Investigations

Zorg dat onderzoek goed gebeurt

Fraude kan iedereen op elk moment overkomen, en de geleden schade blijkt vaak groter dan verwacht.

Dit maakt fraudeonderzoek tot een uiterst delicate zaak die met de grootste zorg, flexibilteit en integriteit moet worden uitgevoerd. Om het vertrouwen te herstellen en het bewijs in een gerechtelijke procedure te laten ‘staan’, moeten de gebruikte methoden en technieken voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Onze forensisch onderzoekers voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen

Onze fraudeaanpak

Om dit te waarborgen, worden al onze onderzoeken uitgevoerd onder toezicht van forensisch accountants en in overeenstemming met de standaard voor forensisch onderzoek1 van het Nederlands Instituut voor Registeraccountants (NBA). Door onze toegang tot het wereldwijde PwC-netwerk voeren we grensoverschrijdend onderzoek uit, altijd volgens de lokaal geldende normen.

Daarnaast hanteren we een evenwichtige aanpak die zich richt op het vinden van de beste oplossing.

We gebruiken de professionele intuïtie en knowhow van zowel crimineel als forensisch onderzoek om te kunnen reconstrueren wat er werkelijk is gebeurd en waarom. We passen data science en technologie toe om digitale voetafdrukken te traceren en te analyseren om de waarheid te achterhalen. Wij helpen u de risico’s te verminderen en de gevolgen te beheersen door uw personeel te trainen om fraude-signalen eerder te herkennen, op basis van de lessons learned.

1Standaard Opdrachten voor het verrichten van Forensische Accountantsonderzoeken. Let op: andere landen gebruiken andere standaarden. 

Contact

Christine Manders

Christine Manders

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 67 69

Michel Veldhuis

Michel Veldhuis

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 296 24 06

Sofie Wulp

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 343 93 86

Volg ons