Internationale mobiliteit

Grensoverschrijdend werken goed geregeld

De globalisering biedt veel mogelijkheden voor bedrijven in de logistiek- en transportsector. Grensoverschrijdend opereren behoort weliswaar tot de core business, het brengt tegelijkertijd uitdagingen met zich mee. Werknemers worden steeds mobieler en beperken zij zich niet tot werk binnen de eigen landsgrenzen. Voldoen aan wet- en regelgeving in verschillende landen kan een belemmerende factor zijn voor business opportunities.

Adequaat mobiliteitsbeleid, risico´s onder controle

In de praktijk zien we nogal eens dat werknemers (tijdelijk) werkzaam zijn in een ander land, zonder dat hier formeel iets voor geregeld is. Werkgevers hebben niet altijd in kaart welke risico’s er zijn als ze niet voldoen aan nationale en internationale regelgeving. Het ontbreken van een adequaat beleid en proces draagt zeker niet bij aan het beperken van de risico's. Bent u op de hoogte van lokale wet- en regelgeving en heeft u uw mobiliteitsbeleid goed geregeld?

Zo kan PwC u helpen

PwC ondersteunt u graag bij het efficiënt en kosteneffectief verplaatsen van werknemers van en naar het buitenland. Wij assisteren bij het bedenken en implementeren van beleid voor internationale mobiliteit en grensoverschrijdende werkgelegenheid. Door het uitvoeren van bijvoorbeeld een quickscan brengen wij de gevolgen van internationale arbeid in kaart voor werkgever en werknemer.

Wereldwijd kunnen wij u en uw werknemers assisteren bij het opstellen van aangiften inkomstenbelasting en overige complianceverplichtingen. Onze dienstverlening is niet alleen gericht op de fiscale aspecten van grensoverschrijdende arbeid, maar richt zich ook op vraagstukken rond immigratie, sociale zekerheid, pensioen en strategie.

"Werkgevers hebben niet altijd in kaart welke risico’s er zijn als ze niet voldoen aan nationale en internationale regelgeving."

Contact

Milo Hartendorf

Milo Hartendorf

Consumer Markets Industry Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 299 15 98

Bas van de Pas

Bas van de Pas

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 263 83 99

Daniël Sternfeld

Daniël Sternfeld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 089 28 89

Volg ons