Valuations

Weet wat een onderneming waard is

Tegen welke prijs koopt of verkoopt u een onderneming of bedrijfsonderdeel? Belangrijke strategische beslissingen baseert u uiteraard niet op ruwe berekeningen en cijfers. In dat geval hebt u een grondige waardebepaling nodig. Een waardering die inzicht verschaft, gebaseerd is op feiten en overeind blijft in onderhandelingen. En die de toets der kritiek van de verschillende stakeholders kan doorstaan.

Een onafhankelijke waardering die inzicht geeft

Onze aanpak kenmerkt zich door objectiviteit en een onafhankelijke opstelling. Een groot goed voor ons, want het betekent dat uw stakeholders op onze waardebepalingen kunnen bouwen. Onze zeer ervaren specialisten beschikken over diepgaande kennis van uw sector. We voeren doelgericht en grondig een waardering uit, pragmatisch en zonder te verzanden in details. Zo krijgt u inzicht in de waarde en de factoren die deze waarde bepalen, zodat u gefundeerde beslissingen kunt nemen.

Zo kunnen wij u helpen

Wij bieden u een heldere waardering op de verschillende momenten waarop u die nodig hebt, onder andere bij:

  • fusies en overnames: ondersteuning bij koop en verkoop van ondernemingen en bedrijfsonderdelen
  • verantwoording aan aandeelhouders (fairness opinions)
  • fiscale herstructureringen die samenhangen met deals
  • disputen die voortkomen uit deals
  • jaarverslaggeving (purchase price allocation, impairment testing)

Contact

John Peters

Partner

Tel: +31 (0)88 792 76 20

Volg ons