Lokale overheid

Hoe organiseert u de noodzakelijke transformaties terwijl ‘het loket’ open blijft, de taken toenemen en de budgetten kleiner worden?

Transformeren met maatschappelijk resultaat

De tendens van regionalisering en economische clustering stelt lokale overheden voor de opdracht om positie te bepalen. Tegelijk worden gemeenten en provincies door de verschuiving van taken – decentralisaties – steeds meer afgerekend op efficiënte prestaties en klantgerichte dienstverlening.

Burgers en bedrijven hebben een gevarieerd wensenpakket dat ze door digitalisering eenvoudiger dan ooit bekendmaken. Zij verwachten dat de lokale overheid net zo snel en flexibel reageert.

Hoe organiseert u de noodzakelijke (digitale) transformaties terwijl ‘het loket’ open blijft, de taken toenemen en de budgetten kleiner worden?

loading-player

Playback of this video is not currently available

Delen

Smart cities & urban regions

Door samenwerking in een slimme stedelijke regio kunnen gemeenten gebruikmaken van elkaars kracht. Gezamenlijk bereikt men sneller een duurzame concurrentiepositie op basis van economische ontwikkeling, sociale cohesie en kwaliteit van de leefomgeving. Met welke regiopartners kunt u samen optrekken?

Ketensamenwerking

Samenwerking en schaalvergroting kunnen voor gemeenten en provincies leiden tot een groter strategisch vermogen, kostenreductie en professionalisering. Dit vraagt een verandering van rol: de overheid wordt een facilitator van ketenarrangementen. Hoe betrekt u de partijen in het regionale ecosysteem?

Realiseren van maatschappelijke effecten

De nieuwe, lokale overheid streeft naar kwaliteitsverhoging en kostenverlaging, stuurt op maatschappelijke effecten – zoals duurzaamheid en innovatie – en legt hierover verantwoording af. Dit vraagt om een wendbare organisatie met gewijzigde besturing, technologie, processen, competenties, houding en gedrag. Beschikt uw organisatie over de balans tussen flexibiliteit en stabiliteit, transparantie en rechtmatigheid?

Zo kunnen wij u helpen

Onze multicompetence propositie bestaat uit accountancy, advisory, legal, tax en HR. Onze specialisten werken graag met u aan bovenstaande onderwerpen. Ook helpen we bij strategische bezuinigingen, transformatieprocessen, organisatieverandering en het ontwikkelen van innovatieve financiële arrangementen. We hebben succesvolle projecten gerealiseerd rondom outsourcing en samenwerking in een shared-servicesorganisatie (SSO), inclusief de juridische en fiscale implicaties en governance. Onze vernieuwde integrale en real-time audit verschaft u inzicht en zekerheid. En onze adviseurs op het gebied van digitalisering en cybercrime helpen u met een integrale kijk op informatievoorziening, toegankelijkheid en informatiebeveiliging.

Welk maatschappelijk resultaat wilt u bereiken? Wij helpen u graag bij uw publieke missie, door middel van het sturen en meten van uw publieke waarde (public value).

Zo kunnen wij u helpen

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Martine Koedijk

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 830 45 41

Joop Kluft

Partner Tax, PwC Netherlands

Tel: + 31 (0)88 792 73 09

Peter Teunisse

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 76 99

Volg ons