Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Onze circulaire ambitie

In 2030 willen we volledig circulair opereren

Het is onze ambitie om in 2030 volledig circulair te opereren. Dat betekent voor ons: geen afval, geen uitstoot en optimaal hergebruik van materialen. Dit is in lijn met sustainable development goal 12 (verantwoorde consumptie en productie) en 13 (klimaatactie). Nu is 42 procent van onze bedrijfsvoering circulair.

Onze circulaire ambitie past bij de wereldwijde koers van PwC om in 2030 Net Zero te zijn. Dat betekent dat we onze absolute uitstoot maximaal reduceren, met een minimum van vijftig procent. Het resterende deel om tot Net Zero te komen, compenseren we door onder meer nieuw bos te laten aanplanten en zo CO2 uit de lucht te halen (carbon removal).

Deze duurzaamheidsambities grijpen in op alle onderdelen van onze organisatie. Het vraagt om serieuze investeringen en andere keuzes dan voorheen. Die zijn niet altijd gemakkelijk, maar wel nodig. Gelukkig merken we dat onze circulaire ambitie bij onze medewerkers leidt tot betrokkenheid en enthousiasme.

Playback of this video is not currently available

PwC Net Zero in 2030 

Onze mondiale ambitie is om in 2030 Net Zero te opereren. Net Zero betekent dat we onze absolute uitstoot maximaal reduceren, met een minimum van vijftig procent. Het resterende deel compenseren we door onder meer een nieuw bos te laten aanplanten en zo meer CO2 uit de lucht te halen (carbon removal). Daarmee is onze uitstoot netto nul.

De aandacht voor het terugdringen van de CO2-uitstoot in de wereld is belangrijk. Klimaatverandering is vandaag de dag een van de grootste uitdagingen en raakt iedereen. Van ouders die zich zorgen maken over de toekomst van hun kinderen tot pensioenfondsen die investeringsbeslissingen moeten nemen. Het is in ieders belang dat we een verdere opwarming van de aarde afwenden en de kansen voor duurzame groei volledig benutten.

Als PwC, actief in meer dan 150 landen, geloven we dat we een grote rol kunnen spelen in het aanpakken van de klimaatproblematiek. Door allereerst zelf onze verantwoordelijkheid te nemen. Dat doen we met ons doel om Net Zero te worden in 2030. Vanaf 2022 gebruiken we alleen nog maar hernieuwbare energie.

Onze rol zien we echter breder. Met onze kennis van bedrijfsstrategieën en transformaties willen we ook onze opdrachtgevers bijstaan bij het realiseren van hun duurzame ambities. Wij zullen duurzaamheid steeds nadrukkelijker vervlechten in onze dienstverlening, bijvoorbeeld met advies over klimaatrisico’s en met onlinetooling over CO2-uitstoot.

Tot slot  dragen we bij aan het opstellen en het vormgeven van een mondiale klimaatagenda. In samenwerking met instanties als het World Economic Forum en de World Business Council for Sustainable Development werken we aan duidelijke verslaggevingsrichtlijnen en frameworks die bijdragen aan waardecreatie voor het bedrijfsleven op de lange termijn.

De gebieden waar we het verschil willen maken

Luchtvaart en treinverkeer

Onze vliegreizen hebben de meeste impact op onze CO2-uitstoot. Het afgelopen boekjaar (2019/2020) is de CO2-uitstoot door vliegen met 37 procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Dat komt vooral door de Covid-19-pandemie.

Hoewel klantcontact voor ons als wereldwijd opererende organisatie een essentieel onderdeel blijft van ons werk, werpt de coronacrisis een nieuw perspectief op reizen. We zijn meer vertrouwd geraakt met online vergaderen, maar afspraken bij klanten blijven belangrijk. Het gaat om het vinden van een nieuwe balans.

