Ons net zero commitment

Onze milieu impact

Op basis van onze SDG impact meeting beschouwen wij negen SDG's als materieel. Drie daarvan hebben rechtstreeks betrekking op het milieu:

SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie
SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie
SDG 13 - Klimaatactie

Uit de negen materiële SDG's hebben we vier focus SDG's geselecteerd, dit zijn de SDG's waar wij als organisatie de grootste impact maken. SDG 13 is een van deze focus SDG's. Klimaatverandering is vandaag de dag een van de grootste uitdagingen en raakt iedereen. Van ouders die zich zorgen maken over de toekomst van hun kinderen tot pensioenfondsen die investeringsbeslissingen moeten nemen. Het is in ieders belang dat we een verdere opwarming van de aarde afwenden en de kansen voor duurzame groei volledig benutten.

Playback of this video is not currently available

0:02:29

The road to circularity

PwC Net Zero in 2030 

Ons mondiale commitment is om Net Zero te opereren, in lijn met SDG 13. Net Zero betekent dat we onze absolute uitstoot maximaal reduceren, met een minimum van vijftig procent. Het resterende deel compenseren we door onder meer een nieuw bos te laten aanplanten en zo meer CO2 uit de lucht te halen (carbon removal). Daarmee is onze uitstoot netto nul.

Wij rapporteren onze emissies volgens het GHG-protocol van het World Resources Institute (WRI) en in overeenstemming met de criteria en aanbevelingen van het Science Based Targets Initiative (SBTi). Door te voldoen aan de korte termijn (2030) SBTi zorgen wij ervoor dat onze milieuambities en -doelstellingen voldoende zijn om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 1,5°C ten opzichte van het pre-industriële niveau, de voorkeursdoelstelling van het Akkoord van Parijs.

De aandacht voor het terugdringen van de CO2-uitstoot in de wereld is belangrijk. Het is de belangrijkste stap die we kunnen zetten om de klimaatverandering te beperken en binnen de grenzen van onze planeet te leven.

PwC streeft ernaar om positieve bijdragen te leveren aan de maatschappij en het milieu. Dat doen we via onze mensen, onze business en door de duurzaamheid van onze eigen organisatie te vergroten. Wij willen in de voorhoede staan van de overgang naar een duurzamere samenleving. In lijn met onze mondiale strategie 'the new equation' realiseren we gedurfde en waardevolle oplossingen: combinatie van menselijk vindingrijkheid met technologie.

PwC is al jaren klimaatneutraal, wat simpelweg betekent dat we al onze CO2-uitstoot compenseren. Een paar jaar geleden hebben we de SDG’s omarmd en een 100% circulaire ambitie voor 2030 vastgesteld. Hiermee bedoelen we geen uitstoot, geen afval en optimaal hergebruik van grondstoffen. In 2017 introduceerden we een interne CO2-prijs van 100 euro per ton CO2. Tot slot kondigde PwC in september 2020 haar wereldwijde Net Zero ambitie aan, in lijn met het maximum van 1,5 graden temperatuurstijging zoals vastgelegd in de afspraken van Parijs.

Concreet betekent onze Net Zero-ambitie:

  • Minimaal 50% absolute reductie in 2030, met als doel 100%
  • Resterende CO2 compenseren met carbon removals
  • Minstens 50% van onze leveranciers (op basis van uitstoot) verplichten tot een vergelijkbare reductie

Het Science Based Targets initiative (SBTi) is de organisatie die beoordeelt of scoping, doelstellingen en voortgang van bedrijven in lijn zijn met de klimaatafspraken van Parijs. SBTi is een samenwerking van het Carbon Disclosure Project (CDP), het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF). De mondiale korte termijn (2030) emissiereductiedoelstellingen van PwC, die deel uitmaken van onze 'Net Zero by 2030'-commitment om klimaatverandering tegen te gaan, zijn onafhankelijk gevalideerd door de SBTi.

Onze Net zero reis tot nu toe

In de publicatie 'Onze reis naar Net zero' staat PwC stil bij hun reis naar Net Zero, met alle mijlpalen, initiatieven, inzichten, resultaten en geleerde lessen vanaf 2006 tot nu. Met als doel versneld door te pakken en als inspiratiebron voor andere organisaties op hun duurzame reis. Meer weten over welke maatregelen u kunt nemen? Welke tools er voorhanden zijn in de reis naar Net zero? En de kracht van samenwerkingsverbanden? Hopelijk inspireert onze duurzame reis ook uw organisatie.

Download de publicatie

Onze Net zero reis tot nu toe

De gebieden waar we het verschil willen maken

Luchtvaart en treinverkeer

Hoewel klantcontact voor ons als wereldwijd opererende organisatie een essentieel onderdeel blijft van ons werk, werpt de coronacrisis een nieuw perspectief op reizen. We zijn meer vertrouwd geraakt met online vergaderen, maar afspraken bij klanten blijven belangrijk. Het gaat om het vinden van een nieuwe balans.

Als internationaal bedrijf vinden we het belangrijk om over de toekomst van de luchtvaart mee te denken. Daarbij zijn we als voorzitter betrokken bij de werkgroep Anders Vliegen in de coalitie Anders Reizen. Een netwerk van grote bedrijven die samen werken aan de verduurzaming van hun zakelijke mobiliteit. Ook stimuleren wij innovatie in de luchtvaart met onder andere een financiële donatie aan het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) voor de aanschaf van een elektrisch vliegtuig.

Vanaf januari 2022 vliegen collega’s van PwC Nederland volledig met Sustainable Aviation Fuel (SAF). Hiermee is PwC de eerste grote organisatie die deze stap zet. Met deze toezegging reduceren wij onze eigen CO2-uitstoot voor zakelijk vliegverkeer en dragen we bij aan de toekomst van duurzame kerosine.

Samen met andere bedrijven, luchtvaartmaatschappijen en luchthavens, verenigd in de World Economic Forum’s Clean Skies for Tomorrow Coalition, wil PwC dat tenminste 10% van de wereldwijde brandstofvoorziening voor vliegtuigbrandstof in 2030 duurzaam is.

PwC draagt bij aan Duurzame luchtvaart

Lees meer over Duurzame luchtvaart

Elektrisch rijden

PwC streeft naar een CO2-neutraal wagenpark in 2025. Dit sluit aan bij onze strategie om in 2030 volledig circulair te opereren. Op dit moment is 63 procent van ons wagenpark elektrisch. Onze medewerkers kiezen inmiddels in meer dan zeventig procent van de gevallen voor een volledig elektrische auto. 

De groei van het aantal elektrische auto’s in ons wagenpark komt mede doordat we maatregelen nemen die de keuze voor deze auto’s aantrekkelijker maken. Zo hebben veel medewerkers gebruikgemaakt van de mogelijkheid om hun benzine- of dieselauto boetevrij in te ruilen tegen een elektrische. Ook hebben we een bonussysteem waarmee het leasen van een elektrische auto relatief voordelig wordt. Bovendien breiden we het aantal laadpalen bij onze kantoren steeds verder uit, waardoor medewerkers én bezoekers hun auto kunnen opladen. 

Het gebruik van auto’s op fossiele brandstoffen ontmoedigen we verder. Een dieselauto leasen is al niet meer mogelijk. En voor benzineauto’s worden nog slechts korte leasecontracten afgesloten.

Energie

Het energiegebruik in onze kantoren zorgt voor ongeveer acht procent van onze totale CO2-uitstoot. De maatregelen om het energiegebruik in gebouwen terug te dringen, hebben geleid tot een energiereductie van 66 procent in vijf jaar tijd.

