Forensic Services

Fraude is een ernstige zaak. U moet erop reageren, maar hoe, dat is niet altijd meteen duidelijk. PwC helpt u niet alleen adequaat te reageren, maar ook bij het voorkomen, opsporen en oplossen van fraude.

Lastige vragen

Crisissituaties roepen lastige vragen op, die u snel moet beantwoorden. Hoe om te gaan met uw eigen organisatie? Met publiciteit? Hoe lost u de problemen zo snel mogelijk op? Hoe voorkomt u herhaling in de toekomst? Kunt u verbeteringen in uw procedures doorvoeren?

Wij hebben de antwoorden

Wij combineren financiële, administratieve, juridische en technologische kennis met diepgaande praktijkervaring met crisissituaties. Zo kunnen wij u breed adviseren. Wij maken uw organisatie bewust van kritieke bedrijfsprocessen en doen voorstellen ter verbetering.

Forensic Services

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Gerwin Naber

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 63 02

Volg ons