Cybercrime

Een bedreiging zonder grenzen

De realiteit is dat net als elk ander zakelijk aspect economische criminaliteit tot op zekere hoogte op digitaal niveau plaatsvindt. In een zeer verbonden ecosysteem van bedrijven, dat vaak jurisdicties overschrijdt, kan een probleem binnen dit systeem het digitale landschap van de organisatie op verschillende manieren in gevaar brengen. Cyberrisico’s vormen een groter probleem dan ons traditionele beeld van computers, zo zien we een sterke toename van cyberaanvallen met betrekking tot het internet of things.

Cyubercrime - Chemie

Cybercrime: een hot topic in de chemische sector

Voor de chemische industrie kan cybercriminaliteit een groter probleem zijn dan bijvoorbeeld inkoopfraude, omkoping of corruptie. Het is een bedreiging die voor veel bedrijven toeneemt. Het bestrijden van cybercriminaliteit is een strategisch probleem dat veel verder gaat dan de IT-functie. Organisaties worden immers niet aangevallen door computers, maar door mensen die de menselijke zwakheid en technische kwetsbaarheden proberen uit te buiten. Zodoende is cybercrime een probleem dat een antwoord vereist dat gebaseerd op strategie met betrekking tot het bedrijfsproces, toegang, autoriteit, delegatie, toezicht en bewustzijn. Daarbij gaat het niet alleen over tools en technologie. Leidinggevenden binnen de chemische sector zouden opnieuw kritisch moeten kijken naar wat een frauderisicobeheersysteem kan toevoegen aan hun anti-criminaliteit toolkit.

Bedrijfsbrede verantwoordelijkheid

Door onze internationale ervaring met digitale strategieën bij duizenden bedrijven over de hele wereld, hebben we geleerd van ervaringen die echte leiders onderscheiden in dit digitaal tijdperk. Een belangrijke eigenschap die deze leiders kenmerkt is een proactieve houding ten opzichte van cyberveiligheid en privacy. Dit vereist dat iedereen in de organisatie - van het bestuur en C-level tot het middenmanagement en de medewerkers - het als hun verantwoordelijkheid ziet.

Hierbij kunt u aan de volgende punten denken:

  • Train je alle medewerkers over de risico’s van cybercrime?
  • Zijn uw plannen voor een wereldwijde uitbreiding beoordeeld op de risico’s die corruptie met zich mee brengt en zijn er passende maatregelen genomen om corruptie tegen te gaan?
  • Hoe goed is uw interne anti-fraudecultuur georganiseerd?
  • Zijn uw IP-beveiligingen passend?
  • Hoe vaak voert uw bedrijf fraude risicobeoordelingen uit?

Contact

Ross Hart

Ross Hart

Partnerv Deals, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 031 08 31

Jan-Willem Sanders

Jan-Willem Sanders

Advisory Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 064 74 50

Chris Winkelman

Chris Winkelman

Energy - Utilities - Resources Industry, Tax, Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 154 18 97

Martin Verbeek

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 038 27 24

Volg ons