Zo brengen we onder meer energiezuinige verlichting aan in onze parkeergarages. Ook onze technische installaties stellen we beter af. De verwarming en koeling van onze kantoren stemmen we goed af op hoe het kantoor wordt gebruikt. De energie die we gebruiken, is voor bijna negentig procent duurzaam opgewekt. In 2021 hebben wij onze ambitie verwezenlijkt om over te schakelen op 100% hernieuwbare elektriciteit. Wij hebben deze ambitie in lijn met onze RE100-overeenkomst een jaar eerder dan verwacht gerealiseerd. RE100 is een mondiaal netwerk van grote bedrijven die zich allemaal die allemaal gaan voor duurzame energie.

PwC stelt hoge duurzaamheidseisen aan haar kantoorgebouwen. Dat betekent energielabel A of hoger bij elk nieuw huisvestingscontract. Daarnaast zijn al onze veertien PwC-kantoren gecertificeerd met het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL. Dit keurmerk gaat naast energie ook over andere duurzame onderwerpen zoals gezondheid en biodiversiteit. De duurzame score van onze gebouwen is minimaal vier sterren van de vijf die er te verdienen zijn. Als we kantoorruimte huren, eisen we dat de pandeigenaren het kantoor binnen een half jaar ook laten certificeren met BREEAM-NL.

Playback of this video is not currently available

4:21

Duurzaam energieverbruik in onze kantoren

Afval

Ons restafval is het afgelopen boekjaar 2020/2021 gereduceerd met 57,58 procent. Ons recyclebaar afval is met 53,63 procent teruggebracht. Uiteindelijk willen we helemaal geen afval meer produceren. Dat betekent dat we ons afval gescheiden inzamelen en maximaal hergebruiken.

Papier is zo’n afvalstroom die we maximaal hergebruiken. Onze papieren bekertjes verwerken we tot tissues. De tissues worden gescheiden opgehaald en weer verwerkt tot ons (Cradle to Cradle-)toiletpapier. Sinds 2017 hebben we ook circulair printpapier. Liever printen en kopiëren we helemaal niet. We werken bij voorkeur papierloos. Onze laptops zijn voorzien van touchscreens waardoor we eenvoudig digitale aantekeningen kunnen maken. Beveiligde softwaretools maken het mogelijk om goed online samen te werken. Onze adviezen en rapportages zijn bij voorkeur in digitaal format.

Een andere afvalstroom is gft. Etensresten uit onze bedrijfsrestaurants composteren we in een eigen composteermachine. En op ons koffiedik worden oesterzwammen gekweekt voor vegetarische bitterballen.

Onze computers en telefoons worden gerecycled. En ons gebruikte kantoormeubilair krijgt na een opknapbeurt weer een nieuw leven. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de circulaire renovatie van ons hoofdkantoor in Amsterdam.

Biodiversiteit

Om intern bewust om te gaan met de impact die we hebben op de natuur met onze bedrijfsvoering, hebben we de Biodiversity Impact Screening Tool ontwikkeld. Hierdoor hebben we een inzicht hoe onder andere onze catering, wagenpark en meubilair bijdragen aan het verlies van biodiversiteit en maken we meer bewuste keuzes in de toekomst. 

We zijn ook bezig om onze collega’s bewuster te maken van de het verlies van biodiversiteit door bijvoorbeeld lunchlezingen met het WWF of seizoenswandelingen met staatsbosbeheer te organiseren.

De prijs van onze CO2-uitstoot is ons duurzaamheidsbudget

Een goede manier om CO2-uitstoot terug te dringen, is het beprijzen van uitstoot. Wij gaan nog een stap verder: de prijs van onze uitstoot is meteen ons duurzaamheidsbudget. Voor ons boekjaar 2020/2021 was dit een budget van 2 miljoen euro. Dit gebruiken we voor maatregelen om onze CO2-uitstoot te reduceren en te compenseren. 

