Technology

Technology is de T in Transformatie

Uitdagende economische omstandigheden, nieuwe wet- en regelgeving, ontwikkelingen in Europa, veranderende personeel- en klantbestanden (denk aan vergrijzing), een veranderende vraag en alternatieve werkomgevingen (het nieuwe werken). Deze aspecten hebben grote invloed op uw organisatie. U weet dat het continu inspelen op veranderingen noodzakelijk is om competitief en effectief te blijven. Wij helpen u daarbij, zodat u de regie behoudt.

Technology is de T in Transformatie

Technologie vormt belangrijk onderdeel

IT wordt traditioneel gezien als een kostenpost. Zeker in de huidige economische omstandigheden is het van belang om uw IT en veranderingen daarin zo efficiënt mogelijk in te richten. Gezien de mate waarin technologie op dit moment is geïntegreerd in de samenleving, krijgt IT steeds meer een strategische rol.

Technologie vormt belangrijk onderdeel
Digital Transformation Talks - toekomstbehendig in de digitale wereld

Digital Transformation Talks - toekomstbehendig in de digitale wereld

Als technology leader speelt u een steeds belangrijkere rol in het veranderproces en de digitale transformatie van uw organisatie. Met de veranderingen en steeds geavanceerdere technologie is verniewen een constante. ICT en innovatie zijn immers nauw met elkaar verbonden. Het is dan ook begrijpelijk dat technologieleiders meer betrokken raken bij beslissingen in de business op directieniveau en hun visie en ideeën over technologie en innovatie delen. Speciaal voor technologieleiders van grote organisaties in Nederland organiseert PwC 'Digital Transformation Talks'. Tijdens deze 'Talks' heeft u de mogelijkheid om met andere technologieleiders open en in een vertrouwde omgeving ervaringen uit te wisselen, kennis op te doen en uw persoonlijke netwerk uit te breiden. De onderwerpen die we in de sessies bespreken, zijn relevante strategische bestuursthema's om u te helpen een duurzame rol te creëren - 'Leading the future of digital'.

Bent u binnen uw organisatie technology leader én zit u in de raad van bestuur of rapporteer u direct aan een bestuurslid? Stuur dan een email naar ​nl_digital_transformation_talks@pwc.com voor meer informatie.

Zo kunnen wij u helpen

Wij kunnen u helpen bij het inzetten van uw IT als een strategische asset. Bijvoorbeeld door kosten te besparen met behulp van cloud computing of (een veilig) ‘bring-your-own-device’ alternatief. Daarnaast kunnen wij u ook helpen met meer traditionele vraagstukken.

  • Leveren uw IT-projecten veelal niet op wat de gebruikers willen, blijven deze niet binnen de gestelde budgetten en tijdsrestricties?
  • Bent u volledig afhankelijk van uw IT-leverancier en bent u niet in staat om kritische vragen te stellen of krijgt u daar geen bevredigend antwoord op?
  • Leest u over cybersecurity incidenten - waarin bedrijven afgeperst worden, het bedrijfsimago te grabbel wordt gegooid of bedrijven boetes opgelegd krijgen – maar hebt u geen idee hoe uw organisatie ervoor staat?
  • Worden door regelgeving allerlei eisen op het gebied van privacy aan uw organisatie gesteld, maar weet u niet aan welke regels u precies moet voldoen, welke privacygevoelige gegevens u in huis hebt en welke maatregelen u moet treffen?

Door het leveren van onafhankelijk advies en technische en organisatorische expertise kunnen wij u helpen om onder meer bovenstaande vragen te beantwoorden. Dit vooral door onze ervaring in talloze organisaties die met vergelijkbare problemen kampen en doordat wij geen belang hebben bij de implementatie (van een bepaalde technologie of leverancier).

Contact

Ragnar van der Valk

Ragnar van der Valk

Partner Technology, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 157 18 35

Volg ons