Private Equity

Geïntegreerde oplossingen voor complexe uitdagingen van deal strategie tot waarde creatie

Het landschap van private equity is aan constante verandering onderhevig. Daar waar wetgeving, de roep om transparantie, veranderende markten en meer concurrentie er eerder voor zorgden dat private equity-bedrijven, portefeuillebedrijven en beleggingsfondsen ​​voor complexe uitdagingen stonden. Grijpt inmiddels Covid-19 om zich heen en de financiële impact bij private equity en portfolio bedrijven wordt met de dag groter. Dagelijks merken we dat er veel vragen leven en er behoefte is aan specifieke houvast voor private equity investeerders.

Wij zien twee belangrijke terugkerende onderwerpen:

  • Stay-in-control: hoe zorgen we er voor dat we grip houden op liquiditeit en controle houden over onze koers?
  • Seize opportunities: welke kansen biedt deze situatie voor o.a. accelerated / distressed M&A, debt buy-back, public-to-privates, all-equity?

Vanzelfsprekend helpen we private equity en portfolio bedrijven graag daar waar nodig. 

Private Equity

Thema’s

Waardecreatie in de private equity

Kopers en ook verkopers die in deze competitieve markt waarde willen creëren, moeten op zoek naar commerciële en operationele verbeteringen. Maar hoeveel waarde zoek je en hoe creëer je die? 

Waardeoptimalisatie kan gevonden worden door met een strategische, operationele én technologische blik naar de onderneming te kijken. Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden naar het prijsbeleid of naar kansen voor betere crossselling om meer omzet te genereren. Data-analyse kan op deze gebieden allerlei inzichten bieden. Ook het kritisch doorlichten van de winstgevendheid van de productportfolio kan leiden tot een versimpeling van de supplychain, waardoor bijvoorbeeld productiekosten en werkkapitaal kunnen dalen. Kostenreductie gaat bij voorkeur vergezeld van een doortimmerd plan om te groeien, zodat het geld behalve bespaard ook wordt verdiend.

Wat kunnen private-equityhuizen verder doen om waarde te creëren? Lees hier de aspecten die naar voren komen in het internationale PwC-onderzoek Creating value beyond the deal. Uit gesprekken met corporate en private equity executives komt naar voren dat bedrijven die echt prioriteit geven aan waardecreatie in een vroeg stadium - in plaats van te veronderstellen dat dit gebeurt als een natuurlijk gevolg van de acties die ze ondernemen naarmate de transactie vordert - een betere staat van dienst hebben als het gaat om het maximaliseren van de waarde in een deal.

Maar wat maakt een goed plan voor waardecreatie? Lees onderaan deze pagina de verschillende blogs van onze experts.

Meer over waardecreatie

Duurzaamheid in de PE sector

In de investeringswereld wordt veelal gesproken over ‘ESG’ in plaats van ‘duurzaamheid’. Deze afkorting staat voor Environmental, Social & Governance. Het houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen bij de selectie en het beheer van deelnemingen in bedrijven.

Waar ondernemingen op dit vlak verbetercapaciteit hebben, is private equity bij uitstek geschikt om deze kansen te benutten en tegelijkertijd een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren, niet alleen aan profit, maar ook aan people en planet. Het gehele investeringsproces – van selectie tot exit – biedt mogelijkheden voor duurzaamheid.

ESG staat voor het zoeken naar een evenwicht tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu zonder de balans er tussen te verliezen. In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt, blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. Er is een brede consensus dat ESG doelstellingen uiteindelijk een meerwaarde creëren voor portefeuillebedrijven, zowel vanuit risicobeperking als waardecreatie.

Ontdek krachtige nieuwe manieren om onverwachte paden naar waarde te creëren en economische voordelen te genereren voor zowel investeerders als de samenleving.

Meer over Environment Social Governance

De waarde van data analyse

Uw organisatie staat in deze tijd voor grote strategische uitdagingen. Technologische ontwikkelingen, (de)regulering of de verschuiving van het economisch zwaartepunt naar andere markten hebben impact op uw strategische keuzes en roepen fundamentele vragen op. Welke nieuwe markt boort u aan? Gaat u op eigen kracht groeien of toch via fusie of overname? Hoe verandert u uw business model

De huidige digitale wereld brengt een enorme hoeveelheid aan data. Bedrijven moeten gebruik maken van deze enorme data kracht en tevens snel reageren om deze data om te zetten in mogelijkheden voor groei, innovatie en concurrentievoordeel.

Door inzicht te krijgen in historische data, kunnen beslissingen beter en sneller genomen worden, ook op strategisch niveau. Daarnaast kun je via algoritmes een model bouwen om te voorspellen wat er in de toekomst staat te gebeuren, Dit wordt kunstmatige intelligentie (KI) genoemd. Organisaties zetten KI momenteel voornamelijk in om beslisprocessen geautomatiseerd te ondersteunen.

Meer over Data Analytics
Uw partner tijdens uw PE-levenscyclus

Uw partner tijdens uw PE-levenscyclus

Het landschap van private equity verandert. Wetgeving, de roep om transparantie, veranderende markten en meer concurrentie zorgen ervoor dat private-equityfondsen hun net verder uit moeten gooien om nieuwe waardebronnen te vinden.

De Private Equity Groep van PwC brengt alle disciplines en expertises samen die nodig zijn voor gespecialiseerde dienstverlening aan Private Equity fondsen en hun portfoliobedrijven. Deze dienstverlening betreft de hele deal cycle maar ook de fase daarvoor; namelijk advisering bij het structureren van het fonds.

De PE groep is uw partner gedurende de hele PE-levenscyclus, van het oprichten van een nieuw fonds tot het vinden van nieuwe investeringen voor een bestaand fonds. Wij helpen u onder meer met het bepalen van de investeringsstrategie en met belastingvraagstukken rondom bijvoorbeeld de structurering van uw fonds.

{{filterContent.facetedTitle}}

Contact

Cornelis Smaal

Cornelis Smaal

PE Industry Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 573 13 17

Volg ons