Daarbij gaan we verder op de weg die we voor de coronacrisis zijn ingeslagen. Het uitgangspunt blijft om zelf kritisch te zijn op wanneer we in het vliegtuig stappen. En als we vliegen, kiezen we zoveel mogelijk voor directe vluchten. De meeste uitstoot komt namelijk door opstijgen en landen. Voor relatief korte reizen naar bijvoorbeeld Frankfurt, Parijs en alle tussengelegen stations nemen we vooral de trein.

We denken mee over de toekomst van de luchtvaart

Als internationaal bedrijf vinden we het belangrijk om over de toekomst van de luchtvaart mee te denken. Wij zijn voorzitter van de werkgroep Anders Vliegen in de coalitie Anders Reizen. Dit is een netwerk van grote bedrijven die samen werken aan de verduurzaming van hun zakelijke mobiliteit. Wij moedigen andere organisaties aan ons te volgen in het streven naar minder uitstoot door vliegen.

Innovatie in de luchtvaart stimuleren we door onder andere onze financiële donatie aan het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) voor de aanschaf van een elektrisch vliegtuig. Zo kan verder onderzoek worden gedaan naar duurzame manieren van vliegen. Onze donatie aan Stichting Duurzaam Vliegen en de Nederlandse Vereniging van luchthavens moet de ontwikkeling van laadstations voor vliegtuigen stimuleren.

Verder hebben we met SkyNRG een contract voor een periode van vijf jaar afgesloten voor de afname van biokerosine. De CO2-uitstoot van deze duurzame kerosine is tot 85 procent minder dan die van conventionele kerosine. Doordat wij garant staan voor een grote afname, dragen we bij aan de bouw van de eerste biobrandstoffabriek voor vliegtuigen van Europa, vlakbij Delfzijl.

PwC schaart zich achter een initiatief om de levering en het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof te versnellen. Samen met andere bedrijven, luchtvaartmaatschappijen en luchthavens, verenigd in de World Economic Forum’s Clean Skies for Tomorrow Coalition, wil PwC dat tenminste 10% van de wereldwijde brandstofvoorziening voor vliegtuigbrandstof in 2030 duurzaam is. Daarvoor gaat het haar kennis en kunde delen in deze brede coalitie om de luchtvaartsector verder te verduurzamen.

Elektrisch rijden

PwC streeft naar een CO2-neutraal wagenpark in 2025. Dit sluit aan bij onze strategie om in 2030 volledig circulair te opereren. Op dit moment is 43 procent van ons wagenpark elektrisch. Onze medewerkers kiezen inmiddels in meer dan zeventig procent van de gevallen voor een volledig elektrische auto. 

De groei van het aantal elektrische auto’s in ons wagenpark komt mede doordat we maatregelen nemen die de keuze voor deze auto’s aantrekkelijker maken. Zo hebben veel medewerkers gebruikgemaakt van de mogelijkheid om hun benzine- of dieselauto boetevrij in te ruilen tegen een elektrische. Ook hebben we een bonussysteem waarmee het leasen van een elektrische auto relatief voordelig wordt. Bovendien breiden we het aantal laadpalen bij onze kantoren steeds verder uit, waardoor medewerkers én bezoekers hun auto kunnen opladen. 

Het gebruik van auto’s op fossiele brandstoffen ontmoedigen we verder. Een dieselauto leasen is al niet meer mogelijk. En voor benzineauto’s worden nog slechts korte leasecontracten afgesloten.

Voor onze taxiritten maken we gebruik van Travel Electric. Dit is een social enterprise in Amsterdam die we bovendien pro bono ondersteunen met onze diensten.

Energie

Het energiegebruik in onze kantoren zorgt voor ongeveer acht procent van onze totale CO2-uitstoot. De maatregelen om het energiegebruik in gebouwen terug te dringen, hebben geleid tot een energiereductie van 66 procent in vijf jaar tijd.

