Samenwerking

Wij hebben partnerschappen en samenwerkingsverbanden met een aantal organisaties die actief zijn op het gebied van sociaal ondernemen, circulariteit of andere duurzaamheidsgebieden. Wij delen met die organisaties de ambitie om impact te maken in de maatschappij. We delen kennis en vaardigheden met onze partners en we leren ook van hen.

Social enterprises

Social Enterprise NL

Wij zijn een van de founding partners van Social Enterprise NL. Dit platform verbindt en vertegenwoordigt social enterprises, deelt kennis en werkt aan her- en erkenning.

Een van de initiatieven van Social Enterprise NL is de ontwikkeling van de Code voor sociaal ondernemerschap om deze er- en herkenning te bevorderen. Wij zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van deze code en treden ook op als beoordelaar om vast te stellen of social enterprises aan alle vereisten van de code voldoen om in het bijbehorend register opgenomen te kunnen worden.

Ashoka

Wij zijn launching partner van Ashoka Nederland. Ashoka helpt ondernemende ‘social innovators’: organisaties die een volledig nieuwe en schaalbare innovatie hebben die bijdraagt aan de oplossing van sociale- en milieuproblemen.

Buy Social

Wij zijn partner van Buy Social, een netwerk dat organisaties adviseert en stimuleert over inkoop bij social enterprises.

Nyenrode Business Universiteit

Wij leveren onder meer een bijdrage aan de workshops van de Basisleergang Sociaal Ondernemen en het Advanced Programma. Om de leergang voor social enterprises toegankelijk te maken, stelt PwC beurzen beschikbaar van 2.500 tot 5.000 euro. We voeren samen met Nyenrode ook onderzoek uit naar de social enterprise-sector.

View more

Responsible business

MVO Nederland

Wij zijn partner van netwerkorganisatie MVO Nederland, die bedrijven, overheden, kennisinstellingen, ngo’s en vakbonden samenbrengt om samen duurzame bedrijfsmodellen te ontwikkelen met stabiele bedrijfsresultaten.

WBCSD

We zijn lid van het World Business Council for Sustainable Development, een wereldwijde organisatie van meer dan tweehonderd grote bedrijven die tot doel heeft de transitie naar een meer duurzame wereld te versnellen. Wij zijn betrokken bij de totstandkoming van rapporten en bijeenkomsten van de WBCSD die gaan over het verbeteren van rapportages over en rapportagestandaarden voor niet-financiële informatie.

VBDO

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling behartigt de belangen van institutionele en particuliere beleggers die willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. VBDO publiceert samen met PwC de Tax Transparency Benchmark, een onderzoek naar de manier waarop beursgenoteerde bedrijven rapporteren over hun belastingbeleid.

Raad van Kinderen

De Raad van Kinderen is een stichting die dialogen tussen kinderen en besluitvormers faciliteert en stimuleert. Met de Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee met bedrijven en organisaties over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Kinderen leren zo hun gedachten te vormen over de wereld en bedrijven, ontdekken onverwachte denkrichtingen en invalshoeken. Wij gaan in gesprek met de Raad van Kinderen in het kader van onze stakeholderdialoog.

View more

Circulariteit

Blue City

Blue City is een Rotterdamse broedplaats voor innovatieve social enterprises die hun reststromen aan elkaar koppelen. Daardoor ontstaat een ecosysteem waarin het afval van de een de grondstof is voor de ander. PwC helpt Blue City met kennis en kunde en bouwt hierdoor mee aan een regionaal netwerk van grote en kleine bedrijven die duurzaam (willen) opereren.

Madaster

Madaster is een social enterprise dat afval wil elimineren door materialen een identiteit te geven. Madaster verzamelt informatie over materiaal in gebouwen en hun herkomst, om hergebruik gemakkelijker te maken. Wij hebben een ‘materialenpaspoort’ op laten stellen voor onze kantoorgebouwen in Amsterdam.

Plastic Whale

We zijn partner van Plastic Whale, een social enterprise die plastic afval wil verwijderen uit water om het opnieuw te gebruiken. Wij hebben een van de boten gesponsord die gebruikt wordt in de Amsterdamse grachten. Deze boot is deels gemaakt van ons eigen plastic afval.

View more

Community

Giving Back

Giving Back ondersteunt ambitieuze scholieren en studenten, merendeels met een niet-westerse migratieachtergrond, bij het maken van een studiekeuze en de start van een loopbaan. Wij bieden deze studenten bijbanen en wij leveren mentoren voor Giving Back-studenten.

AIESEC  

AIESEC is een wereldwijde studentenorganisatie die studenten de mogelijkheid wil bieden leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Wij hebben samen met AIESEC een programma opgezet om werkervaringsplekken te creëren voor statushouders. De Nederlandse regering heeft dit programma aangewezen als best practice in het kader van ‘Social Return on Investment’. Dat zijn eisen in openbare aanbestedingsprocedures op het gebied van de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

View more

Contact

Wineke Haagsma

Wineke Haagsma

Head of Corporate Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 54 24

Volg ons