Customer Tax Integrity

De Nederlandsche Bank (DNB) zet zich in voor een veilige financiële sector. Eén van de taken is beoordelen of financiële instellingen zich aan de wet houden. DNB noemt dit "integriteitstoezicht". Ook controleert DNB of financiële instellingen niet te veel integriteitsrisico nemen, waardoor criminelen geld zouden kunnen witwassen via financiële instellingen wat leidt tot financiële en reputatierisico's. 

Niet alleen de in Nederland gevestigde financiële instellingen vallen onder het integriteitstoezicht van de DNB, ook Nederlandse bijkantoren van buitenlandse financiële instellingen met een vergunning om in Nederland actief te zijn, vallen onder dit integriteitstoezicht. Dit betekent dat financiële instellingen met een vergunning om in Nederland actief te zijn, moeten beschikken over een effectieve integriteitsrisicoanalyse die regelmatig wordt getoetst.

Integriteitsrisico’s

Recentelijk is er meer aandacht voor fiscale integriteitsrisico’s (customer tax integrity) als onderdeel van het integriteitsbeleid. In 2019 verscheen de DNB guidance “Good practices - fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken” met daarbij een aparte versie voor trustkantoren. De guidance biedt banken praktische handvatten voor het implementeren van risicobeheersing met betrekking tot belastingontwijking en belastingontduiking om de integriteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. DNB stelt daarom dat een bank de fiscaal gedreven motieven van haar klanten moet beoordelen. Dit is een complex proces waarbij de uitkomst mede afhankelijk is van de fiscale risk appetite van de bank.

Customer Tax Integrity als onderdeel van de ESG-strategie

Customer Tax Integrity ("CTI") kan worden gezien als meer dan een wettelijke vereiste. CTI kan ook worden benaderd als onderdeel van het ESG-kader. Gedreven door de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties kunnen financiële instellingen een cruciale rol spelen bij het oplossen van mondiale problemen rond armoede, gezondheid, ongelijkheid, klimaatverandering, vrede en rechtvaardigheid. Door zich te richten op specifieke SDG's geven financiële instellingen invulling aan duurzaamheid. Ondertekenaars van de VN Principles for Responsible Banking zijn zich bewust van deze maatschappelijke verantwoordelijkheid en hebben hun strategie afgestemd op de SDG's en het Klimaatakkoord van Parijs. Fiscale integriteit van klanten is nauw verbonden met principe 3: Clients & Customers:

“We will work responsibly with our clients and our customers to encourage sustainable practices and enable economic activities that create shared prosperity for current and future generations.”

Ondertekenaar zijn van de Principles of Responsible Banking van de VN is geen vereiste om fiscale integriteit van de klant als onderdeel van ESG te beschouwen. Wel is het een van de vele voorbeelden die aantonen dat fiscale integriteit van de klant niet alleen wordt gestuurd door wet- en regelgeving, maar ook door gedragscodes, vrijwillige fiscale beginselen en internationale initiatieven op het gebied van fiscale transparantie. Fiscale integriteit van de klant is daarbij niet alleen relevant voor banken, maar voor alle financiële instellingen.

Kennis van ESG-belastingrisico's kan u helpen bij de bestrijding van financiële criminaliteit terwijl het negeren hiervan kan leiden tot reputatieschade of juridische aansprakelijkheid. Door ESG-belastingrisico's in uw CDD-processen op te nemen, beperkt u deze risico’s. Met het oog op de verschuiving van vrijwillige naar verplichte kaders en rapportages, draagt het opnemen van CTI in de bredere ESG strategie bij aan de toekomstbestendigheid van uw organisatie.

Uitleg - CTI en de positie binnen het integriteitsrisicokader

Meer dan een meldingsplicht en het aanpakken van belastingontduiking in het kader van AML

Download explainer (PDF of 548.22kb)

Factsheet - Praktijk in Europa

Hoe gaan banken om met CTI - benchmarkresultaten

Download factsheet (PDF of 241.2kb)

Hoe kan PwC helpen? 

Op dit moment staat het banken vrij de good practices toe te passen. De guidance is niet juridisch bindend. Wel is het goed mogelijk dat binnenkort ook toezicht en handhaving volgen nu er sinds de publicatie van de guidance al enkele jaren verstreken zijn. Dit roept de vraag op in hoeverre uw organisatie kan aantonen dat goede invulling wordt gegeven aan de good practices.

Wij kunnen u helpen met het implementeren of verbeteren van de risicobeheersing met betrekking tot fiscale integriteit van klanten binnen uw organisatie. Onze visie is dat customer tax integrity deel moet uitmaken van het geïntegreerde CDD proces door implementatie in de bestaande beheerskaders gebaseerd op beleid en procedures. Op deze manier is uw organisatie aantoonbaar in control.

Afhankelijk van de complexiteit van uw organisatie bieden wij diensten aan op basis van 6 bouwstenen:

Fiscale risk appetite
1. Fiscale risk appetite
 • Analyse van het huidige fiscale integriteitskader en ontwikkeling van de risk appetite en beleid voor fiscale integriteit.
CTI questionnaire en integratie CDD beleid
2. CTI questionnaire en integratie CDD beleid
 • Uitvoeren van een gap-analyse op basis van bestaande klantcontact vragen/documenten;
 • Opstellen van een CTI vragenlijst en bijpassend puntensysteem.
Remediation en portefeuille scan
3. Remediation en portefeuille scan
 • Re-assess risk-analysis
 • Integrated risk-analysis of the client portfolio
Training & materiaal
4. Training & materiaal
 • Begeleiding bij het vergroten van het bewustzijn van de fiscale integriteit van klanten binnen uw organisatie;
 • CTI due diligence.
CTI Due Diligence
5. CTI Due Diligence
 • Ondersteuning bij de analyse van complexe belastingzaken op basis van uw fiscale risicobereidheid en -beleid.
SIRA & interne rapportage
6. SIRA & interne rapportage
 • Bepalen van de effectiviteit en het bieden van ondersteuning bij het ontwikkelen van monitoring van uw SIRA voor fiscale integriteit;
 • Ondersteuning bij het bepalen van de interne en externe fiscale rapportage verplichtingen en transparante communicatie over de werkwijze in lijn met met het fiscale integriteitsbeleid;
 • Hulp bij het ontwerpen en inzetten van technologie, voor het vastleggen van gegevens, automatisering van processen en geavanceerde data-analyse.
Volg ons

Contact

Keetie van der Torren-Jakma

Keetie van der Torren-Jakma

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 856 59 73

Lisette van Nijhuis

Lisette van Nijhuis

Senior Associate, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 027 75 95

Hide