Financiële sector

De cruciale vraagstukken welke financiële instellingen tegenkomen hebben invloed op de gehele bedrijfsvoering. De sector blijft streven naar hervormingen van regelgeving, verslagleggingsvereisten, implementatie van kosteneffectieve technologie, acquisitie van nieuw talent en toenemende eisen van stakeholders. Deze uitdagingen dwingen financiële instellingen om bedrijfsstrategieën te heroverwegen.

Onze deskundigen helpen u met de grootste, meeste uitdagende vraagstukken die impact hebben activa- en vermogensbeheer, bankieren en kapitaalmarkten en verzekeringen.

Actueel en publicaties

Nederlandse woningcorporaties kwalificeren volgens de Europese Commissie als ‘een aanbestedende dienst’

Nederlandse woningcorporaties kwalificeren volgens de Europese Commissie als ‘een aanbestedende dienst’

De Europese Commissie heeft Nederland op de vingers getikt. Uit een persbericht van 7 december 2017 blijkt dat Nederland vanuit Brussel een aanmaningsbrief heeft ontvangen. Volgens de Europese Commissie heeft Nederland het transparantiebeginsel in de zin van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen geschonden, omdat Nederland woningcorporaties niet als ‘aanbestedende dienst’ heeft aangemerkt, terwijl woningcorporaties wel overheidsopdrachten verstrekken in de zin van Europese Aanbestedingsrichtlijnen.

Contact

Gert-Jan Heuvelink
Industrie Leader Financial Sector, PwC Netherlands
Tel: +31 (0) 88 792 50 56
E-mailadres

Volg ons