Raad van commissarissen

Per 1 juli 2023 bestaat de raad van commissarissen (rvc) uit Chris Buijink (voorzitter), Baukje Dreimüller, Floor Rink, René van Schooten, Jan Sijbrand en Saskia Vlaar en heeft de rvc de volgende taakverdeling.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de rvc zijn beschreven in het Reglement raad van commissarissen.  De raad van commissarissen heeft in mei 2022 strategische uitgangspunten en kernwaarden geformuleerd bij zijn toezicht. Deze zijn beschreven in het ‘Report of the Supervisory Board’ vanaf pagina 76 in het PwC Annual Report 2021/2022.

De leden van de rvc worden benoemd door de algemene vergadering, uit een voordracht van de rvc. Leden van de rvc worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar en kunnen worden herbenoemd voor nog een termijn van maximaal vier jaar. De profielschets van omvang en samenstelling van de rvc staat in bijlage B bij het reglement. Bijlage C van dit reglement bevat het rooster van aftreden.

Chris Buijink (1954) is in november 2021 toegetreden tot de raad van commissarissen van PwC Nederland en sinds februari 2022 voorzitter van de rvc. Chris Buijink was tot de zomer van 2021 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en daarvoor lang verbonden aan het ministerie van Economische Zaken, onder meer als secretaris-generaal van 2007 tot 2013.

Chris Buijink was van 2014 tot 2021 voorzitter van de Raad van Toezicht van de Rijksakademie voor Beeldende Kunst. Verder is hij onder meer lid van de Raad van Toezicht van de Hermitage Amsterdam en voorzitter van het Joint Consultative Committee voor ESTEC/ESA.

Chris Buijink

Baukje Dreimüller (1981) heeft ruime ervaring als General Counsel. Ze startte in 2023 bij Royal Schiphol Group N.V. als director Corporate Legal en werkte daarvoor als General Counsel bij Renewi Plc. Baukje Dreimüller heeft tevens ervaring in de advocatuur en werkte als advocaat bij Houthoff, Ashurst en Simmons & Simmons met een focus op ondernemingsrecht, corporate governance en M&A. Ze behaalde haar masters Nederlands recht en Internationaal en Europees recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen in 2006/2007 en rondde recent een Executive MBA af aan de Rotterdam School of Management.

Baukje Dreimüller is per 1 juli 2023 toegetreden tot de raad van commissarissen van PwC Nederland.

Baukje Dreimüller

Floor Rink (1975) is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij hoofd is van de afdeling Organisatiegedrag. In het onderzoek van Floor Rink staan de thema's diversiteit, macht, ethiek en strategische besluitvorming centraal. Ze spreekt regelmatig over deze onderwerpen in diverse executive programma’s voor bestuurders en toezichthouders. Floor Rink behaalde haar PhD in Sociale Psychologie aan de Universiteit Leiden (Cum Laude, 2005). Ze was gastonderzoeker aan Kellogg School of Management en Exeter University.

Floor Rink is per 1 juli 2023 toegetreden tot de raad van commissarissen van PwC Nederland.

Floor Rink

René van Schooten (1959) is in november 2021 toegetreden tot de rvc van PwC Nederland en sinds februari 2022 voorzitter van de auditcommissie. René van Schooten was jarenlang lid van de raad van bestuur van Philips Lighting N.V./Signify N.V. en vervulde meermaals de rol van CFO. Eerder werkte hij voor Unilever en Esso in verschillende financiële functies.

René van Schooten

Jan Sijbrand (1954) is in januari 2019 toegetreden tot de raad van commissarissen van PwC en is sinds februari 2019 voorzitter van de Commissie Publiek Belang van de rvc. Naast zijn commissariaat bij PwC is hij Independent Non-Executive Director van AIB Group plc and Allied Irish Banks p.l.c.

Jan Sijbrand was van medio 2011 tot medio 2018 Directeur bij De Nederlandsche Bank. Als voorzitter Toezicht was hij primair verantwoordelijk voor de toezichttaken en het toezichtbeleid van DNB. Hij vervulde tevens toezichthoudende rollen bij de ECB (Frankfurt) en EBA (Londen) en was voorzitter Curatorium postdoctorale opleiding Compliance & Integriteit aan de VU. Van 2008 tot medio 2011 was Jan Sijbrand lid van de raad van bestuur en Chief Risk Officer van NIBC. Daarvoor was hij onder andere werkzaam bij ABN AMRO, Rabobank en Shell.

Jan Sijbrand

Saskia Vlaar (1970) is bestuurslid bij AiNed, een stichting die tot doel heeft de positie van Nederland op het gebied van AI te versterken, en bekleedt daarnaast meerdere toezichthoudende posities. Zij heeft ruime ervaring in leiderschapsrollen in zowel de private als de semi-publieke sector (onder andere bij KPN, TNO en Shell), altijd met een innovatie- en transformatiecomponent. Saskia Vlaar is onder meer vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van SURF, lid van de Raad van Commissarissen van Emixa en lid van de Raad van Toezicht van Noordwest Ziekenhuisgroep.

Saskia Vlaar is per 1 juli 2023 toegetreden tot de raad van commissarissen van PwC Nederland.

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons