Code of Conduct Meldings- & Klokkenluidersregeling

PwC wil een betrouwbare organisatie zijn en blijven. Dat volgt ook uit onze Code of Conduct. Desondanks kunnen zich zakelijke misstanden of incidenten voordoen.

De Code of Conduct Meldings- & Klokkenluidersregeling heeft tot doel om (vermoedens van) zakelijke misstanden of incidenten veilig binnen de organisatie van PwC aan de orde te kunnen stellen en op adequate wijze te behandelen, zodat tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen. Op deze manier kan deze regeling bijdragen aan de bestaande best practices om ethisch handelen te bevorderen, kwaliteit te verbeteren en misstanden of incidenten te voorkomen en tegen te gaan.

De regeling geldt voor medewerkers van PwC, maar ook voor derden. Voor derden is hoofdstuk 3 van de Code of Conduct Meldings- en Klokkenluidersregeling van toepassing. Een derde die een mogelijk vermoeden van een zakelijke misstand of incident heeft of een melding wil doen in relatie tot het beroepsmatig handelen van een registeraccountant of een accountant-administratie consulent, kan hiervan melding doen bij de secretaris van de Business Conduct Commissie.

De melding kan worden gestuurd aan:

PricewaterhouseCoopers B.V.
T.a.v. Secretaris Business Conduct Commissie
Antwoordnummer 46440
1060 WD Amsterdam

U kunt ook een email sturen aan:
klachtmelding@nl.pwc.com

Hieronder vindt u de Code of Conduct Meldings- en Klokkenluidersregeling

Contact

Ronald van Tongeren

Partner

Tel: +31 (0)88 792 51 49

Volg ons