Gedragscodes en Meldings- & Klokkenluidersregeling

Gedragscode

Naast procedures en regels die betrekking hebben op vaktechnische eisen, onafhankelijkheid en integriteit hebben we ook een wereldwijde gedragscode (code of conduct) die beschrijft waar we voor staan en wat er van ons wordt verwacht. 

Onze gedragscode is gebaseerd op onze waarden en beschrijft hoe we ons moeten gedragen en zaken moeten doen in uiteenlopende omstandigheden en situaties. Wij streven naar een transparante en integere bedrijfscultuur, waarin zaken bespreekbaar zijn en we willen onze klanten, andere stakeholders en de maatschappij laten zien wie we zijn en waarvoor we staan. Naleving van de gedragscode is niet vrijblijvend: iedereen die (wereldwijd) bij PwC werkt heeft de verantwoordelijkheid om de gedragscode na te leven en anderen te helpen dit ook te doen.

Voor partners en medewerkers van PwC Nederland die hun functie bij PwC combineren met een academische functie gelden de Richtlijnen Wetenschapsbeoefening Professionals.

Third Party Code of Conduct

Bij PwC verwachten we dat onze leveranciers de Third Party Code of Conduct naleven. 

Het kennen, begrijpen en gedragen volgens de Third Party Code of Conduct is een fundamentele vereiste om voor of met PwC te werken. PwC verwacht van derden dat zij zich bewust zijn van hun ethische verantwoordelijkheden en het gedrag dat wordt beschreven in de Third Party Code of Conduct in hun werk voor of met PwC integreren. We begrijpen uiteraard dat geen enkele code elke situatie kan omvatten die derden kunnen tegenkomen. 

Als u een leverancier bent van PwC en u komt een situatie tegen die mogelijk niet in overeenstemming is met onze Third Party Code of Conduct, dan raden we u aan om advies in te winnen bij uw contactpersoon binnen PwC, of ​​contact op te nemen met PwC's Global Ethics Helpline.

Ten slotte bieden wij onze leveranciers de mogelijkheid om onze Third Party Code of Conduct e-learning te volgen. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan horen wij dit graag van u.

Meldings- & Klokkenluidersregeling 

De Meldings- & Klokkenluidersregeling heeft tot doel om (vermoedens van) zakelijke misstanden veilig binnen de organisatie van PwC NL aan de orde te stellen en op adequate wijze te behandelen, zodat tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen. De Meldings- en Klokkenluidersregeling is van toepassing op partners en medewerkers van PwC NL, maar  ook derden kunnen een melding doen bij de Business Conduct Commissie.

Een derde die een vermoeden van een zakelijke misstand of incident heeft of een melding wil doen in relatie tot het beroepsmatig handelen van een (register)accountant of een adviseur kan hiervan melding doen bij de secretaris van de Business Conduct Commissie.

De melding kan worden gestuurd aan:

PricewaterhouseCoopers B.V.
T.a.v. Secretaris Business Conduct Commissie
Antwoordnummer 46440
1060 WD Amsterdam

U kunt ook een email sturen aan:
NL_Klachten_en_Meldingen@pwc.com


Of maak gebruik van onze Ethics Helpline tool.

Contact

Marcel Zeephat

Marcel Zeephat

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 18 63

Volg ons