ADAPT

Een overzicht van vijf wereldwijde actuele ontwikkelingen en hun gevolgen: asymmetrie, disruptie, leeftijd (age), populisme en vertrouwen (trust).

Op korte termijn inspelen op veranderingen

De gevolgen van de megatrends op de lange termijn zijn inmiddels duidelijk, maar veel organisaties en bedrijven worstelen met de veranderingen op korte termijn en hoe ze daarop moeten inspelen. Om ze daarbij te helpen hebben we een raamwerk genaamd ADAPT gemaakt. Elke letter staat voor een wereldwijde actuele ontwikkeling en haar gevolgen.

Door de complexiteit van de wereld en de risico’s die daarmee gepaard gaan, bestaat het gevaar dat we niet in staat zijn keuzes te maken en als het ware ‘verlamd’ raken. Het ADAPT-framewerk helpt u bij een zorgvuldige analyse en het nemen van de juiste acties.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Op welke manier zijn de ADAPT-ontwikkelingen zichtbaar in de maatschappij? Kijk naar het verhaal van Charles en Louise. (Duur: 2.10 minuten)

De belangrijkste gevolgen van elke ADAPT-ontwikkeling:

De kloof tussen arm en rijk wordt groter en de middenklasse verdwijnt geleidelijk. Daardoor...

 • nemen de ongelijkheden in (carrière)kansen toe,
 • raken kansarme regio’s verder achterop,
 • nemen traditionele geldbronnen af, en
 • zorgt het verschil in technologische mogelijkheden voor nog meer ongelijkheid.

Traditionele bedrijfsmodellen verdwijnen en grenzen tussen industries en marktsectoren vervagen. Daardoor...

 • zullen bedrijven hun bedrijfsmodellen voortdurend moeten aanpassen aan de veranderende marktdynamiek,
 • lopen organisaties meer risico om te falen,
 • vindt er een grote transformatie van werk plaats, waarbij veel traditionele banen verdwijnen,
 • verandert de relatie tussen mens en technologie voortdurend, en
 • bepaalt het technologische kapitaal het verschil tussen succes en mislukking.

De demografische druk op bedrijven, maatschappelijke organisatie en daarmee de economie neemt toe. Daardoor...

 • ontstaan er wereldwijd grote verschillen in consumptiepatronen,
 • krijgen we te maken met grote tekorten op de arbeidsmarkt,
 • neemt het verschil in mogelijkheden (aanleg infrastructuur, investeringen, inrichten organisatiestructuur en beschikbare mensen) tussen landen toe,
 • ontstaan er in 'oude' economieën 'lekken' in het systeem en kunnen mensen steeds later met pensioen, terwijl
 • in 'jonge' economieën veel nieuwe banen nodig zijn.

De politieke verhoudingen in de wereld verslechteren en er is sprake van een toenemend nationalisme. Daardoor...

 • worden de lokale zorgen van mensen groter en verdringen ze andere, mondiale problemen,
 • neemt het internationale reizen en de immigratie af,
 • neemt de maatschappelijke polarisatie extreme vormen aan,
 • ontstaat er een strijd tussen landen over de vraag wie de beste en de slimste is,
 • worden politieke beslissingen steeds regionaler.

Het vertrouwen in instituties en technologie neemt af. Daardoor...

 • krijgen traditionele instituties minder aanzien en neemt corruptie toe,
 • neemt de bezorgdheid over persoonlijke en digitale veiligheid toe,
 • groeit het wantrouwen tegenover buitenstaanders,
 • wordt het moeilijker om zinvolle veranderingen door te voeren als gevolg van toenemende scepsis,
 • ontstaat er een debat over wat waarheid is.

'Het ADAPT-raamwerk beschrijft actuele kwesties waarmee de maatschappij en het bedrijfsleven worden geconfronteerd, maar waarvoor geen gemakkelijke oplossingen bestaan. Toch moeten we er nu op reageren, want anders gaan we een toekomst tegemoet die we niet leuk vinden.'

Jan Willem VelthuijsenHoofdeconoom PwC

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58