De bedrijfskansen van SEPA

Uw cash-management naar een hoger niveau

Intro SEPA

De bedrijfskansen van SEPA

De SEPA betaalproducten zijn binnenkort de enige standaard om binnen de Eurozone landen te betalen. SEPA, wat staat voor Single Euro Payment Area, biedt kansen voor ondernemingen om hun cashmanagement-structuur verder te optimaliseren.

De bedrijfskansen van SEPA

Europese Unie

Om de handel tussen consumenten en bedrijven in de Europa te vergroten, wil de Europese Unie één uniforme Europese betaalruimte ontwikkelen. Daarbinnen is het mogelijk om met één rekening en één set betaalmiddelen in Europese landen te betalen. Alle juridische en technische barrières zijn weggenomen voor pan-Europese geldtransacties.

Europese standaard

Met SEPA wil de Europese Commissie een einde maken aan de lappendekken van elektronische betalingsstandaarden in de EU, die nu nog voor bedrijven kostenverhogend zijn. De SEPA-regels zijn uniforme regels en technische standaarden die gebruikt worden voor betaalproducten voor Euro-transacties in Europa. Ze zijn opgesteld door de European Payment Council, waarin de Europese banken verenigd zijn.

Verplichte aanpassingen voor bedrijven

Voor bedrijven is de noodzaak niet altijd duidelijk, zelfs niet nu de migratiedeadline is vastgesteld op 1 februari 2014. SEPA zal veel consequenties hebben voor bedrijven. Huidige bedrijfsprocessen voldoen niet meer en systemen en betaalbestanden krijgen een upgrade. Betalingsverwerking krijgt ook aanpassingen om betalingen te blijven verwerken. Incassocontract management processen vereisen uitbreiding van activiteiten. We zien in de markt dat dit trajecten zijn, die in tijd variëren van 6 maanden tot 2,5 jaar.

Kansen voor bedrijven

SEPA biedt ook kansen om cashmanagement te optimaliseren. Men kan in de toekomst toe met minder bankrekeningen. Het geld kan op één punt worden gecentraliseerd. Betaal transacties zijn minder lang onderweg van cliënt naar leverancier. De zichtbaarheid van cash en het werkkapitaal verbeterd. Dit alles werkt kostenverlagend.

Verplichtingen SEPA

Maak minimaal de verplichte aanpassingen voor SEPA

in staat te zijn om in de toekomst te blijven kunnen betalen en ontvangen, moeten er een groot aantal aanpassingen worden gemaakt aan systemen en processen.

BIC en IBAN

SEPA vereist dat u de IBAN en BIC gaat gebruiken om leveranciers te betalen. Uw cliënten moeten de IBAN en BIC gebruiken om u te betalen. Als u niet gereed bent, zal dat vanaf 1 februari 2014 veel problemen geven, waaronder liquiditeitproblemen.

Incasso

Gebruikt u incasso? Dan moet u er rekening mee houden dat u incasso mandaatgegevens moet gaan opslaan. Er wordt ook verwacht dat u het papieren mandaat kan tonen als de bank erom vraagt. U moet mandaatgegevens naar de bank gaan sturen. Dit betekent een grote verandering in uw processen.

Voorbereiden

Organisaties zullen zich op SEPA moeten voorbereiden. Afhankelijk van de grote van uw organisatie en haar (internationale) activiteiten kan dit traject 6 maanden tot 2,5 jaren duren. Op tijd beginnen is daarom belangrijk.

Kansen

Gebruik maken van kansen die SEPA biedt

SEPA is een Europese standaard waarmee internationaal tegen lokale tarieven betaald kan worden. Dit biedt de kans om internationaal cashmanagement te optimaliseren, bijvoorbeeld met het centraliseren van uitgaande en inkomende kasstromen. U kunt hiermee diverse kosten verlagen, zoals uw kosten voor het onderhouden van uw bankrelaties . En u kunt af met minder bankrekeningen en faciliteiten voor elektronisch bankieren.

Centraliseren van uitgaande kasstromen

Uitgaande betalingen kunnen vanaf een centrale bankrekening in Nederland worden verricht. Hierdoor kunnen uitgaande betalingen later worden verstuurd vanaf minder bank rekeningen. Hierdoor zijn ook minder electronic banking systemen nodig. Doordat de uitgaande betalingen bedrijfsbreed beter te plannen zijn, kan de cash forecasting ook accurater worden uitgevoerd.

