Economische veerkracht

Hoe transformeert u naar een veerkrachtige organisatie?

Succesvol zijn in uitdagende tijden

Als bestuurder van een bedrijf of organisatie is het uw taak om de bedrijfsvoering gezond te houden en te blijven zoeken naar het creëren van waarde. Dat geldt ook in uitdagende economische omstandigheden, en die zijn er genoeg: de inflatie is hoog, rentes stijgen, energie- en grondstofprijzen zijn instabiel en onvoorspelbaar, en supplychains zijn nog steeds verstoord. Daarbij komt nog een ongekende krapte op de arbeidsmarkt. 

Tegelijkertijd wordt u uitgedaagd fors te investeren in bijvoorbeeld duurzaamheidsoplossingen en technologie, terwijl u tegelijkertijd uw kosten in bedwang moet houden.

CEO’s beseffen noodzaak tot transformatie

Lees de uitkomsten van PwC’s 26e CEO Survey

Hoe transformeert u naar een veerkrachtige organisatie? Vragen om uzelf te stellen:

  • Welke extra kosten verwacht ik en in hoeverre hebben deze kosten gevolgen voor mijn bedrijfsvoering? 
  • Welke maatregelen neem ik om de efficiëntie te verbeteren en heb ik inzichtelijk hoe effectief deze zijn?  
  • Hoe ga ik om met personeelstekort? 
  • Investeer ik in oplossingen die mij helpen om te transformeren naar een toekomstbestendige organisatie?  
  • Hoe ga ik om met mijn leveranciers om te zorgen voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod? 
  • Ben ik in staat om snel bij te sturen binnen mijn organisatie als externe factoren daar om vragen?

We werken samen met u aan oplossingen

PwC volgt de economische, maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen op de voet. We schatten de gevolgen hiervan voor u in en werken samen met u aan oplossingen om uw bedrijfsvoering te verbeteren en zo tegenvallers voor te blijven.

Dat doen we door met een divers team vanuit verschillende perspectieven naar uw situatie te kijken en zo onverwachte invalshoeken te verkennen. Op basis van betrouwbare data gebruiken onze teams kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en geavanceerde analyses om scenario’s voor uw waardeketen te maken. Wij noemen dat onze ‘community of solvers’. Op die manier zijn wij samen in staat uw bedrijf veerkrachtiger te maken.

Contact

Veronique Roos-Emonds

Veronique Roos-Emonds

Partner, Raad van Bestuur, PwC Netherlands

Volg ons