Maatschappelijke organisaties

Professionele uitvoering met behoud van passie

Welke publieke impact levert uw organisatie?

Als veranderingen in de samenleving ergens zichtbaar worden, dan is het bij de maatschappelijke organisaties. Zowel goede doelen en ontwikkelingshulporganisaties als culturele instellingen en leden- en belangenorganisaties zetten belangrijke stappen om te blijven beantwoorden aan de maatschappelijke vraag. Welke vormen van professionalisering kunnen uw organisatie helpen?

Belangrijke thema’s voor maatschappelijke organisaties

Privacy en cybersecurity

Privacy en cybersecurity vragen om constante alertheid

Maatschappelijke organisaties zijn volop in beweging en mede met behulp van technologie zijn zij constant aan verandering onderhevig. Een uitdaging waar u als sector nu mee te maken heeft is bijvoorbeeld de bescherming van donateursgegevens. Bent u al toekomstbestendig? Wij werken samen met organisaties in de sector om uitdagingen als gevolg van digitalisering het hoofd te bieden. Lees meer over hoe uw organisatie cybersecurity kan optimaliseren.

Lees meer

Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie zijn actuele en relevante thema’s

Het is niet langer de vraag of en wanneer uw organisatie transformeert. Het gebeurt al. De beschikbaarheid van slimme en meedenkende technologie is een belangrijke aanjager van deze verandering. Net als de roep om meer diversiteit en inclusie. Een belangrijk thema dat wij zien in de sector is bijvoorbeeld de gewenste machtsverschuiving van Noord naar Zuid voor ontwikkelingshulporganisaties. Angst voor verandering moet worden omgezet in de wil om samen te werken en de ‘kracht’ te zien van diversiteit binnen uw organisatie. 

Maatschappelijke organisaties en SDG's

Hebben de SDG’s al een plekje in uw organisatie? 

Maatschappelijke organisaties erkennen het belang van sustainable development goals, maar worstelen nog met ambitie. Het daadwerkelijk integreren van de SDG’s in de strategie en externe communicatie van maatschappelijke organisaties blijft een moeilijk punt, net als het formuleren van indicatoren waarop organisaties hun voortgang meten.

Lees meer

Nieuwe inkomstenbronnen

De traditionele inkomsten van maatschappelijke organisaties – giften, subsidies, contributie – staan onder druk. Innovatie en vernieuwing is van essentieel belang. Nieuwe inkomsten komen uit samenwerkingsverbanden, commerciële activiteiten of investeringsprogramma’s. Elke mogelijkheid kent eigen financiële en fiscale consequenties. Hoe verzorgt u een optimale structurering?

Lees meer over samenwerkingsverbanden

Weten waar u voor staat

Om bestaande inkomsten op peil te houden en nieuwe bronnen aan te boren, is ondernemerschap en een professionele uitvoering vereist. Dit begint met een eenduidig profiel en inzet van digitale middelen. Beschikt u over een onderscheidend karakter? En luistert u wat leden, donateurs, uw doelgroep en anderen van uw organisatie vinden? Zeker nu Nederland transformeert naar een participatiemaatschappij, groeit het belang van goed functionerende maatschappelijke organisaties.

Lees meer over digitalisering

Transparant over impact

Het publiek wil graag weten hoe u uw maatschappelijke rol vervult. Transparante verslaglegging over uw impact - de successen maar ook de missers – kan niet meer achterwege blijven. En transparantie houdt niet op bij het jaarverslag. Zit het in de genen van uw organisatie? In onze ervaring is het inzichtelijk maken van impact een belangrijke stap naar meer resultaatgericht werken.

Lees meer

Gespecialiseerde subsidieafdeling

Maatschappelijke organisaties hebben veelal te maken met inkomende subsidies vanuit onder andere Nederlandse ministeries en Europese overheidslichamen. Over dergelijke subsidies moet verantwoording afgelegd worden, zijn de gelden wel juist besteed? Binnen PwC hebben we een subsidieafdeling (SCS) die is gespecialiseerd in de controle van subsidies. Behalve de subsidiecontroles denken we ook graag met u mee over bijvoorbeeld controleprotocollen.

