Finance

Als CEO, CFO, controller of  treasurer steunt u dagelijks op uw financiële functie om uw bijdrage aan de organisatie te kunnen leveren. Die moet u voldoende inzicht geven om controle te kunnen houden over de koers. Wij helpen u dit mogelijk te maken, door uw financiële functie af te stemmen op uw strategie en slim en efficiënt in te richten.

Consulting Finance

Contact

Alexander Staal

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 72 42

Volg ons