Forensic Services

Wees voorbereid op fraude

Of we het nu leuk vinden of niet, de kans om geconfronteerd te worden met fraude of een andere vorm van economische criminaliteit kan nooit volledig worden uitgesloten.

Stijging fraude en economische criminaliteit

Onze laatste Global Economic Crime Survey bevestigt de trend: bijna de helft van de organisaties is in de afgelopen twee jaar in aanraking gekomen met economische criminaliteit, terwijl de andere helft niet zeker weet of ze het risico met succes hebben vermeden of er simpelweg niet van weten.

In dit tijdperk van afnemende publieke tolerantie voor bedrijfs- en persoonlijk wangedrag is het niet nemen van maatregelen om risico's van fraude te beperken veruit de grootste bedreiging voor de reputatie van uw organisatie.

Het is belangrijk om de ware aard te herkennen van wat zich schuilhoudt in de schaduwen van uw bedrijf en bedrijfsnetwerken en een raamwerk voor fraudebestrijding op te stellen waarmee u snel kunt reageren op fraude en sterker uit de strijd kunt komen.

Bewustzijn moet zodanig worden verbeterd dat u uw intuïtie opnieuw durft te vertrouwen. Crisis en cyber-veerkracht worden versterkt en blinde vlekken worden geïdentificeerd. Om organisatorische waakzaamheid te herstellen, kunt u slimme detectietechnologieën introduceren en bijvoorbeeld een klokkenluiderregeling implementeren. Daarbij moet worden vermeden dat uw compliance-raamwerk zo groot wordt, dat het een risico op zichzelf wordt.

Gelet op deze uitdagingen, zoekt u wellicht naar een partner om u hiermee te helpen. U kunt erop vertrouwen dat PwC Forensic Services voor uw organisatie klaar staat.

Zo kunnen wij u helpen bij fraude

Onze technisch georiënteerde onderzoeksteams hebben diepgaande kennis van alle aspecten van financiële en economische criminaliteit. We hebben hands-on ervaring met crimineel en forensisch onderzoek en met cyber forensics. We weten hoe de criminele geest werkt en hoe een crisis te beheersen. We reconstrueren gebeurtenissen op basis van bewijs en ontwerpen de oplossingen om te voorkomen dat ze opnieuw plaatsvinden.

Economic Crime Survey 2021

De Economic Crime Survey 2021, een tweejaarlijks onderzoek in samenwerking met de VU, rapporteert over de hele linie een daling van de financieel-economische criminaliteit. Dat is opvallend, want algemeen wordt aangenomen dat meer thuiswerken juist uitnodigt tot meer fraude, cybercriminaliteit en andere integriteitsdelicten.

76 % van de respondenten geeft aan in de afgelopen 24 maanden een of meer vormen van ‘traditionele’ financieel-economische criminaliteit (zoals diefstal, fraude en corruptie) te hebben aangetroffen in hun organisatie. Dat is een daling van 6 procent ten opzichte van een eerdere meting in 2019.

Lees het gehele rapport over deze en andere bevindingen uit ons onderzoek.

Playback of this video is not currently available

2:17:03

Webinar: Economic Crime Survey 2021

Playback of this video is not currently available

10:11

Verantwoordelijkheden van bestuurders en toezichthouders

Impact van fraude

Als fraude zich voordoet, heeft dat grote impact op een organisatie, haar stakeholders en het maatschappelijk verkeer. Soms is de impact zo groot dat het voortbestaan van de organisatie in gevaar komt. Bestuurders en toezichthouders zijn zich hier steeds meer van bewust. Zij geven dan ook steeds beter invulling aan hun primaire verantwoordelijkheden als het gaat om het voorkomen en bestrijden van fraude. Vanuit de controle van de jaarrekening speelt ook de externe accountant hierin een belangrijke rol. Ervaren toezichthouders Jan Hommen en Jacques Schraven geven in dit interview met Kim Weppelman van de afdeling Methodologie binnen National Office hun visie op dit onderwerp en de verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Gerwin Naber

Gerwin Naber

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 150 75 75

Sander Kranenburg

Sander Kranenburg

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 386 48 71

Volg ons