Vertrouwen

Voor het versterken van het vertrouwen in de bancaire sector, is het essentieel dat banken overeenstemming bereiken met hun belanghebbenden over de doelstellingen die zij willen behalen.  Een voortdurende dialoog is nodig tussen banken en belanghebbenden over ten minste de volgende drie doelstellingen: 

  1. Bijdrage aan de samenleving
  2. Bijdrage aan de reële economie
  3. Financiële stabiliteit

 1. Bijdrage aan de samenleving

Van banken wordt verwacht, wellicht nog meer dan van andere bedrijven, dat zij zich als good corporate citizens gedragen. De positieve bijdrage die banken op die manier aan de samenleving kunnen leveren, kan worden onderverdeeld in twee componenten:

a) Voldoen aan geldende wet- en regelgeving.

b) Betrouwbaar, transparant en integer handelen waarbij het klantenbelang echt vooropstaat en die de omgeving waarin de bank opereert ten goede komt. Het alleen voldoen aan geldende wet- en regelgeving is niet namelijk voldoende om een good corporate citizen te zijn. Zo heeft de overheid, om dit te bevorderen, beperkingen opgelegd aan het beloningsbeleid van banken en is de verplichte bankierseed ingevoerd.

Voor beide componenten geldt dat nieuwe technologieën, met name big data, behulpzaam kunnen zijn. 

2. Bijdrage aan de reële economie

Een van de hoofdfuncties van banken is het financieren van de reële economie. Strengere kapitaalseisen en de grote onroerend-goedfinancieringen op de bankbalansen beperken echter de ruimte die banken daarvoor hebben. Aandacht voor de verhouding tussen financiering van roerende en onroerende goederen is van belang voor de bijdrage aan de reële economie.

FinTech-partijen die zich richten op kredietverlening vormen in het algemeen zelf geen nieuwe bron van financiering; ze nemen geen risico op hun balans maar transfereren slechts risico's tussen verstrekkers en afnemers van krediet. FinTech-partijen zoals crowdfundingaanbieders, peer-to-peer lenders en aggregators bieden bankklanten toegang tot alternatieve bronnen van financiering. Samenwerking met dergelijke partijen is daarom voor banken een mogelijkheid om groepen klanten die normaal gesproken niet in aanmerking komen voor bankkredieten toch te bedienen. Dit betreft bijvoorbeeld klanten die nog geen trackrecord hebben op het vlak van kredietverlening en daardoor minder makkelijk aan een lening kunnen komen. 

3. Financiële stabiliteit

Een stabiel financieel systeem is een voorwaarde voor een gezonde economie en een welvarende samenleving. Om een bijdrage aan de financiële stabiliteit te leveren, en dus een onmiskenbaar onderdeel van zo’n systeem te zijn, zullen banken zelf financieel gezond moeten zijn. Dat vereist een duurzaam, toekomstbestendig verdienmodel dat een balans vindt tussen winstgevendheid - nodig om de solvabiliteit op peil te houden, investeringen in de toekomst te financieren en rendement te bieden aan aandeelhouders en spaarders - en een aanvaardbaar risicoprofiel.

Contact

Eugénie Krijnsen

Eugénie Krijnsen

Industry Leader Financial Sector, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 36 98

Bauke Sprenger

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 361 88 23

Thomas Rijneveld

Thomas Rijneveld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 51 20

Volg ons