Forensic Services

Fraude is een ernstige zaak. U moet erop reageren, maar hoe, dat is niet altijd meteen duidelijk. PwC helpt u niet alleen adequaat te reageren, maar ook bij het voorkomen, opsporen en oplossen van fraude.

Lastige vragen

Crisissituaties roepen lastige vragen op, die u snel moet beantwoorden. Hoe om te gaan met uw eigen organisatie? Met publiciteit? Hoe lost u de problemen zo snel mogelijk op? Hoe voorkomt u herhaling in de toekomst? Kunt u verbeteringen in uw procedures doorvoeren?

Wij hebben de antwoorden

Wij combineren financiële, administratieve, juridische en technologische kennis met diepgaande praktijkervaring met crisissituaties. Zo kunnen wij u breed adviseren. Wij maken uw organisatie bewust van kritieke bedrijfsprocessen en doen voorstellen ter verbetering.

Actueel en publicaties

Economic Crime Survey Nederland 2014/2015 - deel 3

Economic Crime Survey Nederland 2014/2015 - deel 3

De publicatie 'Organisatiecultuur en economische criminaliteit' maakt onderdeel uit van de drieluik Economic Crime Survey 2014/2015. In deze laatste publicatie gaan we dieper in op de volgende onderwerpen: een criminogene organisatiecultuur; toon aan de top; target- en bonuscultuur en beschrijven we de eventuele verbanden tussen deze onderwerpen en economische criminaliteit binnen Nederlandse organisaties.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Contact

Gerwin Naber
Partner, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 63 02
E-mailadres

Volg ons