Arbeidsrecht & HR

Arbeidsvraagstukken maken deel uit van een complexe bedrijfsomgeving die meerdere dimensies kent: transformatie, organisatieontwerp, diversiteitsstrategie, arbeidsrecht, loonbelasting, beloningsbeleid, personeelsstrategie en meer. 

Wij bieden ondersteuning bij alle aspecten van de werksituatie, waaronder ontslag en herplaatsing, transformatie en reorganisatie van het personeelsbestand, grensoverschrijdende arbeidsovereenkomsten, HR-gerelateerde aspecten van deals, geschillen tussen werknemers, nieuwe en opkomende kwesties rond de toekomst van werk en internationale nalevingscontroles en advies. Wij kunnen u ook adviseren over de ontwikkeling en implementatie van een ESG-strategie.

Hoe kunnen wij u helpen?

  • Grensoverschrijdende reorganisaties: Wij begeleiden de juridische HR-aspecten van grensoverschrijdende reorganisaties en geven advies over wetgeving inzake overplaatsing en collectief ontslag en de daarmee samenhangende verplichtingen inzake overleg, met inbegrip van de voorschriften inzake ondernemingsraden, vakbonden en werknemersvertegenwoordigingen.
  • Wereldwijde uitbreiding: We adviseren bedrijven over hun uitbreiding naar nieuwe landen en markten, waaronder de toepasselijkheid van collectieve arbeidsovereenkomsten, het opstellen van contracten en beleid, advies over verplichte naleving van het arbeidsrecht, in nauwe samenwerking met specifieke HR compliance-specialisten.
  • HR compliance: Wij werken met u samen om inzicht te krijgen in uw huidige legal compliance-niveaus en bieden begeleiding bij verbeteringsprogramma's. Daarnaast kunnen wij u op de hoogte houden van veranderingen in de arbeidswetgeving, waardoor u risico's en reputatie kunt beheersen. In het kader van internationale trainingsprogramma's kunnen wij u helpen uw teams te trainen op het gebied van internationaal arbeidsrecht, zoals werving, diversiteit en inclusie en grensoverschrijdend werken. Wij kunnen ook op maat gemaakte trainingsprogramma's per land (of regio) voor u opstellen.
  • Fusies en overnames: Wij assisteren bij alle HR-gerelateerde aspecten van fusies en overnames, waaronder overnames, integraties, afsplitsingen en herstructureringen waaronder fusies, spin-offs en carve-outs
  • Herstructurering vóór en na de verkoop: wij werken samen met organisaties om ervoor te zorgen dat bij transacties waarde wordt gecreëerd, helpen bedrijven voor te bereiden op de verkoop en adviseren over activiteiten na de verkoop.
  • Flexibel werken: wij helpen organisaties om werken op afstand mogelijk te maken, zowel in eigen land als wereldwijd, in samenwerking met specialisten op het gebied van internationaal belastingrecht en vennootschapsrecht. Dit omvat advies over de haalbaarheid en implementatie van nieuwe werkgelegenheidsstructuren voor deze groep werknemers.
  • Gig workers en tijdelijke arbeidskrachten: wij adviseren over het complexe en veranderende nationale en internationale landschap van het werken met tijdelijke arbeidskrachten en ondersteunen organisaties bij het beheren van risico's terwijl zij toegang krijgen tot deze bron van talent.
  • Strategische arbeidsverhoudingen: wij adviseren over kwesties met betrekking tot werknemersvertegenwoordigingen (in het bijzonder ondernemingsraden en vakbonden), met inbegrip van een strategie om organisaties bij de pandemie te betrekken.
  • HR-documentatie: wij schrijven, onderhandelen en beoordelen contractvoorwaarden, waaronder arbeidsovereenkomsten, aanstellingsdocumentatie en mondiale en nationale beleidslijnen en procedures, met inbegrip van internationale harmonisatie van deze documentatie. Wij hebben specifieke ervaring met overeenkomsten voor hoger management.
Volg ons