Centraliseren van inkomende kasstromen

Het centraliseren van inkomende betalingen naar één bankrekening in Nederland heeft als voordeel dat beschikbare liquide middelen sneller centraal zichtbaar en beschikbaar zijn. Hierdoor verkrijgt u een beter renteresultaat door minder debetstand.

Door het centraliseren van uitgaande en ingaande kasstromen kunt u mogelijk ook gebruikmaken van de schaalvoordelen bij banken, waardoor de transactietarieven kunnen dalen en hogere rente-inkomsten op uw surplus cash kunnen worden gerealiseerd.

Transactie tarieven

SEPA heeft de Europese betaalmarkt geopend voor concurrentie tussen de aanbieders van betaalverkeer. Behalve lagere tarieven is ook de opbouw van de kostenstructuur transparanter geworden. Hierdoor kunt u eenvoudiger de banken vergelijken en uw transactiekosten omlaag brengen. Wij helpen u graag met het benchmarken van uw transactiekosten en bieden de oplossingen om uw transactietarieven terug te brengen.

PwC onderzoek heeft aangetoond dat SEPA nog niet in ieder land de gewenste kosten transparantie heeft bereikt. Er is nog veel te verdienen door verder te kijken dan de landsgrenzen bij het kiezen van uw cashmanagement bank.

Cut-off tijden

Cut-off tijden zijn enorm veranderd met de komst van SEPA. Waar u eerder uw betalingen voor 16.00 uur kon versturen voor verwerkingen op dezelfde dag zal dit nu vaak veel eerder moeten. Dit zal een impact hebben op uw processen en kaspositie. Omdat de cut-off tijden nogal verschillen van bank tot bank zult u niet alleen uw bedrijfsprocessen aan moeten passen, maar kan het ook belangrijk zijn deze mee te nemen in de onderhandelingen met uw bank. Wij adviseren u hoe de processen het best kunnen worden ingericht.

In de praktijk blijkt dat banken de SEPA-standaarden als minima beschouwen. Banken nemen nu al een slag om de arm door hun cut-off tijden enorm wijd op te geven.

Bank communicatie

SEPA zal ook een invloed hebben op de communicatie met de bank omdat er andere betaalbestanden worden verstuurd. Dit kan uw huidige bankpakket vaak nog niet aan.

Een optimale oplossing is afhankelijk van uw bedrijfsvoering. Grofweg kunnen drie varianten worden onderscheiden:

SWIFT connectiviteit; voor financiële instellingen en grote corporates die hoogwaardige en ook grote aantallen betalingen met grote zekerheid en veiligheid uitgevoerd willen hebben.

Online Banking; voor financiële instellingen en corporates die een diversiteit aan betaalbestanden willen kunnen uitvoeren en hoge eisen hebben aan de flexibiliteit rondom betalingen, zoals limieten en gebruikersprofielen.

Direct banking; voor financiële instellingen en corporates die bulk betaalbestanden willen uitvoeren en manuele handelingen hierbij tot een minimum willen beperken vanwege veiligheid.

Wat kan PwC hier betekenen ? Wij kunnen u helpen uw cashmanagement infrastructuur aan te passen, zodat u op de meest optimale manier uw betalingen en ontvangsten kunt verwerken.

Ondersteuning

Hoe kunnen we u helpen?

SEPA gaat niet alleen over het aanpassen van systemen en processen, SEPA raakt direct de cashmanagement infrastructuur en stelt bedrijven in staat om hun cashmanagement efficiënter te organiseren. Dit kan grote kosten besparingen opleveren.

Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken is het essentieel om alle aspecten mee te nemen, zoals treasury management (optimaliseren van cashmanagement), technologie (aanpassen van informatiesystemen), betalingen (optimaal gebruik van betaalmethoden), juridische zaken (aanpassingen vanwege regelgeving) en belastingen.Wij kunnen u bij al deze onderdelen ondersteunen en daarbij het overzicht bewaren, zodat u niet voor verrassingen komt te staan en de kansen pakt die SEPA biedt.

Mocht u verder willen praten over SEPA en de mogelijkheden die SEPA u kan bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons.

Contact

Wilbert van den Heuvel

Wilbert van den Heuvel

Banking & Capital Markets Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 184 54 76

Eugénie Krijnsen

Eugénie Krijnsen

Industry Leader Financial Sector, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 36 98

Volg ons