Gezondheidszorg

Hoe geeft u vorm aan de zorg van morgen?

Betere zorg tegen maatschappelijk lagere kosten

Nederlanders maken zich steeds meer zorgen over de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg, zo blijkt uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Megatrends als demografische verschuivingen en technologische doorbraken zijn van grote invloed op de zorg van de toekomst. Met het blijven leveren van goede en toegankelijke zorg kan uw organisatie voor grote vraagstukken komen te staan.

Betere zorg tegen maatschappelijk lagere kosten
Onze visie: Kwaliteit van leven voorop, individu centraal

Onze visie: Kwaliteit van leven voorop, individu centraal

Niet het behandelen van aandoeningen staat voorop, maar het individu en zijn kwaliteit van leven. In ons werk voor en met zorgorganisaties hebben we aangetoond dat onnodige behandelingen en organisatie-inzet voorkomen kan worden, kwaliteit van zorg verbetert en medewerkers meer tevreden zijn.

Wat begint met kleine initiatieven op de werkvloer resulteert al snel in een fundamentele omslag in denken en doen van zorgorganisaties. Ook vraagt het om nieuwe manieren van financieren, toezicht houden en organiseren én om de inzet van nieuwe technologie. In ons internationale rapport “Connected and coordinated: personalised service delivery for the elderly”, ziet u een uitwerking van deze visie op de ouderenzorg. Strategy& (voormalig Booz&Co), onderdeel van het PwC netwerk, werkte deze visie uit voor de curatieve zorg in de publicatie Kwaliteit als Medicijn.

Zo kunnen wij u helpen

Wij zijn transformatiepartner van organisaties in de zorg die willen veranderen om de kwaliteit van zorg (verder) te verbeteren en maatschappelijke kosten te verlagen. Wij zetten ons brede netwerk van strategen, organisatiedeskundigen, implementatie- en veranderexperts, accountants en financiële experts, fiscalisten, onderzoekers en juristen, graag voor u in bij het vinden van uw invulling van betere zorg tegen lagere kosten. 

Op dit moment begeleiden wij vanuit onze visie bijvoorbeeld:

  • Ziekenhuizen met grote transformaties (bijv. Bernhoven).
  • Organisaties in de zorg die willen overgaan naar horizontaal toezicht. Wij zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van horizontaal toezicht in de zorg. Met het door ons ontwikkelde (digitale) instapmodel kunt u inventariseren in hoeverre uw organisatie klaar is voor horizontaal toezicht. U krijgt te weten waar u staat, hoe u verder kunt verbeteren en hoe hierover goed kunt communiceren met uw representerende zorgverzekeraar.
  • Organisaties in de zorg voor mensen met een beperking/in het sociaal domein met strategie- en implementatietrajecten gericht op gepersonaliseerde dienstverlening en publieke waarde.
  • Organisaties in cure en care naar succesvolle meerjarenafspraken met de betalers.
  • Organisaties in de ouderenzorg in binnen- en buitenland met continue meet- en verbetercycli (benchmarking en benchlearning) en verandertrajecten (Wendbare Werkvloer).
  • In samenwerking met Google en diverse zorgorganisaties werken we aan nieuwe technologie onder de noemer ‘Zorg op Zak’.
  • Financiers en ziekenhuizen te transformeren naar betere zorg tegen lagere kosten (Kwaliteit als Medicijn).

 

Zo kunnen wij u helpen

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Sander Visser

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 00 21

Marc van Dijl

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 46 74

Adriaan Terlouw

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 35 53

Willeke Bakker

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 45 69

Volg ons