MiFID II

Banken en asset managers moeten per januari 2017 voldoen aan de aangescherpte regels voor beleggingsdiensten. Op dat moment wordt de aangepaste Markets in Financial Instruments Directive (‘MiFID II’) effectief van kracht in Nederland, samen met een nieuwe verordening (‘MiFIR’). De nieuwe regels zijn mede bedoeld om beleggers beter te beschermen, een gelijk speelveld binnen Europa te waarborgen en financiële stabiliteit te versterken. MiFID II zet een nieuwe standaard voor ondernemingen die beleggingsdiensten verlenen, inclusief degenen die betrokken zijn bij het uitvoeren en /of ontvangen en doorgeven van orders, individueel vermogensbeheer en beleggingsadvisering.

MiFID II en MiFIR hebben niet alleen aanzienlijke impact op uw bedrijfsvoering, maar ook op uw business model. Als uw onderneming reeds gereguleerd is voor beleggingsdienstverlening onder de Wet op het financieel toezicht, betekent dit in ieder geval het aanscherpen van bestaande processen, systemen, controls en rapportages. Ook in de relatie met brokers en distributiepartners zullen (mogelijk) aanpassingen nodig zijn. Voor partijen die door de MiFID II en MiFIR geraakt worden, is het belangrijk om tijdig in actie te komen.

Zo kan PwC u helpen

Wij beschikken over een team van ervaren specialisten in Regulatory Compliance, Risk Management, Strategie, Project Management en IT. Met onze gecombineerde kennis, ervaring en internationale netwerk kunnen wij u begeleiden bij elke stap ter voorbereiding op MiFID II en MiFIR: van een gap-analyse, het inrichten en aanpassen van uw organisatie tot aan periodieke audits na afloop. Wij beschikken hiervoor over eigen tools en methodieken.

Zelf doen?

Heeft u al de nodige ervaring met het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving binnen uw organisatie, maar bent u benieuwd hoe u dit efficiënter kunt doen? In dat geval attenderen wij u op de MiFID II Do It Yourself Toolkit. Met deze toolkit heeft u de beschikking over dezelfde tools, kennis en methodieken die wij gebruiken om MiFID II en MiFIR projecten succesvol af te ronden. Lees hier meer over de mogelijkheden van deze toolkit.

Contact

Jochen Blaffert
Partner
Tel: 31 (0)88 792 1097
E-mailadres

Volg ons