Sponsoring

Wellicht is de naam PwC je al eens opgevallen bij voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal. PwC ondersteunt en stimuleert op verschillende manieren, op nationaal én internationaal niveau, diverse evenementen en activiteiten. Doelstelling die PwC hieraan stelt is om een waardevolle bijdrage aan de samenleving te leveren. Bovendien is sponsoring één van de bouwstenen voor onze goede, langdurige relaties met klanten, relaties en medewerkers.

Sport

Waarom sponsoren wij Sport?   

In de sport wordt voortdurend gewerkt aan het ontwikkelen van ontdekte talenten. Dat gebeurt ook binnen PwC. We bieden goede omstandigheden en veel mogelijkheden voor ambitieuze mensen om zich verder te ontwikkelen. We willen sporters graag in de gelegenheid stellen om op het veld de beste prestaties neer te zetten.

Cultuur

Waarom sponsoren wij Cultuur?

Cultuur verruimt de blik op de samenleving. In de hedendaagse multiculturele samenleving toont PwC haar betrokkenheid door middel van sponsoring van verschillende culturele initiatieven.

Maatschappelijk Verantwoord

Waarom sponsoren wij Maatschappelijk Verantwoord ondernemen?

PwC heeft een brede blik op ontwikkelingen in de maatschappij omdat we er zelf middenin staan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons een brede maatschappelijke betrokkenheid tonen. Dit doen wij door betrokken te zijn met anderen en zorgvuldig om te gaan met het milieu.
Met betrekking tot het maatschappelijk verantwoord ondernemen handelen we vanuit de Corporate Responsibility (CR) gedachte. CR is een belangrijk strategisch speerpunt van PwC en is door onze hele organisatie verweven. CR gaat over ons commitment aan duurzame ontwikkeling en over onze betrokkenheid bij de samenleving waarin we wonen en werken.

Sponsorbeleid

PwC zet in uiteenlopende marktsectoren haar kennis en expertise in om klanten en organisaties te ondersteunen. PwC stelt een aantal voorwaarden voordat er een sponsorverbintenis gesloten wordt.

Sponsoraanvraag

Aanvragen voor sponsoring nemen we uitsluitend in behandeling indien voldaan wordt aan alle voorwaarden.

F.A.Q.

Zijn er vragen met betrekking tot sponsoring van/door PwC? Dan kan je hier meest gestelde vragen met antwoorden vinden.

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder

Tel: +31 (0)88 792 61 77

Volg ons