Belastingplan 2018

Wat betekent het Belastingplan 2018 voor u? Lees onze blogs. Wilt u alle fiscale maatregelen op een rij of de belastingtarieven voor 2018 vergelijken met 2017? Dit alles vindt u op deze site.

Deze Prinsjesdag is een bijzondere, nu het demissionaire kabinet veel onderwerpen aan het nieuw te vormen kabinet heeft overgelaten. Toch zijn er de nodige fiscale maatregelen gepresenteerd, waarvan de meeste al verwacht waren en weinig verrassend zijn.

Het Belastingplan bevat maatregelen die van belang kunnen zijn voor uzelf en uw organisatie. Een behoorlijk aantal wijzigingen hebben tot doel de wet te verduidelijken of te repareren. De verwachte wijzigingen in de dividendbelasting voor coöperaties blijven grotendeels in lijn met de consultatie die hiervoor heeft plaatsgevonden. De omzetbelasting wijzigt onder andere voor de behandeling van geneesmiddelen en zeeschepen. Ook zijn er wijzigingen in de schenk- en erfbelasting.  

Verdere uitwerking van het gehele Belastingplan vindt u hieronder in de blogs persoonlijk / organisatie / internationaal zakendoen, in het overzicht van alle fiscale maatregelen, in de datacard met de belangrijkste tarieven voor 2018 en in enkele flyers.

Er volgen zeker meer maatregelen als er een nieuw kabinet is gevormd. Op deze site vindt u steeds de laatste informatie.

Zoals verwacht staat er weinig verrassends in de plannen ten aanzien van fiscaliteit. Logisch, want binnenkort zal het nieuwe kabinet het regeerakkoord presenteren. Ik ben erg benieuwd welke ambitie dit nieuwe kabinet uitspreekt op fiscaal terrein. Komt de fiscale stelselherziening nu eindelijk in beeld?

Marc Diepstraten – Voorzitter PwC Belastingadviseurs


Blogs

Wat betekent het Belastingplan 2018 voor uzelf?

Wat betekent het Belastingplan 2018 voor uw organisatie?

Wat betekent het Belastingplan 2018  voor internationaal zakendoen?

Heeft u in Nederland een houdstervennootschap binnen uw groep of gaat uw onderneming binnenkort in Nederland houdsteractiviteiten verrichten? In onze animatiefilm worden enkele aanpassingen in Nederlandse wetgeving toegelicht die mogelijk relevant zijn voor uw onderneming.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Contact

Knowledge Centre

Tel: +31 (0)88 792 43 51
E-mailadres

Volg ons