwC heeft inmiddels een groot aantal thematische oplossingen en projectmanagementmodellen ontwikkeld om banken te helpen bij het voldoen aan de vereisten voor Basel IV. Hier vindt u de verschillende oplossingen van PwC.

Martin Neisen, Global Basel IV Leader bij PwC, bespreekt enkele punten rond Basel IV.

  • Welke onderwerpen komen naar aanleiding van Basel IV op de agenda?
  • Op welke banken heeft Basel IV het grootste effect?
  • Wat kunnen banken doen ter voorbereiding op Basel IV?

Latest news from Basel IV: Challenges and Implications - 28th october 2016

loading-player

Playback of this video is not currently available

Deze webcast besteedt onder meer aandacht aan de details van de afronding van Basel III, het invoeren van de Basel IV-voorschriften in CRR II en de uitdagingen die dat met zich meebrengt voor uw kredietinstelling.

International Basel IV-Channel, Investment funds, 31th March, 2017

loading-player

Playback of this video is not currently available

Hoe kan PwC het kwantitatieve effect van de Basel IV-richtlijnen op uw portfolio beoordelen?

Credit Risk Calculator

Basel IV Channel: Credit Risk Calculator

loading-player

Playback of this video is not currently available

Klein, nuttig en altijd binnen handbereik: een perfecte leidraad voor Basel IV.

Hebt u vragen over onze toolbox, neem dan contact op met de verantwoordelijke voor Basel IV in uw regio.

Onze nieuwe Basel IV-poster biedt u een uitvoerig overzicht van de regelgeving die het Basel Committee met betrekking tot Basel IV heeft vastgesteld. Onze Basel IV-poster schetst de wettelijke grondslag, geeft aan welke documentatie voor Basel ter zake doet en illustreert de onderlinge verbanden tussen de afzonderlijke regelingen. Als u een poster bestelt, ontvangt u een compact overzicht van de complete wet- en regelgeving rond Basel IV.

Bekijk hier de Basel IV Poster

Onze deskundigen van Regulatory Management hebben een uitgebreid boek samengesteld rond Basel IV, dat daarmee het eerste “zelfonderzoek” is naar de nieuwe aspecten van Basel IV aan de hand van opgestelde voorbeelden en nadere achtergrondinformatie over de belangrijkste veranderingen.

Contact

Abdellah M'barki
Director
Tel: +31 (0)88 792 96 30
E-mailadres

Volg ons