Corporate Sustainability

Jouw werk en de maatschappij

Bij PwC sta je als accountant, adviseur of belastingspecialist midden in de maatschappij. Jouw werk heeft een directe impact op de samenleving en daar handel je ook naar. Je levert graag een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken; corporate sustainability (CS) is een onmisbaar onderdeel van jouw dienstverlening en jouw manier van werken.

Bouwen aan vertrouwen

Als PwC professional bouw je aan vertrouwen in de maatschappij en help je bij het oplossen van belangrijke problemen. Je bent ervan overtuigd dat jij, samen met jouw klanten, het verschil kunt maken door jouw kennis, vaardigheden en netwerk in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat doe je in jouw dagelijks werk, maar ook in speciale diensten voor jouw klanten op het gebied van duurzaamheid, vergrijzing en mobiliteit.

Verantwoord ondernemen

Bij PwC kom je terecht in een diverse organisatie, waar medewerkers én klanten zich thuis voelen. Voor jou staat de kwaliteit en integriteit van onze producten en diensten voorop. Dat kan ook niet anders als je mag meedenken over belangrijke onderwerpen als bezuinigingen, schommelende olieprijzen, vergrijzing en de toekomst van de zorg. Je draagt proactief onze visie op maatschappelijke vraagstukken uit, ethiek is een vast onderdeel van onze trainingen en processen. Daarnaast neem je in jouw adviezen de gevolgen mee voor het welzijn van mens en dier, het milieu en de lange termijn. De maatschappelijke impact hiervan bespreek je met jouw klant.

Playback of this video is not currently available

maatschappelijke verantwoordelijkheid

Onze Corporate Sustainability 

De sustainable development goals (SDG’s) die de VN in 2015 vaststelde, zijn gericht op de oplossing van de meest urgente mondiale problemen, zoals honger ongelijkheid en klimaatverandering. De SDG’s doen een nadrukkelijk beroep op het bedrijfsleven en andere organisaties om bij te dragen aan de realisatie van de doelen. De SDG’s sluiten naadloos aan op onze purpose. We streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van belangrijke problemen en te bouwen aan vertrouwen in de samenleving door ons te laten leiden door waarden die gericht zijn op de buitenwereld. We meten onze bijdrage aan de SDG’s om ongewenste effecten te verzachten en positieve effecten verder te stimuleren. Daarnaast willen we onze mensen inspireren en betrekken om de SDG’s te implementeren in ons dagelijks werk. Daarom hebben we de SDG Experience gelanceerd. De SDG Experience laat mensen de urgentie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) inzien en toont tegelijkertijd hoe nieuwe technologie oplossingen kan bieden voor grote mondiale problemen. Deze ervaring laat zien hoe nieuwe technologieën en individuele acties kunnen bijdragen aan het behalen van de SDG's. 

Het is onze ambitie om in 2030 volledig circulair en klimaatneutraal te opereren. Circulair wil zeggen: geen afval, geen uitstoot en optimaal (her)gebruik van materialen. Volledig in lijn met de Sustainable Development Goal 12 (responsible consumption and production). We hebben een ambitieuze doelstelling en rapporteren over diverse impact gebieden (elektrisch rijden, luchtvaart, treinverkeer, energie, afval en Procurement).Door transparant over onze voortgang te rapporteren, zijn we verantwoordelijk voor onze acties. Eén van de belangrijkste maatregelen die we hebben genomen is het linken van de kosten van onze CO2-uitstoot met ons budget voor circulaire maatregelen: we hebben onze totale CO2-uitstoot vermenigvuldigd met een prijs van honderd euro per ton uitstoot en dat resulteert in een budget van 1,85 miljoen euro voor het boekjaar 2018/2019. We gebruiken dit budget voor maatregelen om onze uitstoot verder te verlagen, investeringen in duurzame innovaties en andere compensatieprogramma's. Als PwC professional streef je ernaar de druk op het milieu te beperken door minder CO2-uitstoot, vooral op het gebied van mobiliteit en energieverbruik. Je werkt in energiezuinige kantoren en kunt kiezen voor een ov-kaart. Je wordt gestimuleerd een elektrische leaseauto te kiezen; tegelijkertijd wordt de uitstoot van jouw auto- en vliegkilometers gecompenseerd door investeringen in duurzame energieprojecten. PwC streeft naar een CO2-neutraal wagenpark in 2025.

Playback of this video is not currently available

Social enterprises

Bij social enterprises is geld verdienen niet het doel, maar een middel om de wereld rechtvaardiger en socialer te maken. Het sociale of ecologische doel staat voorop; deze ondernemingen zetten zich vaak in voor eerlijke handel, voor meer sociale samenhang, of ze maken een product dat ecologisch verantwoord is. Wij zijn ervan overtuigd dat wij, onze klanten en de maatschappij veel kunnen leren van sociale ondernemingen. Daarom geven wij Social Enterprises een steuntje in de rug, zodat we samen kunnen bijdragen aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke problemen. 

Als PwC professional kun je onder werktijd een maatschappelijk doel ondersteunen, hetzij een bestaand doel of een project dat je zelf aandraagt. Daarbij zet je jouw kennis en kunde in zoals altijd: wat je doet, ligt in het verlengde van je gewone werk, alleen wordt er geen rekening verstuurd. Een typische win-win situatie: jij doet waar je het beste in bent én een maatschappelijke instelling wordt geholpen. Sinds 2013 richten we ons speciaal op zogenoemde social enterprises.

 • Social Enterprise NL
  We zijn één van de founding partners van dit landelijke platform dat sociale ondernemingen vertegenwoordigt, verbindt en ondersteunt.

 • Social Impact Lab
  In deze competitie voor start-ups kunnen de drie meest belovende beginnende sociale ondernemingen aanspraak maken op twee jaar begeleiding van PwC, huisvesting en financiering.

Overige initiatieven

Naast deze initiatieven op het gebied van social enterprises kun jij je binnen PwC ook nog inzetten voor de volgende maatschappelijk verantwoorde projecten:

 • What matters 2U
  Met de stichting What matters 2U uiten we onze waardering voor collega’s die zich - ook buiten werktijd - inzetten voor een goed doel. Als jij je als PwC’er vrijwillig inzet voor een goed doel kun jij een award winnen, met een geldprijs die ten goede komt aan het project waarvoor jij je inzet.

 • Giving back
  Als PwC’er kun je je als mentor inzetten voor de stichting Giving Back, die ambitieuze scholieren en studenten, voor het merendeel met een multiculturele achtergrond, ondersteunt bij hun studiekeuze, de start van een succesvolle carrière en het opbouwen van een relevant netwerk.