Woningcorporaties

Strategische keuzes in een nieuwe werkelijkheid

Hoe blijft u in control tijdens (digitale) transformaties?

De nieuwe werkelijkheid voor woningcorporaties bestaat uit grote wetswijzigingen in een tijd van economische schommelingen en megatrends zoals de energietransitie en demografische veranderingen. Deze ontwikkelingen hebben directe invloed op de corporaties en hun huurders. De gewijzigde wet- en regelgeving vraagt van woningcorporaties om hun kerntaken in het maatschappelijke veld te hervormen, terwijl de verdiencapaciteit onder druk staat. Hoe blijft u als corporatiebestuurder in control tijdens complexe veranderingen?

Strategie voor maatschappelijke meerwaarde

Een strategisch plan vanuit uw visie aansluitend op de vraag vanuit uw omgeving en gebaseerd op pragmatisch asset-management is noodzakelijk om richting te bepalen. De energietransitie en demografische ontwikkelingen in combinatie met de via de wet aangestuurde focus op kerntaken vragen een organisatie die in controle is op haar strategie realisatie. Een financiële positie die aansluit op uw strategie is daarvoor een absolute randvoorwaarden. Thema’s als outsourcing en scherpe inkoop zijn daarbij van belang.

Uw strategie moet worden vertaald in meetbare doelen voor uw vastgoed- en projectenportefeuille. Hebt u voor ogen hoe u verdergaat met uw niet-Daeb-activiteiten? Ook de optimale schaal van uw organisatie is van belang: een fusie- of samenwerkingsverband voor uw Daeb-activiteiten kan wenselijk zijn. En het vormgeven van resultaatgestuurde innovaties met andere corporaties kan zowel de sector als uw organisatie goed doen.

Zo kunnen wij u helpen

Vanuit onze langjarige ervaring met woningcorporaties en onze goede relaties met externe stakeholders helpen wij u om in control te zijn. Wij werken met u aan een heldere strategie en scherp risicomanagement met onder meer aandacht voor belastingen (tax planning) en IT – hoe staan uw systemen ervoor? Gebruikt u de mogelijkheden van ‘big data’? Weet u de relatie te leggen met de informatiestromen uit uw omgeving.

Wij kennen wet- en regelgeving en kunnen naast wettelijke compliance ook assurance geven op uw niet-financiële cijfers, processen, systemen en de algehele kwaliteit van uw organisatie. Ook adviseren we bij samenwerkingsverbanden of fusies. Als kritische gesprekspartner bouwen wij met u aan een woningcorporatie die klaar is voor de toekomst.

Contact

Huub Wüst

Huub Wüst

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0) 88 792 52 43

Richard Venderbosch

Richard Venderbosch

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 13 25

Volg ons