Conduct Risk

Conduct Resilience

Voor organisaties is het belangrijk om gedragsrisico’s, merkreputatie en veranderende verwachtingen van (externe) stakeholders te managen. Daarom zoeken zij naar manieren om inzicht te krijgen in (de onderliggende drijfveren van) het gedrag van hun medewerkers en andere stakeholders, en om de purpose en waarden van de organisatie te verankeren. Het juist inzetten van datagedreven kennis over gedrag tilt de impact van de cultuur in een organisatie naar een hoger niveau en is tegenwoordig cruciaal bij het bereiken van strategische doelen. PwC helpt u met het in kaart brengen van gedragspatronen door het analyseren van de zogeheten ‘say-do-gap’. Hiervoor gebruiken we geavanceerde analysetechnieken en ontwikkelen we samen met u actiegerichte plannen om het gat tussen waargenomen patronen en gewenst gedrag te dichten.

Meer over Organisational Behaviour

Data Integrity & Responsible Usage

Organisaties hebben steeds meer data tot hun beschikking en bevinden zich steeds vaker in netwerken met gedeelde data. Daarom hebben zij in toenemende mate te maken met onderzoeken van toezichthouders. Belangrijk daarbij is ook de morele uitdaging om de optimalisatie van de bedrijfswaarde in balans te brengen met een ethische omgang met data en verantwoorde bedrijfspraktijken. Wij ontwikkelen oplossingen met het doel vertrouwen te creëren in een toenemende digitale wereld. Een wereld waarin organisaties zowel consumentendata als privacy beschermen en de integriteit van databronnen waarborgen.

Tax Governance & Integrity

We leven in tijden van fundamentele veranderingen. Dat geldt ook voor  de maatschappelijke verwachtingen ten opzichte van belastingen. Daarom is een duurzame en transparante aanpak voor fiscaliteit noodzakelijk. Met tax governance kunt u deze richting inslaan. Onze aanpak helpt fiscale integriteit systematisch te integreren in de organisatie, inclusief een transparante rapportage naar stakeholders. Wij hebben een holistisch framework voor tax governance ontwikkeld. Onderdeel hiervan is een fiscale strategie die is afgestemd op stakeholderverwachtingen en de duurzame ondernemingsstrategie, strategische rollen en verantwoordelijkheden, fiscaal risicomanagement én transparantierapportages.

Meer over Tax Integrity

Naar een duurzame en transparante fiscale strategie in tijden van fundamentele verandering

Meer over Corporate Tax Governance

Volg ons

Contact

Wendy van Tol

Wendy van Tol

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 353 44 50

Remco van der Linden

Remco van der Linden

Partner, member Tax & Legal board, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 040 22 91

Hide