Entity Governance & Compliance

Loop voorop met governance

Door aanzienlijke veranderingen in regelgeving is het belang van een robuuste corporate governance en grip op compliance enorm toegenomen. Compliance risico's zoals reputatieschade en financiële sancties kunnen uw groei snel doen ontsporen. Wij kunnen u helpen om deze risico's te beperken en deze (internationale) uitdagingen het hoofd te bieden. Wij kunnen u praktisch en toepasbaar advies geven over governance, transacties en corporate compliance. Via ons netwerk van specialisten in meer dan 100 landen en onze digitale oplossingen kunnen wij internationale ondernemingen bijstaan op het vlak van entity governance en wereldwijd inzicht verschaffen, zodat alle juridische entiteiten op een kostenefficiënte manier voldoen aan de lokale vennootschapsrechtelijke wet- en regelgeving.

Ontdek onze diensten

Governance

PwC kan uw governance agenda ondersteunen door de inzichten, processen en systemen aan te reiken die nodig zijn om als bestuur of raad van commissarissen van moeder- of dochtermaatschappij succesvol te zijn.

Wij toetsen bestaande governance arrangementen aan bestaande of toekomstige regelgeving en helpen u zo omissies in uw governance infrastructuur te identificeren. Ook kunnen we uw governance benchmarken en beoordelen in het licht van lokale regelgeving en best practices, waarbij eventuele aandachts- of verbeterpunten worden vastgesteld. Wij kunnen u onder meer helpen met het ontwerpen en verankeren van entity governance policies, het verlenen van advies over de diversiteit van raden van bestuur en raden van commissarissen en het opstellen van daarmee verband houdende documenten en het verzorgen van trainingen voor bestuurders en commissarissen.

Op doorlopende basis kunnen PwC-specialisten u helpen uw governance te versterken via wereldwijde ondersteuning van raden van bestuur en raden van commissarissen en digitale governance oplossingen.

Transacties

Wij begeleiden elke stap in de volledige levenscyclus van een entiteit, van de oprichting van een entiteit en vennootschapswijzigingen tot meer complexe transacties binnen de groep en liquidaties. Door ons wereldwijde netwerk van specialisten in combinatie met onze governance- en juridische expertise, bent u ervan verzekerd dat aan de juiste governance vereisten wordt voldaan. Zo kunt u er op uw beurt voor zorgen dat uw transactiedocumenten en -dossiers in overeenstemming blijven met de lokale vereisten om risico's tot een minimum beperken.

Met PwC aan uw zijde kunt u de complexe governance aspecten van reorganisaties en herstructureringen, post-deal integraties, bedrijfsvereenvoudigingen en cashrepatriëringen met vertrouwen tegemoet treden en uitvoeren. Met onze digitale oplossingen kunnen wij ook het goedkeurings- en uitvoeringsproces automatiseren en wereldwijd monitoren, wat u gemoedsrust geeft en een duidelijke audit trail na de afronding van een project. 

Compliance

Wij helpen klanten om de goede juridische standing van entiteiten overal ter wereld te handhaven, op te volgen en te monitoren, met behulp van onze efficiënte en digitale manier van dienst verlenen.

PwC ondersteunt klanten wereldwijd bij het bijhouden van wettelijke registers en het verrichten van benodigde deponeringen, het coördineren van de goedkeurings- en deponeringsprocessen voor jaarrekeningen, het beantwoorden van vragen in verband met het besturen van entiteiten en corporate compliance en het verschaffen van duidelijke begeleiding en ondersteuning bij het ondertekenen van documenten aan bestuurders en andere belanghebbenden.

Door middel van rapportage via dashboards kunnen wij op centraal niveau overzicht bieden van de status van belangrijke corporate compliance processen wereldwijd.

Wat kan PwC voor u doen?

Gesteund door PwC's wereldwijde netwerk van juristen, combineren wij juridisch advies met zakelijk inzicht en de mogelijkheid om naadloos een beroep te doen op de expertise van onze belastingadviseurs en businessconsultants. Wij kunnen u helpen om uitdagingen op het vlak van governance en compliance het hoofd te bieden, dankzij onze geïntegreerde, praktische manier van adviseren die u naar de juiste strategische beslissingen leidt en u helpt om uw commerciële doelstellingen te bereiken. Ontdek meer en neem nu contact met ons op!

Volg ons