Onze circulaire ambitie

Het is onze ambitie om in 2030 volledig circulair te opereren. Circulair wil zeggen: geen afval, geen uitstoot en optimaal hergebruik van materialen. Dit is in lijn met Sustainable Development Goal 12 (responsible consumption and production). Nu is ongeveer 40 procent van onze bedrijfsvoering circulair.

Circulair willen worden grijpt in op alle aspecten van onze bedrijfsvoering. Het vergt serieuze investeringen en andere keuzes dan voorheen, die niet altijd gemakkelijk zijn. Wij merken ook dat onze circulaire ambitie bij onze mensen leidt tot betrokkenheid en enthousiasme.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Duurzame Mobiliteit: Luchtvaart

Het terugdringen van de CO2-uitstoot als gevolg van vliegen is een van onze grootste uitdagingen. Dankzij conference call voorzieningen stappen we minder vaak het vliegtuig in. We kiezen waar mogelijk voor directe vluchten en vliegen minder in de businessclass. Relatief korte afstanden naar Frankfurt en Parijs doen we primair met de trein. Daarnaast compenseren we de CO2-uitstoot van al onze vluchten.

Onze ambitie om in 2030 circulair te opereren, vraagt echter om meer. Daarom investeren we in innovatie en duurzaamheid van de luchtvaart. In 2018 hebben we middels een financiële bijdrage een elektrisch vliegtuig gedoneerd aan het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum om onderzoek naar duurzaam vliegen te stimuleren. En een bijdrage aan de nieuwgevormde Stichting Duurzaam Vliegen, welke de donatie aanwendt voor laadinfrastructuur op vliegvelden. Onze grootste bijdrage aan duurzame luchtvaart is een afnamegarantie van een nieuw te ontwikkelen biobrandstoffabriek van SkyNRG.

Wij hebben ons voor een periode van vijf jaar gecommitteerd aan de afname van duurzame kerosine waardoor de uitstoot van CO2, fijnstof en zwavel door ons vliegverkeer stevig wordt gereduceerd. Tegelijkertijd dragen we daarmee bij aan de ontwikkeling in Delfzijl van de eerste Europese fabriek voor biobrandstof voor vliegtuigen.

Onze grootste bijdrage aan duurzame luchtvaart is een afnamegarantie vanaf 2022 van een nieuw te ontwikkelen biobrandstoffabriek van SkyNRG. Wij zijn daarom partner in het Board Now programma, waarbij de opbrengst van de afname direct weer wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen van een nieuw productiecomplex in Nederland voor duurzame kerosine. Met deze duurzame kerosine wordt de CO2-uitstoot met 85% verminderd ten opzichte van conventionele kerosine.

Duurzame Mobiliteit: Elektrisch rijden en treinverkeer

PwC streeft naar een CO2-neutraal wagenpark in 2025. Dit past in onze strategie om naar 100% circulair te gaan in 2030. Ongeveer een vijfde van ons wagenpark is nu volledig elektrisch. In 2017 lag dit percentage nog op veertien procent. Ook het aantal elektrische auto’s dat in bestelling is, neemt toe en nadert de vijftig procent.

De groei van het aandeel ‘elektrisch’ in ons wagenpark is het gevolg van maatregelen die deze auto’s aantrekkelijk te maken. Zo hebben onze mensen de mogelijkheid om hun benzine- en dieselauto’s boetevrij om te ruilen tegen een elektrische, in FY19 mochten 200 medewerkers gebruik van maken. We hanteren een bonussysteem dat het leasen van volledig elektrische auto’s relatief voordelig maakt. En we hebben een bonus/malus-systeem om eco-efficient rijden te stimuleren. Al met al hebben deze initiatieven geresulteerd in een stevige reductie van de CO2-uitstoot.

Wij stimuleren natuurlijk ook het reizen met het openbaar vervoer. In september 2018 hebben we alle NS Business Cards omgezet naar 1e klas, wat heeft geresulteerd in een flinke toename in het aantal treinreizen.

We hebben ons duurzaamheidsbudget gekoppeld aan de kosten van onze CO2-uitstoot.

Eén van de belangrijkste maatregelen die we hebben genomen is het linken van de kosten van onze CO2-uitstoot met ons budget voor circulaire maatregelen: we hebben onze totale CO2-uitstoot vermenigvuldigd met een prijs van honderd euro per ton uitstoot en dat resulteert in een budget van 1,85 miljoen euro voor het boekjaar 2018/2019.

Het bedrag van honderd euro is niet gebaseerd op de marktprijs van CO2-uitstootrechten in het emissiehandelsysteem, maar op een studie van het Centraal Plan Bureau. Het CPB heeft berekend dat de sociale kosten van de uitstoot op lange termijn op dat bedrag uitkomen. We gebruiken dit budget voor maatregelen om onze uitstoot verder te verlagen, investeringen in duurzame innovaties en andere compensatieprogramma's.

In 2018 hebben we een elektrisch vliegtuig gedoneerd aan het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Dit toestel wordt ingezet voor onderzoek om duurzaam vliegen verder te ontwikkelen.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Wat wij nog meer doen om circulair te worden?

  • Bijna negentig procent van onze energie is duurzaam opgewekt. In onze kantoren hebben we maatregelen genomen om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. In 2018 behaalden wij de Excellent score van het duurzaamheidslabel BREEAM, dat de duurzaamheid van gebouwen meet.
  • In onze kantoren scheiden we afval en de kantoren in Rotterdam en Amsterdam hebben een eigen compostmachine.
  • Tijdens verbouwingen in onze kantoren gebruiken we zoveel mogelijk bouwafval opnieuw.
  • We hebben sociale en duurzame criteria geïntegreerd in onze inkoopprocessen. Waar dat mogelijk is nemen we producten en diensten af van social enterprises.
  • Het nieuwe kloppende hart van ons hoofdkantoor in Amsterdam zijn we volledig circulair aan het verbouwen. Het zal een inspirerende en innovatieve ontmoetingsplek worden om het nieuwe, flexibele werken te stimuleren. Deze verbouwing is onderdeel van onze ambitie om in 2030 volledig circulair te zijn. Om collega's en bezoekers mee te nemen in deze verbouwing naar onze toekomstige Plaza hebben we Plaza.X ingericht. Deze ruimte werd in januari geopend.
  • Wij hebben indicatoren ontwikkeld om de voortgang te meten. Hierover rapporteren wij in ons jaarbericht. In het jaarbericht staat ook een uitgebreid overzicht van alle milieumaatregelen die we in het kader van onze circulaire ambitie nemen.

Contact

Wineke Haagsma

Wineke Haagsma

Head of Corporate Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 54 24

Volg ons