Scheepvaart en fiscale faciliteiten

Aantrekkelijke fiscale faciliteiten voor de scheepvaart en offshore industrie

Nederland is een toonaangevend land als het gaat om scheepvaart en offshore. Voor deze sectoren zijn in Nederland aantrekkelijke fiscale faciliteiten en subsidies beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan het tonnageregime, de afdrachtvermindering loonbelasting voor zeevarenden en het voorkomen of beperken van freight taxes. Onze specialisten helpen u graag bij het bepalen van de juiste koers.

Tonnageregime: belastingheffing aan de hand van het tonnage

Het transporteren van goederen en personen over zee kan onder het Nederlandse tonnageregime vallen. Indien men kiest voor het tonnageregime, dan wordt de fiscale winst behaald met de transportactiviteit bepaald aan de hand van het netto tonnage van een schip. De daadwerkelijk behaalde winst blijft buiten beschouwing. Toepassing van het tonnageregime is in veel gevallen zeer voordelig.

Internationale expertise en ervaring

Veel landen kennen vergelijkbare scheepvaart en offshore regimes. PwC is bekend met alle varianten wereldwijd. Daardoor kunnen wij voor u de optimale optie selecteren.

Zekerheid vooraf

Niet alle activiteiten op zee komen in aanmerking voor het tonnageregime. PwC helpt in dergelijke gevallen om in een vroeg stadium duidelijke en goede afspraken te maken met de Belastingdienst. Zo heeft u zekerheid vooraf.

Structurering en financiering

Het verkrijgen van financiering wordt in de scheepvaart en offshore industrie steeds moeilijker. Onder omstandigheden kunnen fiscale faciliteiten, subsidies en/of een juiste structurering bijdragen aan het succesvol verkrijgen van de gewenste financiering. De specialisten van PwC staan u graag met raad en daad terzijde.

"Onder omstandigheden kunnen fiscale faciliteiten, subsidies en/of een juiste structurering bijdragen aan het succesvol verkrijgen van de gewenste financiering."

Jeroen Boonacker, partner

Contact

Jeroen Boonacker

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 333 67 48

Erwin van den Bree

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 104 56 53

Volg ons