Technology

Technology is de T in Transformatie

Uitdagende economische omstandigheden, nieuwe wet- en regelgeving, ontwikkelingen in Europa, veranderende personeel- en klantbestanden (denk aan vergrijzing), een veranderende vraag en alternatieve werkomgevingen (het nieuwe werken). Deze aspecten hebben grote invloed op uw organisatie. U weet dat het continu inspelen op veranderingen noodzakelijk is om competitief en effectief te blijven. Wij helpen u daarbij, zodat u de regie behoudt.

Technologie vormt belangrijk onderdeel

IT wordt traditioneel gezien als een kostenpost. Zeker in de huidige economische omstandigheden is het van belang om uw IT en veranderingen daarin zo efficiënt mogelijk in te richten. Gezien de mate waarin technologie op dit moment is geïntegreerd in de samenleving, krijgt IT steeds meer een strategische rol.

Zo kunnen wij u helpen

Wij kunnen u helpen bij het inzetten van uw IT als een strategische asset. Bijvoorbeeld door kosten te besparen met behulp van cloud computing of (een veilig) ‘bring-your-own-device’ alternatief. Daarnaast kunnen wij u ook helpen met meer traditionele vraagstukken.

  • Leveren uw IT-projecten veelal niet op wat de gebruikers willen, blijven deze niet binnen de gestelde budgetten en tijdsrestricties?
  • Bent u volledig afhankelijk van uw IT-leverancier en bent u niet in staat om kritische vragen te stellen of krijgt u daar geen bevredigend antwoord op?
  • Leest u over cybersecurity incidenten - waarin bedrijven afgeperst worden, het bedrijfsimago te grabbel wordt gegooid of bedrijven boetes opgelegd krijgen – maar hebt u geen idee hoe uw organisatie ervoor staat?
  • Worden door regelgeving allerlei eisen op het gebied van privacy aan uw organisatie gesteld, maar weet u niet aan welke regels u precies moet voldoen, welke privacygevoelige gegevens u in huis hebt en welke maatregelen u moet treffen?

Door het leveren van onafhankelijk advies en technische en organisatorische expertise kunnen wij u helpen om onder meer bovenstaande vragen te beantwoorden. Dit vooral door onze ervaring in talloze organisaties die met vergelijkbare problemen kampen en doordat wij geen belang hebben bij de implementatie (van een bepaalde technologie of leverancier).

Contact

Ragnar van der Valk

Ragnar van der Valk

Partner Technology, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 157 18 35

Volg ons