CO2 compliance en scheepvaart

Voldoen aan MRV-verplichtingen

Na de stationaire installaties die het meeste broeikasgas uitstoten en de luchtvaartmaatschappijen krijgt ook de scheepvaartsector te maken met de regelgeving van de Europese Unie over broeikasgasemissies. Schepen groter dan vijfduizend GT die EU-havens aandoen, zijn verplicht tot het monitoren, rapporteren en verifiëren (MRV) van hun emissies.

Goed ingericht monitoringplan

Om vanaf 2018 de emissies te monitoren, rapporteren en verifiëren moeten scheepseigenaren per schip een monitoringplan opstellen. De rapportage vindt plaats in een Annual Emissions Report. Wij ondersteunen klanten bij het in kaart brengen van de data die nodig zijn voor de MRV-rapportage en het opstellen van de rapportage zelf. Ook adviseren we hoe de klant het monitoringproces het beste kan uitvoeren.

Data-audit over juistheid en volledigheid

Zowel het monitoringplan als het Annual Emissions Report dienen door een geaccrediteerde verificateur gecontroleerd te worden. In tegenstelling tot de meeste verificaties, gericht op systemen en processen, is deze laatste verificatie in essentie een data-audit over de juistheid en volledigheid van uw cijfers.

PwC Certification B.V. voor tijdige verificatie

PwC Certification B.V. verleent al sinds 2005 verificatiediensten op diverse CO2-rapportageverplichtingen, zoals aan luchtvaartmaatschappijen, energiemaatschappijen, glasfabrikanten en tuinbouwondernemingen. Naar verwachting zal onze accreditatie voor de scheepvaartsector op korte termijn worden gerealiseerd, zodat wij u kunnen helpen om tijdig te voldoen aan de MRV-wetgeving.

Wilt u meer informatie over wat de wetgeving betekent voor uw organisatie, neem vrijblijvend contact op met een van onze experts.

"Om vanaf 2018 de emissies te monitoren, rapporteren en verifiëren moeten scheepseigenaren per schip een monitoringplan opstellen."

Contact

Milo Hartendorf

Milo Hartendorf

Consumer Markets Industry Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 299 15 98

Jeroen Dekker

Jeroen Dekker

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 092 77 97

Volg ons