Samenwerking

Wij hebben partnerschappen en samenwerkingsverbanden met een aantal organisaties die actief zijn op het gebied van sociaal ondernemen, milieu of andere duurzaamheidsgebieden. Wij delen met die organisaties de ambitie om impact te maken in de maatschappij. We delen kennis en vaardigheden met onze partners en we leren ook van hen.

Playback of this video is not currently available

0:02:03

Partnership PwC Nederland & Social Enterprise NL

Wineke Haagsma, Stefan Panhuijsen (Social Enterprise NL) en Bert van Son (MUD Jeans) over de waarde van social enterprises en de samenwerking met PwC.

Op deze vier thema’s werken wij samen met...

Social enterprises

Sinds 2012 zet PwC haar kennis en expertise in voor impact-first organisaties om hun impact te helpen vergroten. We hebben onze partnerships met zowel Social Enterprise NL (PwC als founding partner) als Code Sociaal Ondernemen vernieuwd om de impact te maximaliseren. Naast het delen van onze kennis, expertise en competenties,  leren we tegelijkertijd van hen.

Social Enterprise NL

Wij zijn een van de founding partners van Social Enterprise NL en hebben ons partnership wederom verlengd. Dit platform verbindt en vertegenwoordigt social enterprises, deelt kennis en werkt aan her- en erkenning.

Social enterprises zijn een belangrijke pijler in de transitie naar de Impact Economie. Zij nemen het voortouw en laten zien dat het kan. We zijn er trots op dat we via de samenwerking met Social Enterprise NL deze beweging mogen versnellen.

Social Enterprise NL kijkt erg uit naar de komende jaren om samen met PwC nog meer impact te maken. Mark Hillen van Social Enterprise NL: “PwC heeft de afgelopen 9 jaar laten zien dat zij van grote toegevoegde is op de ontwikkeling van de social enterprise beweging, zowel door directe ondersteuning aan ondernemers als door ecosysteem versterkende initiatieven zoals onderzoeken naar de relatie tussen gemeenten en sociale ondernemingen. Wij zijn dan ook erg trots en dankbaar dat we deze samenwerking kunnen verlengen.”

Een van de initiatieven van Social Enterprise NL is de ontwikkeling van de Code voor sociaal ondernemerschap om deze er- en herkenning te bevorderen. Wij zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van deze code en treden ook op als beoordelaar om vast te stellen of social enterprises aan alle vereisten van de code voldoen om in het bijbehorend register opgenomen te kunnen worden.

Daarnaast hebben we de podcast WereldverbeterBAAS gelanceerd. Dit is een co-productie van Social Enterprise NL en founding partners ABN AMRO Bank N.V. en PwC Nederland. CEO’s van grote bedrijven gaan in gesprek met toonaangevende sociaal ondernemers. Ad van Gils gaat in de eerste aflevering in gesprek met Mireille Geijsen (oprichter van social enterprise i-did), over mensen in hun kracht zetten door aandacht aan elkaar te geven en te verbinden. Beluister deze en andere afleveringen hier.

Buy Social

Wij zijn partner van Buy Social, een netwerk dat organisaties adviseert en stimuleert over inkoop bij social enterprises.

Nyenrode Business Universiteit

We voeren samen met Nyenrode onderzoek uit naar de social enterprise-sector en het ecosysteem.

Code Sociale Ondernemingen

De Code maakt ondernemers die zijn opgenomen in het register herkenbaar als sociaal ondernemer en biedt daarmee aan iedereen – van consument tot overheid en van medewerker tot investeerder – een betrouwbaar verificatie middel. Een onderneming wordt opgenomen in het Register als deze voldoet aan de 5 principes, waaronder impact first, en daarmee tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering een sociale onderneming is.

De Code is ontwikkeld op initiatief van Social Enterprise NL. Wij zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van deze code en begeleiden alle ondernemers in het aanmeldingsproces om aan de vereisten van de code te voldoen en daarmee tot het register te kunnen toetreden.

Leergang Sociaal Ondernemen & Universiteit Utrecht

Wij leveren onder meer een bijdrage aan de opleiding van de Leergang Sociaal Ondernemen en het Advanced Programma. Om de leergang voor social enterprises toegankelijk te maken, stelt PwC beurzen beschikbaar van 2.500 tot 5.000 euro.

Responsible business

MVO Nederland

Wij zijn partner van netwerkorganisatie MVO Nederland, die bedrijven, overheden, kennisinstellingen, ngo’s en vakbonden samenbrengt om samen duurzame bedrijfsmodellen te ontwikkelen met stabiele bedrijfsresultaten.

