Financial Auditing

In onze jaarrekeningcontrole, ook wel audit genoemd verbinden we drie thema’s: inzicht, reputatie en slimmer werken. De accountant moet zijn rol waarmaken door op basis van zijn grondige werkzaamheden nieuwe inzichten te verschaffen. Inzichten aan de gecontroleerde organisatie, maar ook inzichten aan de bredere groep van stakeholders bij die gecontroleerde organisatie.

Dat doen we in de vorm van heldere communicatie aan bestuurders en commissarissen tijdens onze controle en door organisaties te helpen hun eigen relevantie breed zichtbaar te maken. Die inzichten kunnen liggen op het gebied van de jaarrekening, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld de strategie en de waardebepalende factoren van de onderneming en de daaraan verbonden risico’s. Of over nieuwe ontwikkelingen zoals werken in de cloud of cyber security. Kortom, er is meer dan alleen de jaarrekening.

Financial Auditing

PwC Accountancy Insights

Accounting & Reporting Talks

Onze inzichten zijn alleen geloofwaardig als onze reputatie niet ter discussie staat. Reputatie is een kwestie van een lange adem en hangt nauw samen met het gedrag van onze organisatie. Het startpunt voor ons reputatiedenken is dan ook kwaliteit. Het leveren van kwalitatief hoogstaande dienstverlening betekent voor ons meer dan alleen excelleren in vaktechnische kennis en het voldoen aan gedrags- en beroepsregels. Het gaat ook om de manier waarop wij toegevoegde waarde leveren aan onze klanten en in de behoefte van het maatschappelijk verkeer voorzien. Dat doen we met professionals die betrokken zijn en op hun beurt weer inspirerend zijn voor anderen bij het bouwen aan vertrouwen in organisaties en de maatschappij.

Inzicht en reputatie alleen zijn niet voldoende. We zoeken voortdurend naar nieuwe manieren van slimmer werken. Slimmer door in de controleaanpak verhoogde dijkbewaking aan te brengen waar nodig en simplificering en standaardisering waar mogelijk. Maar ook slimmer kijken naar data en slimmer kijken naar de opbouw van controledossiers door optimaal gebruik te maken van technologie. We noemen dat onze ‘Way of Working’.

We stimuleren daarbij een cultuur waarin professionals hun trots op het accountantsberoep uitdragen, niet berusten in ‘the status quo’, continu zoeken naar verbeteringen in onze audit aanpak en klanten wijzen op het belang van een kwalitatief hoogwaardige controle.

CSRD webcast serie

Benieuwd naar CSRD-verhalen vanuit de praktijk? 

Graag delen we onze ervaring tot nu toe, de rol die nieuwe technologie speelt en de inzichten vanuit onze Global CSRD survey.

Meld je hier aan

Contact

Jeroen van Kessel

Jeroen van Kessel

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 241 65 81

Volg ons