Governance en waarden

Efficiënt bestuur is van vitaal belang voor elke organisatie, dus ook familiebedrijven. Wij kunnen u helpen met het professionaliseren van uw governancestructuren.

Governance voor familiebedrijven

Veel familiebedrijven zoeken naar manieren om hun bestuur professioneel te maken. Omdat er geen eenduidige governancerichtlijnen bestaan voor familiebedrijven, is dat niet altijd even gemakkelijk. De principes van de Code Tabaksblat - ontworpen voor beursgenoteerde bedrijven - zijn vaak goed toepasbaar, maar brengen wel zware administratieve lasten met zich mee. Onze professionals kennen de vraagstukken en uitdagingen die spelen bij familiebedrijven. Wij kunnen uw mensen trainen, adviseren over beloningsbeleid en potentiële risico’s voor u in kaart brengen en daarmee helpen te beheersen.

Kernwaarden

Het formuleren van de kernwaarden vormt de basis voor het gedrag dat u binnen de organisatie het meest waardeert. U voedt het met familiewaarden, strategie, merkbeloftes en governance doelstellingen, in een samenspel met uw werknemers, kapitaalverschaffers, maatschappij en andere belanghebbenden. Daarnaast is een van de grootste uitdagingen waar u voor staat, het doorgeven van uw waarden aan de volgende generatie. Wij kunnen u helpen de cultuur van uw familiebedrijf te borgen voor de toekomst.

Onze dienstverlening

  • Commissarisopleiding in samenwerking met Tilburg University.
  • Corporate governance-training (bijvoorbeeld communicatie tussen raad van commissarissen en raad van bestuur).
  • Ontwerp en implementatie van governancestructuren.
  • In kaart brengen en helpen beheersen van risico’s.
  • Onderzoek naar onregelmatigheden.
  • Ontwerp van een helder beloningsbeleid.
  • Advies over de ‘fit’ tussen commissariaat en persoonlijkheid van de commissaris.
  • Formuleren en implementeren van uw kernwaarden.

Risicomanagement en compliance

Uw onderneming moet voldoen aan allerlei regels en wetten. Wij kunnen u hiermee helpen door uw complianceprocessen te integreren in uw bedrijfsstrategie. Compliance vraagt om grote inspanning in alle geledingen van uw organisatie. Kunnen de processen rond uw jaarrekening en fiscale aangiften misschien efficiënter? Wat kan automatisering toevoegen? Hoe zorgt u ervoor dat uw complianceprocessen uw algemene strategie ondersteunen?

Onze financiële en fiscale specialisten kunnen die vragen voor u beantwoorden. We beschouwen uw business compliance niet als een verzameling individuele processen, maar als een geïntegreerd geheel. Dit noemen we de transparante complianceketen.

Transparante complianceketen

De integrale benadering garandeert dat compliance onderdeel wordt van uw corporate governance- en risicomanagement. De transparante complianceketen betekent dat we elk eindproduct in de keten beschouwen als beginpunt voor procesverbetering.

Zo kunnen wij u helpen

Door deze voortdurende verbetering versterken we alle schakels in uw complianceketen: financiële en salarisadministraties, financiële rapportages, jaarrekeningen en publicatiestukken, prognoses en meerjarenplannen, en fiscale aangiften.

Volg ons

Contact

Philip Vossenberg

Philip Vossenberg

Tax Partner en Regioleider ZuidWest, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 295 34 75

Niels Govers

Niels Govers

Single Family Office leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 906 82 17

Hide