Fiscale beheersing op de bestuursagenda

Fiscale transparantie is meer dan ooit een thema dat wereldwijd in de belangstelling staat. Als maatschappelijke organisatie kunt u (en moet u wellicht) daar een voorbeeldrol in vervullen. We zien dit bijvoorbeeld terug in nieuwe wetgeving die voor maatschappelijke organisaties relevant is, onder meer in de evaluatie van de ANBI- en giftenaftrekregeling, nieuwe transparantie- en registratieverplichtingen voor stichtingen en verenigingen, en verhoogde aandacht voor naleving van transfer pricing wetgeving. 

Daarnaast is er tal van recente jurisprudentie over belastingkwesties van stichtingen en verenigingen. Gevolg is dat ook de Belastingdienst haar focus steeds vaker op maatschappelijke organisaties richt en daarbij steeds strengere eisen stelt waaraan uw interne fiscale beheersing moet voldoen. 

Deze ontwikkelingen gecombineerd met nieuwe verdienmodellen, partnerships, internationalisering en strategische heroriëntaties die wij bij maatschappelijke organisaties zien, vergt een goed ingerichte beheersing van fiscale kansen en risico's. Fiscale beheersing zou daarom een permanent punt op de bestuursagenda moeten zijn. De adviseurs van PwC helpen u graag met deze uitdagingen.

Lees meer hierover in onze laatste blog post ‘Dertien voorstellen voor een betere giftenaftrek en ANBI-regeling’.

Jaarrekeningactualiteiten voor maatschappelijke organisaties

Periodiek organiseren wij een actualiteitensessie waarin wij relevante ontwikkelingen delen op het gebied van financiële verslaggeving en fiscaliteiten specifiek voor maatschappelijke organisaties. Aan de orde komen onder meer:

  • Algemene aandachtspunten RJ 650
    • Vereisten rondom een bestuursverslag/impact Covid-19
    • Nalatenschappen in de jaarrekening en in de controle
    • Projectverplichtingen
  • Relevante fiscale ontwikkelingen

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in deelname aan de volgende actualiteitensessie?

Neem contact met ons op

Jaarrekening actualiteiten

Voorbeelden van hoe PwC klanten helpt

Digitale transformatie in Customer Relationship Management

In een wereld die digitaliseert, willen ook maatschappelijke organisaties een gepersonaliseerde ervaring bieden aan donateurs, werknemers en partners. Wij helpen u om met al deze partijen in contact te staan, waar dan ook, op elk moment en via elk kanaal. Hiervoor brengen wij onze business ervaring, veranderaanpak en diepgaande kennis van uw sector samen met het technologische ecosysteem van Salesforce, een alliantiepartner van PwC. De Salesforce-specialisten van PwC bieden u ondersteuning bij elke stap van de digitale transformatie.

Lees meer

Het beoordelen van compliance met (lokale) wet- en regelgeving

Veel maatschappelijke organisaties, voornamelijk ontwikkelingshulporganisaties, acteren in een turbulente externe omgeving waarin niet alles werkt volgens de Nederlandse context met voorspelbaarheid, risicomanagement en regels en procedures. Organisaties die in andere landen actief zijn moeten rekening houden met de impact van de lokale context van structuren en systemen. Dit maakt dat controle vanuit de centrale policies en guidelines altijd een specifieke toetsing noodzakelijk maakt van compliance binnen de landen. Organisaties dienen een risico-inschatting op te stellen, alsmede een beoordeling van het voldoen aan lokale wet- en regelgeving. PwC kan uw organisatie daarbij ondersteunen.

Zo kunnen wij u helpen

Wij leveren diensten op het gebied van accountancy, advisory, legal, tax en HR. Welke strategie en interne organisatie ondersteunen uw missie het beste? Daarover denken wij graag met u mee. We analyseren uw rol in het regionale ecosysteem en werken aan de wendbaarheid van uw organisatie. We helpen u bij de monitoring van uw bedrijfsvoering en verantwoording over impact.

Vanzelfsprekend nemen we de laatste ontwikkelingen mee in onze analyse, zoals het validatiestelsel en subsidievereisten. We adviseren over de juridische, fiscale en financiële inrichting van uw activiteiten, en we doen de accountantscontrole. Wereldwijd zijn wij actief voor maatschappelijke organisaties vanuit de gedachte dat een sterke sector een gezonde samenleving weerspiegelt. Welke publieke impact levert uw organisatie?

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}
Volg ons

Contact

Maiko van Bakel

Maiko van Bakel

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 358 23 84

Arne Koole

Arne Koole

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 398 04 93

Rene Wolfert

Subsidy & Compliance Services, Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 367 44 25

Marcella Gaasterland

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)622 93 64 02

Hide