Duurzame daadkracht

Van duurzame ambities naar duurzame daadkracht

Duurzame vooruitgang is een noodzakelijk streven in het bedrijfsleven. Wie toekomstbestendig wil zijn én blijven, moet aan de slag. Van ambitie naar actie, dat is waar PwC bij helpt. Het doel? Een positief resultaat: voor bedrijven, mensen, natuur, dier en planeet.

Dat vereist de slimste technologie, een innovatieve data-aanpak en verschillende perspectieven. Van biologen tot accountants, samen creëren wij een veerkrachtige toekomst voor organisaties waarin de natuur centraal staat, net zero de norm is en transparantie met CSRD een gegeven. Samen zorgen we dat jouw acties ertoe doen.

Neem contact met mij op

Playback of this video is not currently available

0:00:20

Van groene beloftes naar transparantie met CSRD

De rapportage van niet-financiële informatie wordt in de EU net zo belangrijk als de traditionele financiële verslaggeving. Bij 59% van de organisaties beïnvloeden de CSRD-vereisten nu al de operationele besluitvorming. Voldoen aan deze richtlijn vergt concrete actie en meetbare resultaten op de korte termijn. Ons team van experts brengt de juiste kennis, ervaring én technologie - zoals de Sustainability Reporting Manager voor een CSRD quick scan - mee zodat u morgen óók op het gebied van duurzame rapportage voorop loopt.

Lees meer over CSRD en transparantie

Van net zero als ambitie naar net zero als norm

Een wereldwijde CO2-uitstoot van netto nul in 2050 is een van de verplichte langetermijndoelen die kortetermijndaden behoeft. Decarbonisatie vergt een geïntegreerde duurzame strategie, met als gevolg een transformatie van bijvoorbeeld het bedrijfsmodel, de waardeketen en de aan- en verkoop van bedrijfsonderdelen. 65% van de CEO’s is gestart met het optimaliseren van hun energieverbruik. Dat is veelbelovend, maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Zo vereist de weg naar net zero ook aanpassingen van systemen en (financiële) processen. Welke impact heeft de net zero-ambitie op de gehele organisatie? En wat zijn de belangrijkste stappen op weg naar decarbonisatie? Wij helpen bij het transformeren van net zero als ambitie naar net zero als norm.

Lees meer over net zero en transformatie

Van focus op CO2 naar brede blik op natuur

De natuur is onze levenslijn. Ruim 55 procent van onze wereldeconomie is tenslotte afhankelijk van de natuur. Ze voorziet in de lucht die we inademen, het water dat we drinken, en de essentiële hulpbronnen die de basis vormen van onze samenleving en economie: we zijn met elkaar sterk afhankelijk van de natuur. Op dit moment gaat onze natuur in een ongekend tempo achteruit. Bedrijven worden daardoor geconfronteerd met nieuwe risico's en de gevolgen daarvan voor de toekomstbestendigheid van organisaties zijn groot. Door natuurpositieve strategieën te implementeren, kunnen bedrijven nieuwe kansen benutten die duurzame resultaten voor iedereen creëren. Win-win, noemen we dat.

Lees meer over natuur en strategie

Klantverhalen

JAB

Van project naar proces, want het integreren van duurzaamheid in de strategie is een langetermijnproces.

Lees het klantverhaal

Grootbank

Zorgen dat de gehele organisatie de juiste kennis en vaardigheden heeft, vergt upskilling voor alle medewerkers.

Lees het klantverhaal

Vitens

Transparante verslaglegging en het creëren van waarde die breder is dan het financiële resultaat.

Lees het klantverhaal

“Het gaat niet om perfectie, het gaat om vooruitgang.”

Samen zorgen we dat jouw acties ertoe doen.

Ellen McCready

Ellen McCready | Sustainability Expert, PwC

Playback of this video is not currently available

0:04:00

Community of Solvers | Duurzame daden

De duurzame daden van PwC

Wie toekomstbestendig wil zijn én blijven, moet met duurzaamheid aan de slag. Dat geldt ook voor PwC. Onze ambitie? Vooroplopen op de grote duurzaamheidsthema's als CSRD, natuur en net zero én onze ervaring met het implementeren van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie delen met onze klanten. Ontdek hoe wij dit doen én hoe we er samen voor zorgen dat ook jouw acties ertoe doen.

Lees meer

Volg ons

Contact

Alexander Spek

Alexander Spek

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 039 89 82

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 378 26 45

Noor Sanders

Noor Sanders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 389 65 39

Wendy van Tol

Wendy van Tol

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 353 44 50

Leonie Schreve

Leonie Schreve

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 063 48 15

Hide