Rijksoverheid

Hoe gaat u de rijksoverheid slagvaardiger maken?

Efficiënte organisatie en ketensamenwerking

Budgettaire druk en doelmatigheidsdoelstellingen hebben gevolgen voor alle beleidsdepartementen van de rijksoverheid en de uitvoeringsorganisaties zoals ZBO’s. Ook Europese regelgeving leidt tot verandering, net als de verlegging van taken tussen overheden. Burgers verwachten een optimale dienstverlening, de ingewikkelde omstandigheden ten spijt. Hoe gaat u de rijksoverheid slagvaardiger maken?

Taken optimaal belegd

Meer bereiken met minder middelen – dat is mogelijk wanneer organisaties slim zijn ingericht en efficiënt werken door bijvoorbeeld de inzet van digitalisering. Daarvoor dient allereerst te worden bepaald of taken optimaal zijn belegd en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Ook voor ZBO’s geldt dat versterking begint met een analyse van de efficiëntie en servicegerichtheid van de organisatie.

Samenwerking met overheid en marktpartijen

Samenwerking met andere overheidspartijen biedt kansen, door bijvoorbeeld bundeling van taken. Maar ook marktpartijen kunnen een rol spelen voorbij de klassieke vormen van inkoop en aanbesteding. Voor welke delen van de publieke dienstverlening kunt u marktpartijen mede of geheel verantwoordelijk maken?

Zo kunnen wij u helpen

Wij leveren diensten op het gebied van accountancy, advisory, legal, tax en HR. Een wendbare samenleving vraagt om een wendbare overheid. Vanuit onze brede ervaring bij de departementen en uitvoeringsorganisaties leveren wij graag een kritische analyse. Zo zijn wij zeer actief op de domeinen justitie, politie en veiligheid, defensie, buitenlandse zaken, en infrastructuur en milieu.

Om tot een meer ‘agile’ overheidsorganisatie te komen, maken we een transitieraamwerk waarin we herpositionering, visie en strategieontwikkeling meenemen, net als wijzigingen in sturing, financiering en verantwoording. Ook zijn wij actief in het oplossen en voorkomen van (politieke) crises, en we helpen onafhankelijke onderzoekscommissies, met oog voor de maatschappelijk context.

Wilt u publieke en private partijen onder regie van het rijk laten werken aan een betere dienstverlening? Dan kunnen wij een ketenbrede aanpak ontwerpen en monitoren. Ook voor het complexe uitvoeringsprogramma’s, doorrekenen van investeringen en het opstellen van risicoprofielen leveren wij graag de scherpe blik. In ons Europese PwC-netwerk kunnen wij snel spiegelen hoe andere overheden omgaan met vergelijkbare vraagstukken. Er ligt veel op tafel – hoe kunnen we u van dienst zijn?

Contact

Anton Koonstra

Partner, Industry Leader Consulting Public Sector, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 33 03

Selwyn Moons

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 71 07

Volg ons