Valuations & Modelling

Webinar impairment testing

De gevolgen van Covid-19 voor impairment testing volgens IAS36

Covid-19 heeft zich snel ontwikkeld en heeft geleid tot een hoge volatiliteit op de de aandelenmarkten. Covid-19 kan een aanleiding voor bedrijven zijn om bijzondere waardevermindering te testen.

Tijdens dit webinar geven wij u inzicht in de noodzaak om een trigger-based impairment test uit te voeren. We gaan in op de volgende onderwerpen: scenario-analyse, disconteringspercentages, de eindwaarde en disclosure vereisten.

John Peters, Frank de Lange en Prof. dr. Arjan Brouwer RA, partner en Chief Accountant van PwC Nederland, delen hun kennis. 

Playback of this video is not currently available

Impairment testing

Weet wat een onderneming waard is

Tegen welke prijs koopt of verkoopt u een onderneming of bedrijfsonderdeel? Belangrijke strategische beslissingen baseert u uiteraard niet op ruwe berekeningen en cijfers. In dat geval hebt u een grondige waardebepaling nodig. Een waardering die inzicht verschaft, gebaseerd is op feiten en overeind blijft in onderhandelingen. En die de toets der kritiek van de verschillende stakeholders kan doorstaan.

Een onafhankelijke waardering die inzicht geeft

Onze aanpak kenmerkt zich door objectiviteit en een onafhankelijke opstelling. Een groot goed voor ons, want het betekent dat uw stakeholders op onze waardebepalingen kunnen bouwen. Onze zeer ervaren specialisten beschikken over diepgaande kennis van uw sector. We voeren doelgericht en grondig een waardering uit, pragmatisch en zonder te verzanden in details. Zo krijgt u inzicht in de waarde en de factoren die deze waarde bepalen, zodat u gefundeerde beslissingen kunt nemen.

Zo kunnen wij u helpen

Wij bieden u een heldere waardering op de verschillende momenten waarop u die nodig hebt, onder andere bij:

  • fusies en overnames: ondersteuning bij koop en verkoop van ondernemingen en bedrijfsonderdelen
  • verantwoording aan aandeelhouders (fairness opinions)
  • fiscale herstructureringen die samenhangen met deals
  • disputen die voortkomen uit deals
  • jaarverslaggeving (purchase price allocation, impairment testing)

Contact

John Peters

Partner, PwC Netherlands

Tel: 31 (0)62 460 28 61

Volg ons