SDG NL Action Day

PwC is een trotse sponsor partner van de jaarlijkse SDG Action Day. Dit evenement wordt erkend als een van de belangrijkste nationale evenementen waar de SDG's centraal staan. Elk jaar betreden grote sprekers het podium en worden er interessante workshops gehouden. PwC is sponsor van dit evenement en verzorgt een van de workshops.

Leerstoel Management Education for Sustainability - AMS BUas

De Leerstoel Managementonderwijs voor Duurzaamheid wil nieuwe kennis en ideeën ontwikkelen over de stand van zaken, strategieën en visies rond managementonderwijs voor duurzaamheid. De leerstoel deelt de verworven inzichten met zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. De leerstoel draagt bij aan het proces van duurzame transformatie door een nieuwe generatie leiders te helpen vormen die dit proces richting, vorm en inhoud willen en kunnen geven.

Sterk.Brabant  

Stérk.Brabant ondersteunt initiatieven in Brabant met een maatschappelijke impact om blijvend van waarde te zijn. PwC biedt sociale ondernemingen die verbonden zijn aan Sterk.Brabant ondersteuning bij o.a. opzetten interne procedures, financiële business-case en financiële verantwoordingen. Daarnaast verzorgt PwC verschillende presentaties en trainingen.

Impact Noord 

Vereniging Impact Noord is de vereniging voor impact ondernemers in Noord-Nederland. PwC biedt sociale ondernemingen die verbonden zijn aan Impact Noord ondersteuning bij o.a. opzetten interne procedures, financiële business-case en financiële verantwoordingen. Daarnaast verzorgt PwC verschillende presentaties en trainingen.

Environment

Anders reizen / vliegen

Als internationaal bedrijf vinden we het belangrijk om over de toekomst van de luchtvaart mee te denken. Wij zijn voorzitter van de werkgroep Anders Vliegen in de coalitie Anders Reizen. Dit is een netwerk van grote bedrijven die samen werken aan de verduurzaming van hun zakelijke mobiliteit. Wij moedigen andere organisaties aan ons te volgen in het streven naar minder uitstoot door vliegen.

SkyNRG

We hebben een vijfjarig contract gesloten met SkyNRG voor de aankoop van biokerosine. De koolstofuitstoot van deze duurzame kerosine is tot vijfentachtig procent lager dan die van conventionele kerosine. Door garant te staan voor grote aankopen dragen we bij aan de bouw van de eerste biobrandstoffabriek voor vliegtuigen in Europa, die in de buurt van Delfzijl komt te staan.

Community

Giving Back

Giving Back ondersteunt ambitieuze scholieren en studenten, merendeels met een niet-westerse migratieachtergrond, bij het maken van een studiekeuze en de start van een loopbaan. Wij bieden deze studenten bijbanen en wij leveren mentoren voor Giving Back-studenten.

Playback of this video is not currently available

0:02:18

PwC x Giving Back - Fahd & Can

Johan Cruyff Foundation

De Johan Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt wereldwijd impactvolle sport en-spelprojecten. Hierbij focussen ze zich op kinderen en jongeren voor wie sport niet vanzelfsprekend is. De betrokkenheid van PwC is gestart in het jaar 2000 en sindsdien heeft PwC de stichting ondersteund met tal van fiscale vraagstukken, maar ook indirect door hun initiatieven om gelijke kansen te vergroten.

Cross-mentoring

PwC is een van de strategische partners van het Cross-mentoring programma, een initiatief van onder andere de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). In het programma worden basisschooldirecteuren gekoppeld aan een leider uit het bedrijfsleven om van elkaar te leren op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Met dit publiek-private programma versterken we het fundament van onze samenleving en werken we samen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die raken aan de ontwikkeling van toekomstige generaties. Door cross-mentoring ontstaat een actief netwerk waarin scholen, bedrijven en andere organisaties elkaar makkelijker kunnen vinden en helpen. Bestuurders kunnen zich aanmelden voor het programma via de website van cross-mentoring.

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (VNV) is een overkoepelende organisatie van 172 Voedselbanken in Nederland en helpt mensen die (tijdelijk) moeite hebben met het kopen van boodschappen. In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. VNV helpt mensen die het financieel niet redden door hen tijdelijk hulp aan te bieden. Zo zorgen zij er gezamenlijk voor dat de armoede afneemt, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Dit partnerschap is een perfecte match, omdat VNV streeft naar het verbeteren van gelijke kansen (‘Equality of Opportunity’), wat aansluit bij de focus van ons Community Programma. PwC ondersteunt de VNV met uiteenlopende vraagstukken, variërend van belastinggerelateerde projecten tot financiële zaken. Daarnaast ontving Voedselbank Amsterdam Hoop voor Noord in 2022 onze What Matters 2U Award door het behalen van de meeste stemmen verkregen van onze medewerkers.

Contact

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Chief Sustainability Officer, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 170 13 44

Volg ons