Automated Risk Insights

Bij de meeste organisaties worden de financiële prestaties van zakelijke klanten en tegenpartijen handmatig geanalyseerd. Risicobeoordelingen zijn daardoor zeer tijdrovend, terwijl het resultaat voor ieder geanalyseerd bedrijf anders kan uitpakken. Bovendien worden risicovolle of problematische bedrijven soms gemist of te laat ontdekt en andere bedrijven kunnen onterecht als hoog risico worden aangemerkt. Het invoeren, verwerken en lezen van data kost dus onevenredig veel tijd, terwijl met de verkregen inzichten vaak onvoldoende gedaan wordt.

Een platform dat geautomatiseerde risicoanalyses op de financiële jaarrekeningen van klanten, tegenpartijen en leveranciers faciliteert.

Beschrijving

 • Een statistisch model van de financiën van individuele bedrijven dat helpt het risico van financiële problemen te identificeren.
 • Cloud-gebaseerde oplossing (Azure) met financiële jaarrekeningen.
 • Visualisatie van prestaties en risico-indicatoren gebaseerd op historische data en voorspellingen.
 • Gebruik van PwC-modellen om de historische prestaties te verklaren en financiële problemen te voorspellen.

Voordelen

Kwaliteit & consistentie in (krediet)risicoanalyses

 • Elke risicoanalyse op basis van dezelfde indicatoren en ratio’s voor consistente output.
 • Kwaliteit verzekerd door gebruik van betrouwbare methoden en state-of-the-art statistische modellen.
 • De gebruiker beslist aan de hand van data-gedreven inzichten.

Efficiëntie

 • Tijdsbesparing wanneer analyses worden uitgevoerd, met een geautomatiseerde audit trail.
 • Geringere inspanning maakt het mogelijk meer inzichten te verzamelen.
 • Identificatie van voorheen onbekende risico’s.

Nieuwe mogelijkheden

 • Identificatie van verkoopkansen, bijvoorbeeld als bedrijven werkkapitaal nodig hebben door uitgebreide analyse van de financiële situatie van bedrijven.
 • Gebruik van data om je Early Warning Indicators in te richten in lijn met EBA Guidelines.

Uitdaging 1: Diepgaand inzicht in de klanten

Van accountmanagers binnen banken wordt verwacht dat ze tot in detail weten hoe hun klanten ervoor staan. Hoe gaat het financieel? Dreigen er liquiditeitsproblemen? Zijn er kansen voor cross-selling? En hoe presteren de directe concurrenten? Het verzamelen en bijhouden van al die informatie kost heel veel tijd, terwijl je als accountmanager natuurlijk meer te doen hebt - zoals het gesprek voeren met je klant. Hoe zorgt u dan toch voor diepgaand en actueel inzicht?

Uitdaging 2: Het monitoren van bedrijfsportfolio’s

Aan kredietrisicomanagers de taak om de algemene status van de portefeuille zakelijke leningen bij te houden. Ze moeten exact inzicht hebben in de financiële status van al hun klanten om een nauwkeurige inschatting te kunnen maken van de kans dat leningen worden terugbetaald. Op basis daarvan kan dan ook de hoogte van de reserves voor slechte leningen worden vastgesteld. Maar het kost extreem veel tijd om op iedere klant afzonderlijk in te zoomen. En de bestaande interne data geeft levert meestal een te beperkt beeld op van wat er bij klanten speelt.

Contact

Eugénie Krijnsen

Industry Leader Financial Sector, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 36 98

Bauke Sprenger

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 361 88 23

Volg ons