Waardecreatie

In de huidige markt vraagt het creëren van waarde een breder en meer gedurfd perspectief. Wat uw prioriteiten ook zijn, het vinden van nieuwe manieren om waarde te creëren is essentieel. Op die manier bent u beter in staat te beschermen wat u nu hebt en realiseert u groei in de breedste zin van het woord.

Inzicht in nieuwe groeimogelijkheden

Of u nu een overname beoogt, een desinvestering overweegt of de prestaties van uw organisatie wilt verbeteren, als het gaat om waardecreatie vraagt de huidige tijd om een moderne aanpak. Daarbij kijkt u verder dan de gebaande paden en krijgt u inzicht in nog niet verkende groeimogelijkheden. 

Door waardecreatie centraal te stellen bij alles wat u doet, vergroot u de waarde van uw bedrijf, doet u succesvollere acquisities en verkoopt u uw bedrijf tegen maximale waarde. En bent u daarnaast beter bestand tegen volatiele marktomstandigheden. Organisaties die zich concentreren op hun kernactiviteiten, verkopen alles wat niet langer past bij deze activiteiten. Deze strategie krijgt steeds meer interesse, maar vergt een goede planning en een zorgvuldige voorbereiding. 

CEO’s beseffen noodzaak tot transformatie

Lees de uitkomsten van PwC’s 26e CEO Survey

Voor waardecreatie bestaat geen uniforme aanpak

Uit ervaring weten we dat er altijd manieren zijn om uw bedrijf te verbeteren. Als u bijvoorbeeld een deel van uw bedrijf verkoopt, zorg er dan voor dat u de waarde van het betreffende onderdeel maximaliseert en tegelijkertijd het resterende deel van uw bedrijf optimaliseert. Als u een bedrijf koopt, ga dan verder dan de 'checks and balances' en bekijk ook of het nieuwe onderdeel op het gebied van mensen, bedrijfscultuur, aanwezige technologie en processen bij uw huidige organisatie past.

Nieuwe benaderingen voor waardecreatie

Onze oplossingsgerichte teams verkennen onverwachte invalshoeken en werken met u samen om nieuwe benaderingen voor waardecreatie te definiëren. Van het veerkrachtiger maken van uw bedrijf tot het versterken van uw ESG-raamwerk. We kijken holistisch naar alle aspecten van uw organisatie. Van brede transformatie-initiatieven tot specifieke optimalisatieprogramma's. Hierbij maken wij gebruik van kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en geavanceerde data-analyses en brengen zo scenario's voor uw organisatie in kaart.

Niet vanuit één expertise, maar met een team van specialisten op het gebied van operaties, deals, strategie, financiën, belastingen en HR. Dit stelt ons in staat om alle relevante aspecten te overwegen en een langetermijnvisie te ontwikkelen die uw bedrijf in de juiste positie plaatst om duurzame resultaten voor de toekomst te leveren.

Hoe zit het met meervoudige waardecreatie? Besef dat er geen uniforme aanpak bestaat. Daarom is het des te belangrijker dat u een breed perspectief hanteert om de meest relevante mogelijkheden voor waardecreatie te identificeren en te kwantificeren.

Wat is uw uitdaging met betrekking tot waardecreatie?

Wij hebben goed gekeken naar de keuzes die organisaties maken in hun streven naar groei en welke strategieën daarbij succesvol zijn. Natuurlijk heeft elk bedrijf zijn eigen unieke omstandigheden, maar vier brede strategieën (die elkaar niet uitsluiten) domineren:

  • meer doen met wat u hebt
  • investeren om te groeien 
  • afstoten en optimaliseren 
  • ombuigen

Deze strategieën zijn toepasbaar in meerdere fases van het waardecreatieproces.

De vier strategieën

Meer doen met wat u hebt

In grote, complexe organisatie zien we zelden echte optimalisatie. Er bestaan altijd mogelijkheden tot het creëren van meer waarde. Denk daarbij aan efficiëntere manieren van werken, het maximaliseren van het potentieel voor cross-selling of het stimuleren van meer innovatie en samenwerking.

Lees meer

Investeren om te groeien

Hoewel organische groei voor sommigen de juiste keuze kan zijn, is voor bedrijven met een overschot aan liquide middelen en een gezonde balans de overname van een veelbelovend onderneming de beste optie voor groei.

Lees meer

Afstoten en optimaliseren

Organisaties die zich concentreren op hun kernactiviteiten, verkopen alles wat niet langer past bij deze activiteiten. Deze strategie wordt steeds populairder, maar vergt een goede planning en een zorgvuldige voorbereiding.

Lees meer

Ombuigen

In turbulente marktomstandigheden worden veel bedrijven gedwongen een forse draai te maken en hun businessmodel soms geheel om te gooien. Maar dit ‘ombuigen’ kan ook gaan over kansen en niet alleen over overleven. Als een bedrijf zich goed aanpast aan de veranderende behoeften van klanten, krijgt het toegang tot tastbare voordelen als omzetgroei, hogere winstgevendheid en een groter marktaandeel.

Lees meer

Samen creëren we meer waarde voor uw organisatie

Wij zoeken graag samen met u naar nieuwe benaderingen van meervoudige waardecreatie. Dat doen we door met een divers team vanuit verschillende perspectieven naar uw situatie te kijken en zo alle invalshoeken te verkennen en scenario’s voor uw waardeketen te maken. Wij noemen dat onze ‘community of solvers’. Op die manier zijn wij samen in staat uw bedrijf veerkrachtiger te maken.

Volg ons

Contact us

Gert-Jan van der Marel

Gert-Jan van der Marel

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 122 48 19

Remco van Daal

Remco van Daal

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 001 80 15

Wilmer Kloosterziel

Wilmer Kloosterziel

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 386 40 62

Leonie Schreve

Leonie Schreve

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 063 48 15

Brenda Mooijekind

Brenda Mooijekind

Partner, Lid Tax & Legal Board, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 239 94 51

Hide