Data Analytics in de financiële sector

Data analytics is voor bedrijven in de financiële sector een waardevolle bron die tot groei en concurrentievoordeel kan leiden. De groeiende hoeveelheid data bij financials vraagt om een efficiënte beheersing. Met onze expertise van data analytics komt u tot nieuwe inzichten, optimalisatie van de relatie met klanten en werknemers, procesverbetering en efficiëntere compliance.

"Meer strategische keuzes maken? Wij beginnen met de analyse van uw data."

Bas van de Pas

Data-analyse: nieuwe inzichten uit bestaande gegevens

Wat vertellen de data waarover u nu al beschikt? Wij helpen u graag om met geavanceerde tooling of visualisering tot inzichten te komen die anders niet of pas na veel handwerk mogelijk waren. Denk bijvoorbeeld aan het dynamisch samenstellen van klantgroepen in het kader van Know Your Customer (KYC) of aan Anti Money Laundering (AML)-toepassingen.

Onze data-analisten gaan van start met het identificeren, ontsluiten, combineren en zo nodig aanvullen van de juiste datasets. Vervolgens maakt onze tooling bijvoorbeeld fraudeanalyse mogelijk of een risico-inschatting rondom hypotheekbetalingen. Visualisering van data gebruiken wij zowel graag om het verhaal van de data te vertellen als in de discussie over beleidskeuzes – verbeelding geeft een perspectief dat bij cijfers of tekst vaak verborgen blijft.

Data-analyse voor optimalisatie van klantrelaties en personeelsbeleid

Aan klantgegevens is in de financiële sector geen gebrek. Maar weet u al die transactiegegevens, productvoorkeuren en contactmomenten te verwerken tot optimale dienstverlening? Onze data-analisten en psychologen ondersteunen u bij allerlei facetten van customer analytics. Zo komen we door behavioral analysis tot een effectieve churn-and-win-back-strategie. We verwerken data tot key perfomance indicators zoals Customer Lifetime Value (CLV) en we bieden tools om prijsstelling en winstgevendheid op dagelijkse basis te bepalen.

People analytics door PwC betekent dat u met behulp van de juiste HR-data uw personeelsbeleid vormgeeft. Naast bijvoorbeeld de analyse van ziekteverzuim denken onze analisten en adviseurs graag mee over workforce planning en talentmanagement. Zodat u ook morgen over de mensen beschikt met de capaciteiten die de financiële sector dan nodig heeft.

 

Automatische tekstanalyse en controle met kunstmatige intelligentie

Slimme software analyseert automatisch enorme hoeveelheden tekstbestanden en controleert de uitkomsten. Voor een klant in de financiële sector hebben de data-analisten van PwC hebben een kunstmatige-intelligentietool voor tekstanalyse ontwikkeld. Zij ontwierpen een broncode en een algoritme met daarin de gevraagde tekstelementen en berekeningen. Hiermee werden de pdf’s met miljoenen transacties automatisch geanalyseerd.

Lees meer over automatische tekstanalyse

Pensioenen en DC-regelingen

Om inzicht te hebben in de pensioenresultaten van werknemers, wat de beleggingsrendementen zijn, welke risico’s worden genomen door uw medewerkers.  En of het te verwachte pensioen voldoende is voor het feitelijk pensioneren? Heeft PwC een handige tool ontwikkelt. De DC Governance tool van PwC.

Deze tool maakt gebruik van informatie die wordt aangeleverd door de pensioenaanbieder, informatie van de werkgever en openbare informatie om in één oogopslag te kunnen zien hoe de regeling er voorstaat en waar moet worden bijgestuurd.

Playback of this video is not currently available

DC Governance Tool

Privacybescherming en cybersecurity: noodzakelijke voorwaarden

Bij al onze toepassingen van data analytics adviseren wij u over de implicaties van privacywetgeving zoals GDPR. En waar uitgebreide datasets samenkomen, is cybersecurity van groot belang. Onze experts op het gebied van privacy en databeveiliging zijn nauw betrokken bij onze projecten in de financiële sector.

Slimmere processen… 

Verlopen uw werkprocessen in werkelijkheid zoals ze bedacht zijn? Analyse met onze process-mining-software leidt tot onverwachte verbetermogelijkheden. Ook kunnen wij u ondersteunen bij de toepassing van robotics in handmatige, administratieve processen.

… en efficiëntere compliance

Modelering en gebruik van data is in de financiële sector een vereiste om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving zoals IFRS17, IFRS9, Solvency II en Basel IV. Wij brengen onze kennis van deze wet- en regelgeving samen in tooling om u daarbij te helpen. Is de modellering door een andere partij gedaan? Dan kunnen wij de modelvalidatie voor u uitvoeren. Daarnaast bieden we Software-as-a-Service (SAAS) met de laatste regulatory kennis. PwC’s Automated Reporting Tool (ART) geeft checks en crosschecks, van toezichthouders en van PwC, op elke standaardrapportage aan bijvoorbeeld DNB en de ECB. Hierdoor is handmatige controle niet meer nodig en neemt de kwaliteit van rapportage toe.

Contact

Bas van de Pas

Bas van de Pas

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 263 83 99

Jacques de Swart

Jacques de Swart

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 652 60 58

Volg ons