Maatschappelijke organisaties

Professionele uitvoering met behoud van passie

Welke publieke impact levert uw organisatie?

Als veranderingen in de samenleving ergens zichtbaar worden, dan is het bij de maatschappelijke organisaties. Zowel goede doelen en ontwikkelingshulporganisaties als culturele instellingen en leden- en belangenorganisaties zetten belangrijke stappen om te blijven beantwoorden aan de maatschappelijke vraag. Welke vormen van professionalisering kunnen uw organisatie helpen?

Nieuwe inkomstenbronnen

De traditionele inkomsten van maatschappelijke organisaties – giften, subsidies, contributie – staan onder druk. Innovatie en vernieuwing is van essentieel belang. Nieuwe inkomsten komen uit samenwerkingsverbanden, commerciële activiteiten of investeringsprogramma’s. Elke mogelijkheid kent eigen financiële en fiscale consequenties. Hoe verzorgt u een optimale structurering?

Weten waar u voor staat

Om bestaande inkomsten op peil te houden en nieuwe bronnen aan te boren, is ondernemerschap en een professionele uitvoering vereist. Dit begint met een eenduidig profiel en inzet van digitale middelen. Beschikt u over een onderscheidend karakter? En luistert u wat leden, donateurs, uw doelgroep en anderen van uw organisatie vinden? Zeker nu Nederland transformeert naar een participatiemaatschappij, groeit het belang van goed functionerende maatschappelijke organisaties.

Transparant over impact

Het publiek wil graag weten hoe u uw maatschappelijke rol vervult. Transparante verslaglegging over uw impact - de successen maar ook de missers – kan niet meer achterwege blijven. En transparantie houdt niet op bij het jaarverslag. Zit het in de genen van uw organisatie? In onze ervaring is het inzichtelijk maken van impact een belangrijke stap naar meer resultaatgericht werken.

Zo kunnen wij u helpen

Wij leveren diensten op het gebied van accountancy, advisory, legal, tax en HR. Welke strategie en interne organisatie ondersteunen uw missie het beste? Daarover denken wij graag met u mee. We analyseren uw rol in het regionale ecosysteem en werken aan de wendbaarheid van uw organisatie. We helpen u bij de monitoring van uw bedrijfsvoering en verantwoording over impact.

Vanzelfsprekend nemen we de laatste ontwikkelingen mee in onze analyse, zoals het validatiestelsel en subsidievereisten. We adviseren over de juridische, fiscale en financiële inrichting van uw activiteiten, en we doen de accountantscontrole. Wereldwijd zijn wij actief voor maatschappelijke organisaties vanuit de gedachte dat een sterke sector een gezonde samenleving weerspiegelt. Welke publieke impact levert uw organisatie?

Contact

Anton Koonstra

Anton Koonstra

Partner, Industry Leader Consulting Public Sector, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 150 10 46

Mariëlle van Dijk

Mariëlle van Dijk

Sectorvoorzitter, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 59 20

Volg ons