Een goed ondernemingsklimaat vergt visie en samenwerking

Een duurzame en veerkrachtige economie is cruciaal voor de welvaart en het welzijn van Nederland. Zo'n economie vraagt om een goed ondernemingsklimaat. Een klimaat waarin overheid en bedrijfsleven goed samenwerken en beleid voorspelbaar is, Nederland de beste (digitale) infrastructuur kent en waarvan een toekomstbestendig belastingstelsel het fundament is. PwC wil hieraan bijdragen door een brug te slaan tussen overheid en bedrijfsleven. Door met onderzoek het maatschappelijk debat over het ondernemingsklimaat te verrijken en door oplossingen aan te dragen voor knelpunten in beleid.

Een goed ondernemingsklimaat vergt visie en samenwerking
De totale belastingbijdrage van het Nederlandse bedrijfsleven

De totale belastingbijdrage van het Nederlandse bedrijfsleven

Tot nu toe was de totale belastingbijdrage van het Nederlandse bedrijfsleven aan de schatkist niet bekend. Deze inzichten zijn essentieel om het beleid gericht op het ondernemingsklimaat te onderbouwen. Onze economen en fiscalisten hebben de ontbrekende informatie uitgezocht en beschikbaar gemaakt via het rapport ‘De totale belastingbijdrage van het Nederlandse bedrijfsleven’.

Het rapport geeft naast de totale belastingbijdrage ook inzicht in de werking van het belastingstelsel en de complexiteit daarvan.

Lees hier het rapport 

Onze onderzoeken

Familiebedrijven tonen veerkracht en steeds meer innovatie

De stille krachten van het Nederlandse familiebedrijf

Lees het rapport

Made in NL

De waarde van de Nederlandse hightech-maakindustrie.

Lees hier het rapport

Helft Nederlandse banen verandert significant door generatieve AI

Vooral in dienstverlening

Lees de publicatie

CEO Survey 

Onze CEO Survey van 2024 laat zien dat veertig procent van de ondervraagde CEO's wel eens overweegt operationele activiteiten naar het buitenland te verplaatsen. Regelgeving is een factor die bij die overweging een grote rol speelt. 55 procent van de Nederlandse CEO's beschouwt regelgeving als een factor die de komende jaren zeer veel invloed heeft op veranderingen in de organisatie

Ga naar de uitkomsten van de CEO Survey

CEO's op koers

CEO’s staan elk moment voor belangrijke keuzes, blijkt ook uit PwC’s 27e CEO Survey. Hoe ervaren zij dit? Wat is hun professionele én persoonlijke verhaal. In PwC’s video- en podcastserie ‘CEO’s op koers’ haalt financieel journalist Paul Laseur CEO’s op en brengt ze naar een gewenste bestemming. Onderweg praat hij met ze over hun visie, ambities en uitdagingen.

Beluister hier de podcast

Volg ons

Contact us

Agnes Koops-Aukes

Agnes Koops-Aukes

Voorzitter raad van bestuur, PwC Netherlands

Barbara Baarsma

Barbara Baarsma

Director, hoofdeconoom, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 420 47 07

Hide