Sponsoring

Van sponsorships naar partnerships

Binnen sponsoring focussen we op de maatschappelijke betrokkenheid van PwC en hoe we hier als kennis- en expertisepartner een rol van betekenis in kunnen spelen. Dit betekent dat we met onze sponsorships in gesprek gaan welke maatschappelijke uitdagingen zij hebben. Hier zie je duidelijk de verschuiving van sponsorships naar partnerships: samenwerkingen waarbij het samen optrekken en de dialoog aangaan centraal staat. Binnen deze overeenkomsten zit naast een financiële bijdrage ook áltijd een ‘Value In Kind’-component: uren van onze medewerkers die wij beschikbaar stellen om kennis en expertise van PwC te benutten voor (maatschappelijke) problemen, uitdagingen en vraagstukken.

Playback of this video is not currently available

0:00:49

PwC & KNVB | Strategisch Kennispartners

Playback of this video is not currently available

0:01:56

PwC & KNVB | Agnes Koops & Marianne van Leeuwen

KNVB en PwC NL

De maatschappelijke impact van sport, en voetbal in het bijzonder, is enorm. Volgens ons onderzoek in 2021 verbindt voetbal jaarlijks meer dan 8 miljoen Nederlanders en besteden zij ruim een kwart van hun vrije tijd hieraan. Als speler, vrijwilliger, ouder of fan. Voetbal is daarmee het ‘grootste sociale netwerk van Nederland’. 

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) is opgericht in 1889 en is de grootste sportbond van Nederland. De missie van de KNVB is het voetbal in Nederland naar een steeds hoger niveau te brengen en de verbindende kracht van het voetbal in te zetten voor een positieve impact op de samenleving. Dit sluit goed aan bij de purpose van PwC: bouwen aan vertrouwen in de maatschappij en belangrijke problemen helpen oplossen. 

Daarom is PwC sinds 1 september 2023 strategisch kennispartner van de KNVB en zetten we onze kennis en expertise in om bij te dragen aan de missie van de KNVB. Specifiek met vraagstukken op het gebied van ESG en impact measurement, (kansen)gelijkheid en vraagstukken rond vernieuwing, innovatie en technologie.

Sport

Waarom sponsoren wij sport? 

In de sport wordt voortdurend gewerkt aan het ontwikkelen van ontdekte talenten. Dat gebeurt ook binnen PwC. We bieden goede omstandigheden en veel mogelijkheden voor ambitieuze mensen om zich verder te ontwikkelen. We willen sporters graag in de gelegenheid stellen om op het veld de beste prestaties neer te zetten.

Lees meer

Cultuur

Waarom sponsoren wij cultuur?

Cultuur verruimt de blik op de samenleving. In de hedendaagse multiculturele samenleving toont PwC haar betrokkenheid door middel van sponsoring van verschillende culturele initiatieven.

Lees meer

Maatschappelijk verantwoord

Waarom sponsoren wij maatschappelijk verantwoord ondernemen?

PwC heeft een brede blik op ontwikkelingen in de maatschappij omdat we er zelf middenin staan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons een brede maatschappelijke betrokkenheid tonen. Dit doen wij door betrokken te zijn met anderen en zorgvuldig om te gaan met het milieu.
Met betrekking tot het maatschappelijk verantwoord ondernemen handelen we vanuit de corporate responsibility (CR)-gedachte. CR is een belangrijk strategisch speerpunt van PwC en is door onze hele organisatie verweven. CR gaat over ons commitment aan duurzame ontwikkeling en over onze betrokkenheid bij de samenleving waarin we wonen en werken.

Lees meer

Sponsorbeleid

PwC zet in uiteenlopende marktsectoren haar kennis en expertise in om klanten en organisaties te ondersteunen. PwC stelt een aantal voorwaarden voordat er een sponsorverbintenis gesloten wordt.

F.A.Q.

Zijn er vragen met betrekking tot sponsoring van/door PwC? Dan kan je hier meest gestelde vragen met antwoorden vinden.

Contact

David Verweij

Sponsormanager, PwC Netherlands

Volg ons