Ook gebruiken we het budget voor innovaties die de energietransitie versnellen. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld geïnvesteerd in de ontwikkeling van een CO2-dashboard om onze medewerkers te informeren over hun milieuprestaties (EFI). Daarnaast werken we verder aan het verduurzamen van onze gebouwen. Andere voorbeelden zijn de ontwikkeling van de SDG Dome, het schenken van een elektrisch vliegtuig aan de NLR voor onderzoek en een afnamegarantie van biokerosine om schoner te reizen.

De prijs die wij hanteren voor een ton CO2 is honderd euro. Dit bedrag is gebaseerd op een studie van het Centraal Planbureau. Hierin zijn ook sociale kosten meegewogen, waardoor het bedrag hoger is dan de marktprijs van CO2-compensatie.

Playback of this video is not currently available

0:01:19

Wat we nog meer doen om net zero te bereiken

  • Met start-up Winnow zijn we een pilot gestart waarin we via machine learning voedselverspilling meten. En dus kunnen terugdringen.
  • Met Giant Leaps analyseren we de milieu-impact van onze catering. We stimuleren gezond eten, minder vlees en seizoensgebonden groenten.
  • Ons hoofdkantoor in Amsterdam wordt samen met onze toeleveranciers circulair gerenoveerd. Glas, binnenwanden, tapijt, kasten, meubilair; vrijwel alles wordt hergebruikt.
  • We doen mee aan het One for One-programma van Closing the Loop. Voor elke nieuwe telefoon die we kopen, halen we er een van de afvalbelt in Afrika.
  • Overgebleven maaltijden en producten bieden we aan bij Too Good To Go. Hiermee dragen we bij aan het verminderen van voedselverspilling in de wereld.
  • De materialen in onze gebouwen zijn voorzien van een materialenpaspoort van Madaster. Dat betekent dat de herkomst en de duurzaamheid van deze materialen inzichtelijk is. Inzicht helpt mee om materialen oneindig beschikbaar te houden.
  • Nieuwe verlichting kopen we circulair in. Dat betekent dat we ons richten op licht ‘as as service’ en op maximaal hergebruik.

TCFD rapport

De Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) ontwikkelt aanbevelingen om bedrijven te ondersteunen in het identificeren, beoordelen en delen van klimaatgerelateerde risico’s en kansen en de mogelijke impact hiervan op bedrijven. PwC steunt de opname van TCFD rapportage, omdat het ons sneller naar de net zero toekomst brengt die we proberen te behalen, door het versnellen van transformaties van bedrijven.

PwC Nederland specifiek addendum bij het TCFD rapport

TCFD rapport

EcoVadis Platinum duurzaamheidscertificaat voor PwC Nederland

PwC Nederland is beoordeeld met het EcoVadis Platinum Certificaat. Met deze hoogste duurzaamheidsranking behoren we tot  de één procent meest duurzame bedrijven in de wereld.

EcoVadis is ’s werelds grootste leverancier van zakelijke duurzaamheidsbeoordelingen. Al meer dan 65.000 bedrijven zijn door EcoVadis op duurzaamheid beoordeeld. EcoVadis onderzoekt een breed scala aan niet-financiële managementinformatie in vier verschillende duurzaamheidsthema’s: milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop.

Met name op het gebied van milieu en ethiek scoren we hoog. We behalen in deze categorieën een score van negentig van de maximaal honderd te behalen punten. In de categorie arbeids- en mensenrechten is de score tachtig. Voor duurzame inkoop, een categorie waarvoor we onlangs een circulair inkoopbeleid introduceerden, is de score zestig. De totaalscore voor PwC is 81, goed voor het hoogste platinum certificaat.

We laten ons sinds 2013 beoordelen op duurzaamheid. Enerzijds om ons als organisatie te vergelijken met andere bedrijven in de sector. Anderzijds om steeds duurzamer te worden richting onze ambitie volledig circulair in 2030. Sinds 2015 is onze EcoVadis score gestegen van 66 naar 81 in 2023.

Contact

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Chief Sustainability Officer, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 170 13 44

Volg ons