ADAPT

Asymmetry, Disruption, Age, Polarisation, Trust

De gevolgen van de megatrends: ADAPT

Terwijl de wereld blijft veranderen door megatrends, worstelen overheden, organisaties en burgers met de vraag hoe ze moeten inspelen op de gevolgen hiervan. Om hierbij te helpen hebben we ADAPT ontwikkeld. ADAPT is een raamwerk dat urgente, mondiale vraagstukken samenvat waarop overheden, bedrijven, organisaties en individuen de komende jaren een antwoord op moeten vinden. ADAPT biedt houvast: het is een raamwerk om de wereld te begrijpen en te analyseren om van daaruit acties te formuleren.

ADAPT - ons economisch bureau

De belangrijkste gevolgen van elke ADAPT-ontwikkeling:

De kloof tussen arm en rijk wordt groter terwijl de middenklasse geleidelijk verdwijnt.

Daardoor:
 • neemt de ongelijkheid in kansen toe en sociale mobiliteit af; 
 • raken kansarme regio’s verder achter; 
 • worden traditionele geldbronnen (bijvoorbeeld spaargeld, pensioenvoorziening) kleiner; 
 • zorgt het verschil in toegang tot technologische mogelijkheden voor nog grotere ongelijkheid.

Technologie en klimaatverandering ontwrichten de manier waarop we leven en functioneren als individu, organisatie en maatschappij.

Daardoor:
 • moeten bedrijven hun bedrijfsmodellen voortdurend aanpassen;
 • moeten bedrijven rekening houden met tekorten aan productiemiddelen, grondstoffen, waardevermindering van activa en verstoringen in de toeleveringsketen.
 • worstelen instituties (bijvoorbeeld onderwijs, overheden) met aanpassingen en lopen zij het risico daarin te falen; 
 • vindt er een grote transformatie van werk plaats door automatisering, waarbij veel traditionele banen verdwijnen;
 • verandert de relatie tussen mens en technologie voortdurend; 
 • bepaalt technologische kapitaal het verschil tussen succes en mislukking;

De demografische druk op bedrijven, sociale instituties en de economie neemt toe.

Daardoor:
 • ontstaan er wereldwijd grote verschillen in consumptiepatronen; 
 • krijgen we te maken met grote tekorten op de arbeidsmarkt; 
 • ontstaan ongelijke mogelijkheden voor ontwikkeling tussen landen, onder andere langs de factoren arbeid en kapitaal;
 • ontstaan er in oude economieën problemen met de financiering van oudedagsvoorzieningen waardoor mensen pas later met pensioen kunnen;
 • staan jonge economieën voor de uitdaging om op grote schaal banen te creëren voor met name jonge mensen.

De internationale consensus brokkelt af terwijl nationalisme en populisme groeit.

Daardoor:
 • verdringen acute lokale zorgen mondiale problemen;
 • neemt de maatschappelijke tegenstelling toe;
 • Concurrentie tussen landen (‘wie is het beste’) neemt toe;
 • Focust politieke besluitvorming steeds meer op de regio.

Het vertrouwen in instituties en technologie neemt af.

Daardoor:
 • brokkelt de reputatie af van instituties die de steunpilaren vormden van de maatschappij en neemt het draagvlak voor regels af.
 • neemt het vertrouwen in persoonlijke en digitale veiligheid af;
 • groeit het wantrouwen tegen mensen die niet tot de ‘eigen’ groep behoren;
 • groeit de scepsis tegenover de voordelen die veranderingen kunnen brengen; 
 • vindt steeds meer een debat plaats over wat waar en niet waar is.

Contact

Barbara Baarsma

Barbara Baarsma

Hoofdeconoom, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 420 47 07

Hide