Zo brengen we onder meer energiezuinige verlichting aan in onze parkeergarages. Ook onze technische installaties stellen we beter af. De verwarming en koeling van onze kantoren stemmen we goed af op hoe het kantoor wordt gebruikt. De energie die we gebruiken, is voor bijna negentig procent duurzaam opgewekt. Vanaf 2022 komt honderd procent van hernieuwbare bronnen. Dat sluit aan op wat we wereldwijd hebben afgesproken in RE100, een mondiaal netwerk van grote bedrijven die allemaal gaan voor duurzame energie.

PwC stelt hoge duurzaamheidseisen aan haar kantoorgebouwen. Dat betekent energielabel A of hoger bij elk nieuw huisvestingscontract. Daarnaast zijn al onze veertien PwC-kantoren gecertificeerd met het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL. Dit keurmerk gaat naast energie ook over andere duurzame onderwerpen zoals gezondheid en biodiversiteit. De duurzame score van onze gebouwen is minimaal vier sterren van de vijf die er te verdienen zijn. Als we kantoorruimte huren, eisen we dat de pandeigenaren het kantoor binnen een half jaar ook laten certificeren met BREEAM-NL.

Afval

Ons restafval is het afgelopen boekjaar 2019/2020 gereduceerd met 37 procent. Ons recyclebaar afval is met 32 procent teruggebracht. Uiteindelijk willen we helemaal geen afval meer produceren. Dat betekent dat we ons afval gescheiden inzamelen en maximaal hergebruiken.

Papier is zo’n afvalstroom die we maximaal hergebruiken. Onze papieren bekertjes verwerken we tot tissues. De tissues worden gescheiden opgehaald en weer verwerkt tot ons (Cradle to Cradle-)toiletpapier. Sinds 2017 hebben we ook circulair printpapier. Liever printen en kopiëren we helemaal niet. We werken bij voorkeur papierloos. Onze laptops zijn voorzien van touchscreens waardoor we eenvoudig digitale aantekeningen kunnen maken. Beveiligde softwaretools maken het mogelijk om goed online samen te werken. Onze adviezen en rapportages zijn bij voorkeur in digitaal format.

Een andere afvalstroom is gft. Etensresten uit onze bedrijfsrestaurants composteren we in een eigen composteermachine. En op ons koffiedik worden oesterzwammen gekweekt voor vegetarische bitterballen.

Onze computers en telefoons worden gerecycled. En ons gebruikte kantoormeubilair krijgt na een opknapbeurt weer een nieuw leven. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de circulaire renovatie van ons hoofdkantoor in Amsterdam.

Circulair inkopen

Een circulaire ambitie is pas compleet als deze ook in de keten wordt doorleefd. We hebben een circulair inkoopbeleid dat aansluit bij onze circulaire ambitie: volledig circulair in 2030. Sinds 2018 houden we bij hoeveel we circulair inkopen. Daarover zijn we transparant in ons jaarverslag. Het afgelopen boekjaar was 28 procent van onze inkoop circulair. Het jaar ervoor was dit nog geen negentien procent.

Op verschillende manieren stimuleert PwC circulariteit in de keten. Een gedragscode voor leveranciers is bijvoorbeeld onderdeel van onze leveringsvoorwaarden. Net als aandacht voor het milieu bij offerteaanvragen. Bij aanbestedingen vanaf 25.000 euro kijkt de afdeling Corporate Sustainability standaard mee bij het inkoopproces.

Een van de successen van het inkoopbeleid is het contract met onze cateraar. Gezamenlijk hebben we gekeken hoe de catering bij PwC duurzamer kan. Het resultaat is dat maaltijden een stuk gezonder zijn voor onze medewerkers. Maar dat niet alleen: producten zijn ook eerlijk, lokaal en verantwoord geproduceerd. De duurzame catering heeft gezorgd voor dertig procent minder vleesconsumptie, dertig procent minder verpakkingen en 45 procent minder voedselverspilling.

De prijs van onze CO2-uitstoot is ons duurzaamheidsbudget

Een goede manier om CO2-uitstoot terug te dringen, is het beprijzen van uitstoot. Wij gaan nog een stap verder: de prijs van onze uitstoot is meteen ons duurzaamheidsbudget. Voor ons boekjaar 2019/2020 was dit een budget van 1,88 miljoen euro. Dit gebruiken we voor maatregelen om onze CO2-uitstoot te reduceren en te compenseren. 

Ook gebruiken we het budget voor innovaties die de energietransitie versnellen. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld geïnvesteerd in de ontwikkeling van een CO2-dashboard om onze medewerkers te informeren over hun milieuprestaties. Daarnaast werken we verder aan het verduurzamen van onze gebouwen. Andere voorbeelden zijn de ontwikkeling van de SDG Dome, het schenken van een elektrisch vliegtuig aan de NLR voor onderzoek en een afnamegarantie van biokerosine om schoner te reizen.

De prijs die wij hanteren voor een ton CO2 is honderd euro. Dit bedrag is gebaseerd op een studie van het Centraal Planbureau. Hierin zijn ook sociale kosten meegewogen, waardoor het bedrag hoger is dan de marktprijs van CO2-compensatie.

Playback of this video is not currently available

Wat we nog meer doen om circulair te worden

  • Met start-up Winnow zijn we een pilot gestart waarin we via machine learning voedselverspilling meten. En dus kunnen terugdringen.
  • Met Giant Leaps analyseren we de milieu-impact van onze catering. We stimuleren gezond eten, minder vlees en seizoensgebonden groenten.
  • Ons hoofdkantoor in Amsterdam wordt samen met onze toeleveranciers circulair gerenoveerd. Glas, binnenwanden, tapijt, kasten, meubilair; vrijwel alles wordt hergebruikt.
  • We doen mee aan het One for One-programma van Closing the Loop. Voor elke nieuwe telefoon die we kopen, halen we er een van de afvalbelt in Afrika.
  • Overgebleven maaltijden en producten bieden we aan bij Too Good To Go. Hiermee dragen we bij aan het verminderen van voedselverspilling in de wereld.
  • De materialen in onze gebouwen zijn voorzien van een materialenpaspoort van Madaster. Dat betekent dat de herkomst en de duurzaamheid van deze materialen inzichtelijk is. Inzicht helpt mee om materialen oneindig beschikbaar te houden.
  • Nieuwe verlichting kopen we circulair in. Dat betekent dat we ons richten op licht ‘as as service’ en op maximaal hergebruik.

EcoVadis Platinum duurzaamheidscertificaat voor PwC Nederland

PwC Nederland is beoordeeld met het EcoVadis Platinum Certificaat. Met deze hoogste duurzaamheidsranking behoren we tot  de één procent meest duurzame bedrijven in de wereld.

EcoVadis is ’s werelds grootste leverancier van zakelijke duurzaamheidsbeoordelingen. Al meer dan 65.000 bedrijven zijn door EcoVadis op duurzaamheid beoordeeld. EcoVadis onderzoekt een breed scala aan niet-financiële managementinformatie in vier verschillende duurzaamheidsthema’s: milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop.

Met name op het gebied van milieu en ethiek scoren we hoog. We behalen in deze categorieën een score van negentig van de maximaal honderd te behalen punten. In de categorie arbeids- en mensenrechten is de score tachtig. Voor duurzame inkoop, een categorie waarvoor we onlangs een circulair inkoopbeleid introduceerden, is de score zestig. De totaalscore voor PwC is 81, goed voor het hoogste platinumcertificaat.

We laten ons sinds 2013 beoordelen op duurzaamheid. Enerzijds om ons als organisatie te vergelijken met andere bedrijven in de sector. Anderzijds om steeds duurzamer te worden richting onze ambitie volledig circulair in 2030. Sinds 2015 is onze EcoVadisscore gestegen van 66 naar 81 in 2020.

Contact

Wineke Haagsma

Wineke Haagsma

Head of Corporate Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 54 24

Volg ons